Thiết lập vùng nhớ ảo cho máy tính

Chia sẻ: Vũ Việt Dũng Vũ Việt Dũng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
285
lượt xem
50
download

Thiết lập vùng nhớ ảo cho máy tính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài Kiểm Tra giữa kì lớp PM11 Thời gian 90 phút 1 - Thiết lập vùng nhớ ảo cho máy tính như sau: Thiết lập trên D:Initial size(MB): 1024MB, Maximum sizze(MB):1024MB Start/setting/control panel/ System/chọn TAB

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết lập vùng nhớ ảo cho máy tính

  1. Bài Kiểm Tra giữa kì lớp PM11 Thời gian 90 phút 1 - Thiết lập vùng nhớ ảo cho máy tính như sau: Thiết lập trên D:\Initial size(MB): 1024MB, Maximum sizze(MB):1024MB Start/setting/control panel/ System/chọn TAB Advance/Performance/setting/Chọn Tab advance/ virtual memory/ change/(Initial size= 512, Maximum size= 1024) 2 - Sử dụng Group policy làm mất Folder option của menu tool và mất Add and Remove program trong control panel. * Mất “Add or Remove program”: - start/ run/ gpedit.msc - user configuration/Administrative Template/ Control panel - Add and remove program/ kích đúp Remove “add or remove program”/ Disable. * Mất “ Folder option” - START/ RUN /GPEdit.msc / OK. - User Configuration/Administrative Template - Windows Component/Windows Explorer - Dounle Click REMOVE THE FOLDER OPTIONS/ Disable. 3 - Trên thanh Menu start của máy tính bị mất một số công cụ như: Run, Logoff, Control Panel. Hãy khắc phục lại các công cụ bị mất trên Menustart. * Mất “RUN” - start/ run/ gpedit.msc - User configuration/ Administrative Templates/ Start Menu and Taskbar - Kích đúp “Remove Run from menu start”/ disable. * Mất “logoff” - start/ run/ gpedit.msc - User configuration/ Administrative Templates/ Start Menu and Taskbar - Kích đúp “Remove Logoff on the start menu ”/ disable. * Mất “Control Panel” - start/ run/ gpedit.msc
  2. - User configuration/ Administrative Templates/ Control Panel - Kích đúp “Prohibit access to the control Panel” 4 - Người dừng có thói quen sử dụng biểu tượng Show desktop trên thanh Quick Launch, nhưng biểu tượng này bị mất , hãy khôi phục lại biểu tượng này. 5 -Các biểu tượng trên máy tính bị thay đổi kích cỡ và font chữ, hãy khôi phục cho các biểu tượng trở lại như ban đầu. - Start / setting/ Control panel/ Display/ Appearance/ Windown XP style 6 - Thiết lập dung lượng đĩa cứng dành cho Recycle Bin là 5%. - Ringht Clic vào Recycle Bin/ properties - Chọn Tab Global/ use one setting for all driver - Chọn 5% / ok 7- Đặt tên cho máy tính là - Right Click mycomputer/ Properties - Chọn Tab Computer Name/ Đánh tên vào mục “ Computer discription” 8- Gỡ bỏ các chương trình Game của Windowns. - Start/ setting/ control Panel/ Add and remove program - Add and Remove Windown Component/ Accessories and unities - Chọn Game/ ok/ next/ finish 9- Thiết lập độ phân giải cho màn hình là 800x600 pixel - Start/ setting/ Display/ Setting - Trong Screen resolutio/ đưa về 800x 600 10- Dùng Group policy để thực hiện các công việc sau: * Cấm truy cập ổ đĩa c - HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows - Curre tVersion\Policies\Explorer - Bấm Phải chuột/ New Dword Value - Gõ dòng : NoViewOnDrive" và chỉnh thông số : 00000004 - OK * Không cho máy nhận USB USB được nhận dạng bởi 2 tập tin trong hệ thống của Windows tên là usbstor.inf và usbstor.pnf có trong thư mục C:\Windows\Inf. Như vậy, nếu vô
  3. hiệu hóa 2 tập tin này, bạn sẽ ngăn Windows nhận dạng các thiết bị USB dễ dàng - Khoá thanh Tasbar Manager *Khoá Command Prompt - start/ run/ gpedit.msc - User configuration/ Administrative Templates/ system - Double Click “prevent access to Command Prompt”/ Disable * Khoá Registry - start/ run/ gpedit.msc - User configuration/ Administrative Templates/ system - Double Click “prevent access to registry editting tool”/ Disable
Đồng bộ tài khoản