intTypePromotion=1

Thủ thuật Windows XP ( phần 5)

Chia sẻ: Svsdgs Sgdg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
123
lượt xem
38
download

Thủ thuật Windows XP ( phần 5)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 :Thủ thuật Windows XP ( phần 5) 016. Thêm Notepad vào menu ngữ cảnh. Vào Notepad soạn nội dung sau rồi lưu lại dưới định dạng là .reg ( VD: Add Notepad in Context Menu.reg ) Windows Registry Editor Version 5.00

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ thuật Windows XP ( phần 5)

  1. Chương 1 :Thủ thuật Windows XP ( phần 5) 016. Thêm Notepad vào menu ngữ cảnh. Vào Notepad soạn nội dung sau rồi lưu lại dưới định dạng là .reg ( VD: Add Notepad in Context Menu.reg ) Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\Open With Notepad] [HKEY_CLASSES_ROOT\*\Shell\Open With Notepad\Command] @="Notepad.exe \"%1\"" Sau đó tiến hành thực thi file vừa tạo. Ngoài ra ta cũng có thể sử dụng đoạn mã sau nhưng khi lưu thành file .reg thì chọn File  Save as… và chọn Unicode tại trường Encoding đ ể hiển thị đúng phông Unicode. Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\Mở với Notepad] [HKEY_CLASSES_ROOT\*\Shell\Mở với Notepad\Command] @="Notepad.exe \"%1\"" 017. Đăng kí và gỡ bỏ tập tin .dll và .osx trên menu ngữ cảnh. Vào Notepad soạn nội dung sau rồi lưu lại dưới định dạng là .reg ( VD: Register & UnRegister Dll, Ocx File.reg ) Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\.dll] "Content Type"="application/x-msdownload" @="dllfile" [HKEY_CLASSES_ROOT\dllfile] @="Application Extension" [HKEY_CLASSES_ROOT\dllfile\Shell\Register\command]
  2. @="regsvr32.exe \"%1 \"" [HKEY_CLASSES_ROOT\dllfile\Shell\UnRegister\command] @="regsvr32.exe /u \"%1\"" [HKEY_CLASSES_ROOT\.ocx] @="ocxfile" [HKEY_CLASSES_ROOT\ocxfile] @="OCX" [HKEY_CLASSES_ROOT\ocxfile\Shell\Register\command] @="regsvr32.exe \"%1 \"" [HKEY_CLASSES_ROOT\ocxfile\Shell\UnRegister\command] @="regsvr32.exe /u \"%1\"" Sau đó tiến hành thực thi file vừa tạo. Ngoài ra ta cũng có thể sử dụng đoạn mã sau nhưng khi lưu thành file .reg thì chọn File  Save as… và chọn Unicode tại trường Encoding đ ể hiển thị đúng phông Unicode. Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\.dll] "Content Type"="application/x-msdownload" @="dllfile" [HKEY_CLASSES_ROOT\dllfile] @="Application Extension" [HKEY_CLASSES_ROOT\dllfile\Shell\Đăng kí file dll,ocx,...\command] @="regsvr32.exe \"%1 \"" [HKEY_CLASSES_ROOT\dllfile\Shell\Hủy đăng kí file dll,ocx,...\command]
  3. @="regsvr32.exe /u \"%1\"" [HKEY_CLASSES_ROOT\.ocx] @="ocxfile" [HKEY_CLASSES_ROOT\ocxfile] @="OCX" [HKEY_CLASSES_ROOT\ocxfile\Shell\Đăng kí file dll,ocx,...\command] @="regsvr32.exe \"%1 \"" [HKEY_CLASSES_ROOT\ocxfile\Shell\Hủy đăng kí file dll,ocx,...\command] @="regsvr32.exe /u \"%1\"" 018. Ẩn My Documents và Shared Documents trong My Computer. Vào Notepad soạn nội dung sau rồi lưu lại dưới định dạng là .reg ( VD: Hide All Documents.reg ) Windows Registry Editor Version 5.00 [- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\DelegateFolders] [- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\DelegateFolders\{590 31a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}] @="" Sau đó tiến hành thực thi file vừa tạo. 019. Gỡ bỏ nhanh các khóa đã cài vào Registry. Nếu như bạn thường “vọ c” bằng cách sử dụng các tập tin .reg và .key để đ ăng kí vào R egistry thì sẽ làm cho máy ngày một chậm đi. V ì
  4. vậy ta thường nghĩ đến việc xóa bớt các khóa đã đăng kí vào Registry mà không sử dụng nữa. Tuy nhiên nếu mở R egistry rồi tìm đến từng khóa mình đ ã sửa đổi thì sẽ mất rất nhiều thời gian và có nguy cơ sẽ gây hư hỏng bộ não R egistry. Thủ thuật sau sẽ giúp các bạn có thể x óa bỏ các khóa đã cài vào Registry m ột cách nhanh chóng mà không phải mở Registry. Với các tậ p tin key, reg có tác dụng thay đổi các thông số các khóa đã có trong Registry: Với các khóa dạng này tốt hơn hết là ta nên sao lưu lại khóa Registry đó trước khi tiến hành vọ c. Cách sao lưu rất đơn giản. 1. Tìm đến khóa sắp thay đổi, nhấp phải chuột vào khóa đó chọn Export. 2. Tại cửa sổ mới hiện ra gõ tên cho file backup và giữ nguyên lựa chọn tại trường Selected branch. Sau này khi muốn trở lại như trước ta thực thi file bakup vừa tạo là khóa Registry sẽ trở lại như trước.
  5. Lưu ý: Cách này không có tác dụng nếu tập tin reg và key đó khi thêm 1 khóa hay xóa 1 khóa khác trong R egistry. VD: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVe rsion\Policies\Explorer] "NoLowDiskSpaceChecks"=dword:00000001 Khóa này có tác dụng thêm 1 khóa mới tên là NoLowDiskSpaceChecks vào R egistry nên cách backup Registry trên không có tác dụng. Với các tậ p tin key, reg có tác dụng thêm 1 khóa vào Registry:
  6. 1. Tìm đến các tập tin reg và key đã cài trước đó, nhấp chuột phải vào và chọn Edit trên menu ngữ cảnh. 2. Tìm đến các khóa có dạng "NoLowDiskSpaceChecks"= dword:00000001. Trong đó NoLowDiskSpaceChecks chính là tên khóa đã thêm vào Registry còn dword:00000001 chính là giá trị của khóa đó. 3. Sau khi đã tìm đ ược khóa thêm vào Registry ta sửa giá trị của khóa đó thành - rồi lưu lại. 4. Cuối cùng thực thi file reg hay key vừa sửa. Lưu ý: Nếu phần giá trị của khóa đó có cả dấu nháy kép “” thì ta cũng bỏ luôn cả phần giá trị của khóa và dấu nháy kép và thay bằng dấu -. Với các tậ p tin key, reg có tác dụng thêm 1 Key mới vào Registry: Trường hợp này rất ít gặp nhưng nếu gặp ta sẽ dễ thao tác hơn. Tuy nhiên nếu không dám chắ c là file key, reg đó sẽ thêm 1 key mới vào Registry thì tố t hơn hết là bạn chỉ nên áp dụng th ủ thuật theo cách thứ 2 mà thôi. Cách làm như sau: 1. Tìm đến các tập tin reg và key đã cài trước đó, nhấp chuột phải vào và chọn Edit trên menu ngữ cảnh. 2. Tìm đến các khóa có dạng [HKEY_XXX_XXX] rồi thêm dấu “- “ vào giữa dấu “[“ và chữ H. Ví dụ: Nếu tập tin .reg có nội dung Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop] "AutoEndTasks"="1" "HungAppTimeout"="100" "WaitToKillAppTimeout"="1000" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control] "WaitToKillServiceTimeout"="1000" Thì sửa thành : Windows Registry Editor Version 5.00
  7. [-HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop] "AutoEndTasks"="1" "HungAppTimeout"="100" "WaitToKillAppTimeout"="1000" [- HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control] "WaitToKillServiceTimeout"="1000" 3. Sau đó tiến hành thực thi file vừa sửa. Lưu ý: Với cách này ta có thể không quan tâm đến các khóa có trong key đó. Thậm chí trong VD trên ta có thể bỏ toàn bộ các khóa đó. Khi đó nộ i dung file reg sẽ là: Windows Registry Editor Version 5.00 [-HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop] [- HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control]
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2