Thiết Kế Web Với Joomla part 10

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
175
lượt xem
129
download

Thiết Kế Web Với Joomla part 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khắc phục lỗi không thể upload ảnh Trình quản lý ảnh "Media Manager" của Joomla có một chức năng rất hay: Cho phép upload nhiều ảnh cùng lúc và hiển thị mức độ % hoàn thành công việc. Tuy nhiên trong trường hợp nếu như bạn cài đặt phiên bản Flash Player 10 thì chức năng trên sẽ bị vô hiệu hóa, không có bất cứ một cửa sổ nào xuất hiện khi bạn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết Kế Web Với Joomla part 10

  1. Part 10 Tạo một Section - Chủ đề mới trong Joomla 1.0.x Đăng nhập vào trang quản trị. VD: http://yoursite.com/administrator Mở menu Content -> Section Manager Một danh sách các Section (Chủ đề) sẽ hiện ra, nhấn vào biểu tượng New để tạo Section mới của bạn. Collection by traibingo 61
  2. Điền các thông tin cần thiết như: Title (tiêu đề), Section Name (Tên), Description (Mô tả chi tiết) ... Nhấn nút Save để lưu lại Collection by traibingo 62
  3. Lỗi thường gặp Khắc phục lỗi không thể upload ảnh Trình quản lý ảnh "Media Manager" của Joomla có một chức năng rất hay: Cho phép upload nhiều ảnh cùng lúc và hiển thị mức độ % hoàn thành công việc. Tuy nhiên trong trường hợp nếu như bạn cài đặt phiên bản Flash Player 10 thì chức năng trên sẽ bị vô hiệu hóa, không có bất cứ một cửa sổ nào xuất hiện khi bạn nhấn vào nút [Browse Files]. Hình 01: Trình upload ảnh mặc định của Joomla không hoạt động khi cài Flash 10 Hình 02: Sử dụng trình upload ảnh đơn giản (upload từng file một) Lỗi này cũng ảnh hưởng tới tất cả các trình upload ảnh/video/flash có sử dụng công nghệ Flash chứ không riêng gì Joomla. Để khắc phục lỗi trên có 2 cách:  Không cài đặt Flash 10  Hoặc vào Site > Global Configuration > Media Settings > mục "Enable Flash Uploader" chọn No Collection by traibingo 63
  4. Tắt bỏ trình upload ảnh dựa trên Flash của Joomla Lỗi "session.save_path" Biến session.save_path được dùng để làm gì? Trên các Webserver chạy PHP, thông tin về phiên làm việc hiện tại của người sử dụng thường được lưu vào các file khác nhau và đặt vào một thư mục nào đó. Chẳng hạn:  thư mục "C:\wamp\tmp", "D:\xampp\tmp"... (đối với hệ thống Windows)  thư mục "/tmp", "/usr/var/tmp", "/var/lib/php/session"... (đối với hệ thống Linux) Thư mục mà Webserver dùng để lưu các phiên làm việc này được khai báo thông qua biến "session.save_path" và nằm trong file "php.ini" giống như dưới đây: Collection by traibingo 64
  5. [Session] ; Handler used to store/retrieve data. session.save_handler = files ; Path to store data session.save_path = "c:/wamp/tmp" ; Whether to use cookies. session.use_cookies = 1 ; Name of the session (used as cookie name). session.name = PHPSESSID ; Initialize session on request startup. session.auto_start = 0 ... Những lỗi có thể xảy ra với biến "session.save_path" Do biến "session.save_path" được khai báo trong file "php.ini" nên khi cài đặt cũng như khi sử dụng Joomla! có 2 khả năng lỗi có thể xảy ra:  Biến "session.save_path" chưa được thiết lập, nghĩa là có giá trị là "None" hoặc "Not Set"  Biến "session.save_path" đã được thiết lập là đường dẫn tới một thư mục nào đó, nhưng bạn lại không có quyền ghi đối với thư mục này - "Unwriteable" Cách xử lý lỗi Bước 1: Xác định giá trị hiện tại của biến "session.save_path" Tạo một file "session.php" có nội dung như sau: Collection by traibingo 65
  6. Sau đó mở link tới file này. VD: http://yoursite.com/joomla/session.php. Thông tin hiển thị trên màn hình chính là đường dẫn tới thư mục chứa session của Webserver. Bước 2: Thiết lập lại giá trị biến "session.save_path" Đầu tiên tạo một thư mục (hoặc chọn một thư mục) mà bạn có quyền ghi lên nó. Thiết lập Writeable (nếu là Host Windows) hoặc CHMOD 777 (nếu là Host Linux) cho thư mục này. Tạo một file ".htaccess" ở thư mục gốc chứa Joomla của bạn với nội dung sau: php_value session.save_path "/duong/dan/sesion/moi" Không phải HOSTING nào cũng cho phép bạn thiết lập lại biến "session.save_path" bằng file ".htaccess". Trong trường hợp này bạn cần liên hệ trực tiếp với HOSTING và đề nghị họ thiết lập lại giúp bạn. Hoặc tạo một file "php.ini" ở thư mục gốc chứa Joomla của bạn với nội dung sau: session.save_path = "/duong/dan/session/moi" Nếu bạn đang làm trên LOCALHOST thì chỉ cần mở file php.ini và chỉnh sửa trực tiếp, sau đó khởi động lại Webserver. Bạn cũng cần lưu ý: Không phải HOSTING nào cũng cho phép bạn thiết lập lại biến "session.save_path" bằng file "php.ini". Hoặc bạn phải copy file này tới mọi thư mục. Trong trường hợp này bạn cần liên hệ trực tiếp với HOSTING và đề nghị họ thiết lập lại giúp bạn. Hoặc mở file "configuration.php" và thêm vào đầu file đoạn mã sau: Lưu ý chung: Thay "/duong/dan/session/moi" bằng đường dẫn phù hợp với Host của bạn, chẳng hạn "D:\www\yoursite.com\tmp"; Collection by traibingo 66
  7. "/home/yoursite/public_html/tmp", "/var/www/yoursite.com/public_html/tmp"... Collection by traibingo 67
Đồng bộ tài khoản