Thảo luận: Tác động của cam kết tham gia WTO đến tình hình xuất nhập khẩu phân bón của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu vật tư Nông nghiệp

Chia sẻ: Dothithu Ha | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:21

0
322
lượt xem
161
download

Thảo luận: Tác động của cam kết tham gia WTO đến tình hình xuất nhập khẩu phân bón của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu vật tư Nông nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Gia nhập WTO mang lại cho Việt Nam không ít cơ hội và thách thức nhất là trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, đặc biệt đối với những hàng hóa nhạy cảm như sản phẩm phân bón.Thị trường xuất nhập khẩu phân bón trước và sau khi Việt Nam gia nhập WTO có nhiều biến động và nhận những chỉ đạo khác nhau của Nhà nước trong từng giai đoạn của hội nhập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thảo luận: Tác động của cam kết tham gia WTO đến tình hình xuất nhập khẩu phân bón của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu vật tư Nông nghiệp

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI KHOA KE & QTKD • Thảo luận: • GVHD: TS. Phạm Văn Hùng • Nhóm SVTH: Nhóm 3 • Lớp: QTKDA – K52 05/24/10 17:12 1
 2. Danh S¸ch  1. Nhãm 3  Bùi Thị Hoài 2. Lê Thanh Hoan 3. Nguyễn Văn Hùng (Nhóm trưởng) 4. Phạm Đình Huyên 5. Cao Thị Thanh Huyền 6. Lê Thị Thanh Huyền 7. Phạm Tiến Hưng 8. Nguyễn Thị Thu Hương 9. Phan Văn Khanh 10. Cao Văn Khánh 05/24/10 17:12 2
 3. Vấn đề nghiên cứu Tính cấp thiết của đề tài Mục tiêu Nghiên cứu Các nghiên cứu trước đây Câu hỏi nghiên cứu Giả thuyết & giả thuyết Nội Khung phân tích Dung Nội dung cần thực hiện Phương pháp nghiên cứu Kết quả dự kiến Tài liệu tham khảo 05/24/10 17:12 3 Kế hoạch nghiên cứu
 4. Vấn đề nghiên cứu Tác động của cam kết tham gia WTO đến tình hình xuất nhập khẩu phân bón của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu vật tư Nông nghiệp 3 05/24/10 17:12 4
 5. Tính cấp thiết của đề tài • Gia nhập WTO mang lại cho Việt Nam không ít cơ hội và thách thức nhất là trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, đặc biệt đối với những hàng hóa nhạy cảm như sản phẩm phân bón. • Thị trường xuất nhập khẩu phân bón trước và sau khi Việt Nam gia nhập WTO có nhiều biến động và nhận những chỉ đạo khác nhau của Nhà nước trong từng giai đoạn của hội nhập. • Phân bón là nguyên liệu đầu vào rất quan trọng chiếm tới 30-40% chi phí cho hoạt động của ngành sản xuất Nông nghiệp ở Việt Nam • Vì vậy, việc nghiên cứu: “Tác động của cam kết gia nhập WTO đến tình hình xuất nhập khẩu phân bón của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu vật tư Nông nghiệp 3” sẽ giúp các doanh nghiệp có giải pháp nâng cao hiệu quả và có chiến lược phù hợp trong giai đoạn hội nhập WTO. 05/24/10 17:12 5
 6. CHUNG MỤC TIÊU CỤ THỂ 05/24/10 17:12 6
 7. Mục tiêu chung Tìm hiểu sự tác động của cam kết tham gia WTO đến tình hình xuất nhập khẩu phân bón của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu vật tư Nông nghiệp 3. 05/24/10 17:12 7
 8. Mục tiêu cụ thể • Tìm hiểu thị trường xuất nhập khẩu phân bón của công ty • Thực trạng xuất nhập khẩu phân bón của công ty. • Sự tác động của cam kết WTO đến thị trường phân bón • Các yếu tố nào làm ảnh hưởng đến tình hình xuất nhập khẩu phân bón của công ty trước và sau khi ra nhập WTO • Nghiên cứu về đối thủ cạnh tranh trong và ngoài nước. • Đưa ra một số giải pháp để nâng cao hiệu quả xuất nhập khẩu phân bón của công ty sau khi Việt Nam gia nhập WTO? 05/24/10 17:12 8
 9. Tóm tắt một số nghiên cứu trước đây • Định hướng phát triển hoạt động xuất nhập khẩu và mức độ hội nhập quốc tế trong lĩnh thương mại trong những năm tới – PGS.TS Lê Danh Vĩnh – Tạp chí Phát triển Kinh tế số 231 tháng 1/2010 • Tác động của các cam kết của Việt Nam gia nhập WTO đến môi trường đầu tư và thu hút vốn FDI vào thành phố Hồ Chí Minh – GS.TS Dương Thị Bình Minh, TS Hà Thị Ngọc Oanh – Tạp chí Phát triển Kinh tế số 233 tháng 3/2010 05/24/10 17:12 9
 10. Tình hình xuất nhập khẩu phân bón của công ty hiện nay? CÂU Thực trạng xuất nhập khẩu HỎI phân bón của Công ty? NGHIÊN Tác động của cam kết WTO tới thị trường CỨU xuất nhập khẩu phân bón của công ty? Đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả xuất nhập khẩu phân bón cho Công ty 05/24/10 17:12 10
 11. Giả thiết và giả thuyết nghiên cứu Vấn đề đặt ra Giả thiết Giả thuyết Thị trường XNK Thị trường cạnh Vượt trội so với đối phân bón của công ty tranh hoàn hảo thủ cạnh tranh Thực trạng XNK Thị trường phân XNK phân bón của phân bón của Công ty bón đang thay đổi Công ty tăng lên Tác động của cam Việt Nam đang Hiệu quả XNK phân kết WTO tới tình mở cửa thị bón của Công ty ngày hình XNK phân bón trường càng cao của Công ty 05/24/10 17:13 11
 12. Khung phân tích Chính sách Nguồn lực Cam kết gia của nhà trong doanh nhập WTO nước nghiệp Đối thủ Giải Tình hình XNK phân bón của cạnh tranh Công ty pháp Cơ chế thị trường Đối tác trong và Cung cầu Giá cả ngoài nước 05/24/10 17:13 12
 13. Các nội dung nghiên cứu chính sẽ thực hiện • Nghiên cứu và tìm hiểu về địa bàn của công ty – Địa chỉ: Cơ sở 1: Số 28 Bis, Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, Tp. HCM – Tìm hiểu chung về công ty: Nguồn nhân lực, vốn, hình thức hoạt động, thị trường… • Tìm hiểu về Cơ sở lí luận • Cơ sở thực tiễn của đề tài • Các nhà cung cấp phân bón chủ yếu cho công ty • Một số động thái của các đối thủ cạnh tranh chính khi Việt Nam gia nhập WTO 05/24/10 17:13 13
 14. Các nội dung nghiên cứu chính sẽ thực hiện • Các chính sách của Chính phủ có liên quan đến xuất nhập khẩu phân bón • Ảnh hưởng của cam kết WTO đến thị trường xuất nhập khẩu của công ty • Ảnh hưởng của thuế quan đến tình hình xuất nhập khẩu phân bón của công ty • Phân tích thực trạng XNK phân bón của Công ty trước và sau khi gia nhập WTO • Đánh giá tác động cam kết tham gia WTO đến thị trường xuất nhập khẩu phân bón của công ty • Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả XNK phân bón của công 05/24/10 17:13 14 ty
 15. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu Phương Phương pháp Một số ý tưởng về phương pháp pháp phân thu nghiên cứu sẽ thực hiện tích Thập và xử lý thông số liệu tin Hệ thống chỉ tiêu 05/24/10 17:13 15
 16. Kết quả dự kiến và đóng góp của nghiên cứu Đóng Kết góp Quả của Dự nghiên Kiến cứu 05/24/10 17:13 16
 17. Kết quả dự kiến • Tìm hiểu được đặc điểm hoạt động, cơ cấu tổ chức, các chiến lược trong xuất nhập khẩu phân bón của công ty. • Thu thập được số liệu, thông tin của đề tài qua quá trình điều tra • Tình hình xuất nhập khẩu phân bón của công ty trước và sau khi Việt Nam gia nhập WTO • Đánh giá được thực trạng xuất nhập khẩu phân bón của Công ty • Phân tích được tác động cam kết tham gia WTO đến thị trường xuất nhập khẩu phân bón của công ty • Đưa ra được giải pháp thúc đẩy hiệu quả xuất nhập khẩu cho17 05/24/10 17:13 công
 18. Đóng góp của nghiên cứu • Giúp tư vấn đưa ra chiến lược trong giai đoạn phát triển mới của công ty • Tìm ra được những ưu điểm và hạn chế cho công ty • Đề xuất đưa ra những giải pháp khác phục những hạn chế • Giúp doanh nghiệp tận dụng tối đa những cơ hội 05/24/10 17:13 18
 19. Tài liệu tham khảo chính 1. Phạm Văn Hùng, Bài giảng phương pháp nghiên cứu kinh tế , Trường ĐH Nông Nghiệp Hà Nội. 2. Một số trang Wed: • http://www.cuctrongtrot.gov.vn/ • http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/thitruong/440505/index.html • http://www.agro.gov.vn/news/newsdetail.aspx?targetid=17279 • http://www.nongnghiep.vn/ • http://dddn.com.vn/20100330093936780cat130/binh-on-phan-bon-theo- huong-nao-.html • http://vneconomy.vn/70839P0C19/tang-canh-tranh-san-xuat-phan- bon.html 05/24/10 17:13 19
 20. Kế hoạch nghiên cứu TT Thời gian thực hiện Công việc dự kiện 1 8/2/2011-15/2/2011 Tìm kiếm và đọc tài liệu liên quan đến đề tài 2 16/2/2011-27/2/2011 - Tìm hiểu cơ sở lý luận của đề tài nghiên cứu - Lập đề cương sơ bộ 3 28/2/2011-23/3/2011 Lập đề cương chi tiết cho đề tài 4 24/3/2011-25/4/2011 Điều tra, thu thập số liệu, thông tin liên quan tới đề tài 5 26/4/2011-20/5/2011 Tổng hợp, xử lý, phân tích số liệu đã thu thập được 6 21/5/2011-14/6/2011 Viết báo cáo, tìm hiểu những vấn đề chưa rõ 7 15/6/2011-23/6/2011 Hoàn thiện và Nộp báo cáo 8 25/6/2011 Báo cáo kết quả nghiên cứu 05/24/10 17:13 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản