intTypePromotion=1

Thảo luận nhóm bài 10: Quan niệm về đạo đức - Vai trò của đạo đức trong sự phát triển của cá nhân, gia đình và xã hội

Chia sẻ: Nguyễn Huy Hoàng | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:9

0
116
lượt xem
3
download

Thảo luận nhóm bài 10: Quan niệm về đạo đức - Vai trò của đạo đức trong sự phát triển của cá nhân, gia đình và xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Thảo luận nhóm bài 10: Quan niệm về đạo đức - Vai trò của đạo đức trong sự phát triển của cá nhân, gia đình và xã hội. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học môn GDCD.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thảo luận nhóm bài 10: Quan niệm về đạo đức - Vai trò của đạo đức trong sự phát triển của cá nhân, gia đình và xã hội

  1. Bài 10 QUAN NIỆM VỀ ĐẠO  2. Vai trò của đạo đức trong sự phát triển của cá  ĐỨ C nhân , gia đình và xã h ội.  Nhóm 3 9/16/16 1
  2. Đạo  đức  luôn  đặt  ra  với  tất  cả  các  cá  nhân  để  đảm  bảo  cho  sự  tồn  tại  và  phát  triển  của xã hội.  9/16/16 2
  3. Đối với cá nhân Đạo đức  Hoàn thiện nhân cách con người Nâng cao ý thức  Giáo dục lòng  về năng lực sống  nhân ái vị tha. thiện sống có ích 9/16/16 3
  4. Đối với gia đình Đạo đức là một nhân tố quan trọng đối   với hạnh phúc gia đình. Đạo đức Nền tảng của  Tạo  ra  sự  ổn  định và phát triển  hạnh phúc gia  vững  chắc  của  đình 9/16/16 gia đình4
  5. Đối với xã hội  Xây dựng nền đạo đức mới ở nước ta góp phần xây  dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản  9/16/16 5 sắc dân tộc.
  6. Tổng kết   Khái niệm đạo đức  ĐạPhân  o  đức  bi hệ là ệt   đthạốo  ng đcác  với tắpháp  ức quy  c,  chuẩlu n ậmt ựphong  c  xã  hội tụ mà  tậờp   đó  c  nh quán  con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi  trong sự điều chỉnh hành vi con người ích của công đồng, của xã hội  Vai trò của đạo đức trong sự phát triển của cá nhân, gia  đình và xã hội. • Đối với cá nhân • Đối với gia đình • Đối với xã hội 9/16/16 6
  7.  Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe 9/16/16 7
  8. Giống nhau    Đều có khả năng nhất định trong việc điều chỉnh hành vi của con người.  Khác nhau 9/16/16 8
  9. 6 chuẩn mực đạo đức trong gia đình  theo nhà giáo dục học, nhà tâm lý   Dale Carnegie Liên  tục  cãi  nhau  sẽ  là  xây  dựng  nấm  mồ  chôn  sống  hạnh phúc gia đình bạn.  Yêu là đem đến cho người mình yêu sự tự tại.  Không nên chỉ trích nửa kia của mình.  Yêu là ở chỗ yêu thích, tán thưởng chân thành.  Giữa vợ chồng cũng cần phải có sự lễ độ và phép lịch  sự.  Thấy  được  chân  tình  của  đối  phương  từ  những  điểm  9/16/16 nhỏ nhặt nhất. 9
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2