Thủ thuật Group Policy của Windows 2000

Chia sẻ: Pham Cong Cuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
340
lượt xem
108
download

Thủ thuật Group Policy của Windows 2000

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Từ Windows 2000 trở đi, bạn có thể tùy biến Windows mà không cần đụng chạm đến Registry thông qua công cụ Group Policy. Đặc điểm của Group Policy là trực quan, để dùng và bạn có thể an tâm sử dụng mà không phải " nơm nớp" lo lắng như khi dùng Registry Editor. Để mở công cụ này, bạn vào Start/ Run, gõ gpedit.msc, nhấn OK

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ thuật Group Policy của Windows 2000

  1. Thủ thuật Group Policy của Windows 2000/ XP/ Server 2003 -------------------------------------------------------------------------------- Từ Windows 2000 trở đi, bạn có thể tùy biến Windows mà không cần đụng chạm đến Registry thông qua công cụ Group Policy. Đặc điểm của Group Policy là trực quan, dễ dùng và bạn có thể an tâm sử dụng mà không phải “nơm nớp” lo lắng như khi dùng Registry Editor. Để mở công cụ này, bạn vào Start\ Run, gõ gpedit.msc, nhấn OK. 1. START MENU AND TASKBAR: Ở khung bên trái, tìm đến nhánh User Configuration\ Administrative Templates\ Start Menu and Taskbar. Bạn nhấn đúp chuột vào mục mình cần chỉnh sửa ở khung bên phải và chọn một trong các lựa chọn sau: - Not configured: không cấu hình. - Enabled: bật tính năng. - Disabled: tắt tính năng. Sau đó, nhấn Apply và nhấn OK. Remove links and access to Windows Update Gỡ bỏ liên kết Windows Update trên menu Start và menu Tools của Internet Explorer. Mặc khác không cho truy cập tới Website Windows Update. Remove My Documents icon from Start Menu Gỡ bỏ My Documents khỏi menu Start. Windows yêu cầu phải Logoff lại máy thì chức năng này mới có tác dụng. Remove Documents menu from Start Menu Gỡ bỏ menu Documents khỏi menu Start. Remove programs on Settings menu Gỡ bỏ những chương trình trên menu Start\ Settings (bao gồm Control Panel, Printers, Network Connections). Tôi đang xài WinXP, sau khi bật chức năng này, vào Start\ Settings, chỉ thấy Taskbar and Start Menu, ngoài ra không có gì thêm. Remove Network Connections from Start Menu Gỡ bỏ Network Connections ra khỏi menu Start\ Settings. Remove Favorites menu from Start Menu Gỡ bỏ Favorites khỏi menu Start. Mặc định Favorites không có trên menu Start, bạn có thể bật Favorties bằng cách nhấn chuột phải vào thanh Taskbar, chọn Properties, chọn thẻ Start menu, nhấn nút Customize, đánh dấu chọn mục Display Favorites. Nếu bạn bật chức năng này, sẽ không có mục Favorites trong menu Start và cả mục Display Favorites cũng sẽ không có trong hộp thoại Taskbar and Start menu Properties. Remove Search menu from Start Menu Gỡ bỏ công cụ Search khỏi menu Start và menu ngữ cảnh khi nhấn chuột phải vào nút Start. Vào Windows Explorer, bạn thấy nút Search trên thanh công cụ đấy nhưng nhấp vào chẳng thấy gì. Nhấn Ctrl+F, nhấn nút Start+F, tất cả đều không hoạt động! Remove Help menu from Gỡ bỏ lệnh Help khỏi menu Start. Thiết lập này chỉ có tác dụng trên menu Start, nó không gỡ bỏ menu Help trong Windows Explorer, không ngăn cản người dùng chạy Help. Remove Run menu from Start Menu Gỡ bỏ lệnh Run khỏi menu Start. Remove My Pictures icon from Start Menu Gỡ bỏ My Pictures khỏi menu Start (áp dụng cho Windows XP Professional và Windows Server 2003). Remove My Music icon from Start Menu Gỡ bỏ My Music khỏi menu Start (áp dụng cho Windows XP Professional và Windows Server 2003). Remove My Network Places icon from Start Menu Gỡ bỏ My Network Places khỏi menu Start (áp dụng cho Windows XP Professional và Windows Server 2003). Add Logoff to the Start Menu Thêm mục Logoff vào menu Start và không cho người dùng gỡ bỏ nó. Nếu bạn bật chức năng này thì lựa chọn Logoff sẽ xuất hiện trên menu Start, đồng thời mục Display Logoff sẽ không có trong
  2. Start Menu Options, kết quả là người dùng không thể bỏ lựa chọn Logoff trên menu Start bằng cách bỏ dấu chọn mục Display Logoff. Remove Logoff on the Start Menu Gỡ bỏ mục Logoff khỏi menu Start và không cho người dùng phục hồi nó. Nếu tính năng này được bật, lựa chọn LogOff không xuất hiện trên menu Start. Thiết lập này cũng gỡ bỏ mục Display Logoff khỏi Start Menu Options. Kết quả là người dùng không thể phục hồi lựa chọn Logoff trên menu Start. Thiết lập này chỉ tác động trên menu Start. Nó không tác động đến lựa chọn Logoff trong hộp thoại Task Manager khi nhấn tổ hợp phím Ctrl+Alt+Del. Remove and prevent access to the Shut Down command Gỡ bỏ mục Shut Down khỏi menu Start và vô hiệu chức năng Shut Down trong hộp thoại Task Manager khi bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl+Alt+Del. Remove Drag-and -drop context menus on the Start Menu Không cho người dùng sử dụng phương thức kéo-thả chuột để sắp xếp hoặc gỡ bỏ những mục trên menu Start. Mặc khác, chương trình gỡ bỏ luôn menu ngữ cảnh khỏi menu Start. Prevent changes to Taskbar and Start Menu Settings Gỡ bỏ lựa chọn Taskbar and Start Menu khỏi menu Start\ Settings. Thiết lập này cũng ngăn cản người dùng mở hộp thoại Taskbar Properties. Nếu người dùng nhấp chuột phải vào thanh Taskbar và chọn Properties, một thông báo lỗi sẽ xuất hiện. Remove access to the context menus for the taskbar Ẩn các menu ngữ cảnh khi nhấn chuột phải vào Taskbar, nút Start, vùng đồng hồ... Do not keep history of recently opened documents Ngăn cản Windows và các chương trình tạo, hiển thị shortcut tới các tài liệu vừa được mở. Nếu bạn bật tính năng này, menu Start\Documents sẽ trống rỗng và các chương trình Windows sẽ không hiển thị shortcut đến các tài liệu vừa mở trong menu File. Clear history of recently opened documents on exit Nếu bật tính năng này, hệ thống sẽ xóa những shortcut tới các tài liệu mới được mở khi ta logoff. Kết quả là menu Start\Documents luôn trống khi ta logon. Turn off personalized menus Tắt tính năng personalized menus của Windows. Turn off user tracking Bỏ chức năng theo dõi hành động của người dùng. Add “Run in Separate Memory Space” check box to Run dialog box Thêm lựa chọn Run in Separate Memory Space vào hộp thoại Run. Prevent grouping of taskbar items Không cho Windows tự động nhóm các cửa sổ đang mở trên thanh Taskbar (áp dụng cho Windows XP Professional và Windows Server 2003). Lock the Taskbar Không cho thay đổi kích thước, di chuyển thanh Taskbar (áp dụng cho Windows XP Professional và Windows Server 2003). Remove the “Undock PC” button from the Start Menu Gỡ bỏ lệnh Unlock PC khỏi menu Start (áp dụng cho Windows XP Professional và Windows Server 2003). Remove user name from Start Menu Gỡ bỏ tên người dùng khỏi menu Start (áp dụng cho Windows XP Professional và Windows Server 2003). 2. WINDOWS EXPLORER: Trong khung bên trái của cửa sổ Group Policy, bạn tìm đến nhánh: User Configuration\ Administrative Templates\ Windows Components\ Windows Explorer. Turn on Classic Shell Cho phép gỡ bỏ tính năng Active Desktop và Web view. Removes the Folder Options menu item from the Tools menu Gỡ bỏ lựa chọn Folder Options khỏi menu Tools trong Windows Explorer và trong Control Panel. Remove File menu from Windows Explorer Gỡ bỏ menu File trong My Computer và trong Windows Explorer. Remove “Map Network Drive” and “Disconnect Network Drive”
  3. Gỡ bỏ lựa chọn Map Network Drive, Disconnect Network Drive khỏi thanh công cụ, menu Tools trong Windows Explorer và My Network Places. Remove Search button from Windows Explorer Gỡ bỏ nút Search trên thanh công cụ của Windows Explorer. Remove Windows Explorer’s default context menu Nếu bật tính năng này, khi nhấn chuột phải lên desktop, các thư mục và ổ đĩa trong Windows Explorer, bạn sẽ không thấy xuất hiện menu ngữ cảnh như thường lệ. Hides the Manage item on the Windows Explorer context menu Ẩn lựa chọn Manage khi bạn nhấn chuột phải lên Windows Explorer và My Computer. Hide these specified drives in My Computer Ẩn các ổ đĩa chỉ định trong My Computer và Windows Explorer. Prevent access to drives from My Computer Không cho truy xuất vào ổ đĩa chỉ định trong My Computer. Remove Hardware tab Gỡ bỏ thẻ Hardware của hộp thoại Mouse, Keyboard, Sound and Audio Devices trong Control Panel. Remove DFS tab Gỡ bỏ thẻ DFS khỏi Windows Explorer Remove Security tab Gỡ bỏ thẻ Security trong các hộp thoại Properties của Windows Explorer. No “Entire Network” in My Network Places Bỏ mục Entire Network trong My Network Places. Remove Shared Documents from My Computer Gỡ bỏ Shared Documents khỏi My Computer (chỉ có trong Windows XP Professional). 3. DESKTOP: Trong khung bên trái của cửa sổ Group Policy, bạn tìm đến nhánh sau: User Configuration\ Administrative Templates\ Desktop. Remove My Documents icon on the desktop Explorer. Bỏ icon My Documents trên desktop, trong Windows Explorer, trong hộp thoại Open chuẩn của Windows. Remove My Computer icon on the desktop Bỏ icon My Computer trên desktop và trong menu Start. Remove Recycle Bin icon from desktop Bỏ icon Recycle Bin trên desktop, trong Windows Explorer, trong hộp thoại Open chuẩn của Windows Explorer. Remove Properties from the My Documents context menu Bỏ lựa chọn Properties khi bạn nhấn chuột phải vào My Documents. Remove Properties from the My Computer context menu Bỏ lựa chọn Properties khi bạn nhấn chuột phải vào My Computer. Remove Properties from the Recycle Bin context menu Bỏ lựa chọn Properties khi bạn nhấn chuột phải vào Recycle Bin. Hide My Network Places icon on desktop Ẩn icon My Network Places trên desktop. Hide Internet Explorer icon on desktop Ẩn icon Internet Explorer trên desktop và trên thanh Quick Lauch. Don’t save settings at exit Nếu chức năng này được bật, người sử dụng có thể thay đổi desktop, nhưng một vài thay đổi ví dụ như vị trí, kích thước của thanh Taskbar sẽ không được lưu lại khi người dùng logoff máy tính. Remove the Desktop Cleanup Wizard Không cho sử dụng chức năng Desktop Cleanup Wizard 4. WINDOWS MESSENGER: Bạn tìm đến nhánh sau: User Configuration\ Administrative Templates\ Windows Components\ Windows Messenger. Do not allow Windows Messenger to be run
  4. Không cho phép chạy Windows Messenger (áp dụng cho Windows XP Professional và Windows Server 2003). Do not automatically start Windows Messenger Professional initially Không cho Windows Messenger tự động chạy lúc khởi động (áp dụng cho Windows XP và Windows Server 2003). 5. CTRL+ALT+DEL OPTIONS: Bạn tìm đến đường dẫn sau: User Configuration\Administrative Templates\ System\ Ctrl+Alt+Del Options. Remove Task Manager Không cho chạy Task Manager. Khi người dùng cố truy cập Task Manager (bằng phím Ctrl+Alt+Del hoặc bằng cách nhấn chuột phải vào Taskbar, chọn Task Manager) sẽ có một thông báo lỗi xuất hiện. Remove Lock Computer Không cho phép người dùng khóa máy tính. Remove Logoff Không cho phép người dùng logoff máy tính bằng bất cứ cách gì. 6. SYSTEM: Bạn tìm theo đường dẫn sau: User Configuration\Administrative Templates\System. Prevent access to the command prompt Không cho phép truy cập cửa sổ DOS. Khi bạn đánh lệnh cmd trong hộp thoại Run, bạn sẽ nhận được thông báo Command prompt đã bị vô hiệu hóa. Prevent access to registry editing tools Không cho truy cập Windows Registry Editor. Run only allowed Windows applications Giới hạn các chương trình người dùng được phép chạy. Turn off Autoplay Tắt chức năng tự động chạy khi bạn đưa đĩa vào. Còn nhiều tính năng nữa mà tôi chưa thể trình bày tại đây, hy vọng trong quá trình sử dụng, bạn có thể khám phá thêm
Đồng bộ tài khoản