Thẩm tra phê duyệt quyết toán chi phí quản lý dự án đầu tư

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
103
lượt xem
19
download

Thẩm tra phê duyệt quyết toán chi phí quản lý dự án đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thẩm tra phê duyệt quyết toán chi phí quản lý dự án đầu tư', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thẩm tra phê duyệt quyết toán chi phí quản lý dự án đầu tư

  1. Thẩm tra phê duyệt quyết toán chi phí quản lý dự án đầu tư Thông tin Lĩnh vực thống kê: Đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận- huyện Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính-Kế hoạch quận- huyện. Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quận – huyện; Kho bạc Nhà nước quận - huyện. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:
  2. 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ báo cáo quyết toán đầu tư xây dựng công trình quận Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước : Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quận chuần bị 1. Bước 1 đầy đủ hồ sơ theo qui định về lập dự toán, quyết toán chi phí quản lý dự án năm và dự án đã hoàn thành. Nộp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch quận – huyện (trong giờ 2. Bước 2 hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần). Khi nhận hồ sơ Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp đúng theo qui định sẽ tiếp nhận;
  3. Tên bước Mô tả bước trường hợp chưa đúng theo qui định thì hướng dẫn một lần để đơn vị bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. Nhận quyết định tại Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện 3. Bước 3 (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần). Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Dự toán chi phí quản lý dự án năm do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 1. công trình quận lập. 2. - Quyết định giao dự toán chi phí quản lý dự án của UBND quận 3. - Các quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành - Văn bản đề nghị phê duyệt quyết toán chi phí quản lý dự án của Ban Quản 4. lý dự án đầu tư xây dựng công trình quận
  4. Thành phần hồ sơ - Báo cáo quyết toán chi phí quản lý dự án năm của Ban Quản lý dự án đầu 5. tư xây dựng công trình quận kèm Bảng đối chiếu số liệu thanh toán chi phí quản lý dự án được Kho bạc nhà nước quận xác nhận. 6. - Chứng từ thanh quyết toán trong năm. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Bảng tính kinh phí quản lý dự án (lập riêng từng Thông tư số 1. dự án) (Mẫu số 01/DT.QLDA) 117/2008/TT-BTC n... Bảng tính kinh phí quản lý dư án sử dụng trong Thông tư số 2. năn kế hoạch (Mẫu số 02/DT.QLDA) 117/2008/TT-BTC n... Thông tư số 3. Bảng tính lương năm (Mẫu số 03/DT.QLDA) 117/2008/TT-BTC n...
  5. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản