Thẩm tra quyết toán vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
113
lượt xem
6
download

Thẩm tra quyết toán vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:Tài chính Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Tài chính. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:60 ngày Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. - Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán. Thông tư số 33/2007/TT-BTC ng... Thông tư số 98/2007/TT-BTC ng... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Chủ đầu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thẩm tra quyết toán vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư

  1. Thẩm tra quyết toán vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư Thông tin Lĩnh vực thống kê:Tài chính Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Tài chính. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:60 ngày Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định - Chi phí thẩm tra, phê duyệt Thông tư số 33/2007/TT-BTC 1. quyết toán. ng... Thông tư số 98/2007/TT-BTC ng... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại phòng Đầu tư - Sở Tài chính. 2. Cán bộ Phòng tiếp nhận hồ sơ và thẩm tra hồ sơ quyết toán. 3. Trình Ban Giám đốc phê duyệt. 4. Chủ đầu tư đến phòng Đầu tư để nhận kết quả. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản gốc); 2. - Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định (bản gốc).
  3. Thành phần hồ sơ 3. - Các văn bản pháp lý có liên quan (bản gốc hoặc bản sao). - Các hợp đồng kinh tế, biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có) giữa chủ đầu tư 4. với các nhà thầu thực hiện dự án (bản gốc hoặc bản sao). - Các biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình, nghiệm thu lắp đặt thiết bị; Biên bản nghiệm thu hoàn 5. thành dự án, công trình hoặc hạng mục công trình để đưa vào sử dụng (bản gốc hoặc bản sao). 6. - Toàn bộ các bản quyết toán khối lượng A-B (bản gốc). - Báo cáo kết quả kiểm toán dự án hoàn thành (nếu có, bản gốc); kèm văn 7. bản của chủ đầu tư về kết quả kiểm toán: Nội dung thống nhất, nội dung không thống nhất, kiến nghị. - Kết luận thanh tra, Biên bản kiểm toán, báo cáo kiểm toán của các cơ quan: 8. Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước (nếu có); kèm theo báo cáo tình hình chấp hành các báo cáo trên của chủ đầu tư.
  4. Thành phần hồ sơ - Ngoài ra, trong quá trình thẩm tra, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình các tài liệu phục vụ công tác thẩm tra quyết toán: Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi 9. công, hồ sơ đấu thầu, dự toán thiết kế, dự toán bổ sung và các hồ sơ chứng từ thanh toán có liên quan. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định - Báo cáo quyết toán tổng hợp dự án hoàn thành Thông tư số 1. (Mẫu số 01/QLDA). 33/2007/TT-BTC ng... Thông tư số 98/2007/TT-BTC ng... - Các văn bản pháp lý có liên quan (Mẫu số Thông tư số 2. 02/QLDA). 33/2007/TT-BTC ng... Thông tư số
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 98/2007/TT-BTC ng... - Tình hình thực hiện đầu tư qua các năm (Mẫu số Thông tư số 3. 03/QLDA). 33/2007/TT-BTC ng... Thông tư số 98/2007/TT-BTC ng... - Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo công trình, Thông tư số 4. hạng mục công trình hoàn thành (Mẫu số 33/2007/TT-BTC ng... 04/QLDA). Thông tư số 98/2007/TT-BTC ng... Thông tư số 5. - Tài sản mới cố định tăng (Mẫu số 05/QLDA). 33/2007/TT-BTC ng... Thông tư số 98/2007/TT-BTC ng...
  6. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Thông tư số 6. - Tài sản lưu động (Mẫu số 06/QLDA). 33/2007/TT-BTC ng... Thông tư số 98/2007/TT-BTC ng... - Tình hình thanh toán và công nợ của dự án (Mẫu Thông tư số 7. số 07/QLDA). 33/2007/TT-BTC ng... Thông tư số 98/2007/TT-BTC ng... - Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh Thông tư số 8. toán vốn đầu tư (Mẫu số 08/QLDA). 33/2007/TT-BTC ng... Thông tư số 98/2007/TT-BTC ng... Yêu cầu
  7. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản