Thiết bị kết nối và các chuẩn kết nối cáp xoắn đôi

Chia sẻ: Do Van Dung Dung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:11

0
258
lượt xem
96
download

Thiết bị kết nối và các chuẩn kết nối cáp xoắn đôi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu bài học: Mô tả các thiết bị sử dụng trong kết nối mạng; Các chuẩn kết nối cáp xoắn đôi; Hiểu về môi trường Virtual PC.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết bị kết nối và các chuẩn kết nối cáp xoắn đôi

 1. Thiết bị kết nối và các chuẩn kết nối cáp xoắn đôi Mạng máy tính – Những kiến thức cơ sở 1 of 11
 2. Mục tiêu bài học • Mô tả các thiết bị sử dụng trong kết nối mạng • Các chuẩn kết nối cáp xoắn đôi • Hiểu về môi trường Virtual PC Mạng máy tính – Những kiến thức cơ sở 2 of 11
 3. Thiết bị kết nối Punching tool (dao phập) Mạng máy tính – Những kiến thức cơ sở 3 of 11
 4. Thiết bị kiểm tra cáp xoắn đôi Mạng máy tính – Những kiến thức cơ sở 4 of 11
 5. Kìm kẹp đầu dây Mạng máy tính – Những kiến thức cơ sở 5 of 11
 6. Patch Panel Wiring block Tủ mạng Mạng máy tính – Những kiến thức cơ sở 6 of 11
 7. Các chuẩn kết nối cáp xoắn đôi Kỹ thuật đấu nối 568A Nhãn Mã màu Số hiệu chân T3 White / Green 1 R3 Green / White 2 T2 White / Orange 3 R1 Blue / White 4 T1 White / Blue 5 R2 Orange / White 6 T4 White / Brown 7 R4 Brown / White 8 Mạng máy tính – Những kiến thức cơ sở 7 of 11
 8. Các chuẩn kết nối cáp xoắn đôi Kỹ thuật đấu nối 568B Nhãn Mã màu Số hiệu chân T2 White / Orange 1 R2 Orange / White 2 T3 White / Green 3 R1 Blue / White 4 T1 White / Blue 5 R3 Green / White 6 T4 White / Brown 7 R4 Brown / White 8 Mạng máy tính – Những kiến thức cơ sở 8 of 11
 9. Các chuẩn kết nối cáp xoắn đôi đặc điểm kỹ thuật của đầu nối IEEE 10Base-T Nhãn Mã màu Số hiệu chân T2 White / Orange 1 R2 Orange / White 2 T3 White / Green 3 R1 4 T1 5 R3 Green / White 6 T4 7 R4 8 Mạng máy tính – Những kiến thức cơ sở 9 of 11
 10. Các chuẩn kết nối cáp xoắn đôi • Các loại đấu nối cáp xoắn đôi – Cáp thẳng (Straight through): • Nối switch đến router • Nối switch đến PC hoặc Server • Nối hub đến PC hoặc server 1 1 2 2 3 3 . . . . 8 8 Mạng máy tính – Những kiến thức cơ sở 10 of 11
 11. Các chuẩn kết nối cáp xoắn đôi • Các loại đấu nối cáp xoắn đôi – Cáp chéo (Crossover): 1 1 • 2 2 Nối switch đến switch 3 3 • Nối switch đến hub 4 4 5 5 • Nối hub đến hub 6 6 • Nối router đến rounter 7 7 8 8 • Nối PC đến PC • Nối router đến PC Mạng máy tính – Những kiến thức cơ sở 11 of 11

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản