Thuật ngữ FOB - Free on board

Chia sẻ: Nguyễn Văn Hộ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
192
lượt xem
55
download

Thuật ngữ FOB - Free on board

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

FOB là một thuật ngữ viết tắt trong tiếng Anh của cụm từ Free On Board, nghĩa là Miễn trách nhiệm Trên Boong tàu nơi đi còn gọi là " Giao hàng lên tàu" .Điều này có nghĩa là ngườ mua chịu mọi chi phí và rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng kể từ thời điểm qua lan can tàu .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuật ngữ FOB - Free on board

  1. FOB là một thuật ngữ viết tắt trong tiếng Anh của cụm từ Free On Board, nghĩa là Miễn trách nhiệm Trên Boong tàu nơi đi còn gọi là " Giao hàng lên tàu" .Điều này có nghĩa là ngườ mua chịu mọi chi phí và rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng kể từ thời điểm hàng qua lan can tàu . Nó là tương tự với FAS, nhưng bên bán hàng cần phải trả cước phí xếp hàng lên tàu. Về mặt quốc tế, thuật ngữ này chỉ rõ cảng xếp hàng, ví dụ "FOB New York" hay "FOB Hải Phòng". Các khoản chi phí khác như cước vận tải, phí bảo hiểm thuộc về trách nhiệm của bên mua hàng. Điều kiện FOB đòi hỏi người bán phải hoàn thành thủ tục thông quan XK. Điều kiện FOB chỉ áp dụng cho vận tải biển hoặc đường thuỷ nội địa. Nghĩa Vụ Của Người Bán Nghĩa Vụ Của Người Mua A1.Cung cấp hàng phù hợp với hợp đồng: B1.Trả tiền hàng: Phải cung cấp hàng háo và hoá đơn Phải trả tiền hàng theo quy định của hợp thương mại, các bằng chứng phù hợp đồng mua bán. khác theo yêu cầu của hợp đồng mua bán. A2.Giấy phép và các thủ tục: B2.Giấy phép và các thủ tục: Với rủi ro và chi phí thuộc về mình, phải Với rủi ro và chi phí thuộc về mình, phải lấy giấy phép XK và hoàn thành các thủ lấy giấy phép NK và hoàn thành các thủ tục thông quan XK tục thông quan NK và quá cảnh hàng qua nước khác. A3.Hợp đồng vận tải & hợp đồng bảo B3.Hợp đồng vận tải & hợp đồng bảo hiểm: hiểm: a/ Hợp đồng vận tải: Không có nghĩa vụ. a/Hợp đồng vận tải: Với rủi ro và chi phí thuộc về mình, phải ký hợp đồng để chở b/Hợp đồng bảo hiểm: Không có nghĩa hàng từ địa điểm quy định, trừ khi hựop vụ. đồng vận tải do người bán ký theo quy định. b/Hợp đồng bảo hiểm: Không có nghĩa vụ. A4.Giao hàng: B4.Nhận hàng: Phải giao hàng lên con tàu do người mua Phải nhận hàng khi hàng đã được chuyển chỉ định, tại cảng bốc hàng theo quy định, giao theo đúng điều A4. vào ngày hoặc trong thời hạn quy định và theo tập quán thông thường của cảng. A5.Chuyển giao rủi ro: B5.Chuyển giao rủi ro: Trừ những quy định tại điều B5, phải Chịu mọi rủi ro về mất mát và hư hỏng chịu mọi rủi ro về mất mát và hư hỏng hàng: hàng hoá cho đến khi hàng đã qua lan can
  2. tàu tại cảng bốc quy định -từ thời điểm hàng qua lan can tàu tại cảng bốc quy định; và -từ ngày thoả thuận hoặc ngày hết hạn giao hàng, phát sinh do người mua không thông báo cho người bán theo đúng điều B7, hoặc do tàu người mua chỉ định đến không đúng hạn, hoặc không thể nhận hàng, hoặc ngưng xếp hàng sớm hơn thời gian thông báo theo quy định tại điều B7, nhưung với điều kiện hàng thuọoc hợp đồng đã được tách riêng biệt. A6.Phân chia chi phí: B6. Phân chia chi phí: Trừ những quy định tại điều B6, phải trả: Phải trả: -mọi chi phí liên quan đến hàng cho đến -mọi chi phí liên quan đến hàng kể từ khi khi hàng đã qua lan can tàu tại cảng bốc hàng quan lan can tàu tại cảng bốc quy quy định; và định: và -mọi khoản thuế XK và chi phí thông -mọi chi phí phát sinh thêm do tàu người quan XK. mua chỉ định không thể nhận hàng, hoặc ngưng xếp hàng sớm hơn thười gian thông báo tại điều B7, hoặc do người mua không thông báo tại điều B7, hoặc do người mua không thông báo thích hợp cho người bán theo đúng điều B7,nhưng với đk hàng thuộc hợp đồng đã được tách riêng biệt;và -mọi chi phí liên quan đến giấy phép, thuế, thông quan NK và quá cảnh qua nước khác. A7. Thông báo cho người mua: B7. Thông báo cho người bán: Phải thông báo đầy đủ cho người mua là Phải thông báo đầy đủ về tên tàu, địa hàng đã được giao theo đúng điều A4. điểm bốc hàng và thời gian giao hàng cần thiết. A8.Bằng chứng giao hàng, chứng từ vận B8. Bằng chứng gia hàng, chứg từ vận tải tải Phải chấp nhận bằng chứng của việc Với chi phí thuộc về mình, cung cấp cho giao hàng theo đúng điều A8. người mua bằng chứng thông thường về giao hàng theo đúng điều A14.
  3. Trừ khi các chứng từ nói trên là chứng từ vận tải, theo yêu cầu, rủi ro và chi phí thuộc người mua, người bán phải giúp người mua lấy được một chứng từ về hợp đồng vận tải. Nếu người bán và người mua thoả thuận trao đổi thông tin bằng phương tiện điện tử, thì chứng từ nói ở đoạn trên có thể được thay thế bằng một dữ liệu truyền thống điện tử (EDI) tương đương. A9. Kiểm tra-Bao bì-Ký mã hiệu: B9.Kiểm định hàng: Chịu mọi chi phí kiểm tra (như kiểm tra Phải trả mọi chi phí về kiểm định hàng chất lượng, khối lượng, trọng lượng, số trước khi giao, trừ khi việc kiểm định đó lượng) bắt buộc cho việc giao hàng theo là theo lện của cơ quan chức năng của đúng điều A4. nước XK. Chịu chi phí bao bì thích hợp với hàng và phương thức vận chuyển. Bao bì phải ghi ký hiệu thích hợp. A10.Những nghĩa vụ khác: B10.Những nghĩa vụ khác: Với rủi ro và chi phí thuộc về người mua, Phải trả mọi chi phí cho người bán để có người bán phải giúp người mua có được được các chứng từ hoặc thông tin nói tại các chứng từ được ký phát tại nước XK điều A10 và hoàn trả các chi phí phát sinh (hoặc nước xuất xứ), mà người mua cần mà người bán phải chịu trong việc giúp cho NK hoặc quá cảnh hàng qua nước người mua thực hiện điều đó. khác. Phải cung cấp những thông tin cần thiết cho người mua để mau bảo hiểm hàng ngay khi được yêu cầu. -Nhận xét đặc điểm của FOB: Khi xuất khẩu hàng theo điều kiện FOB thì người bán có những lợi thế sau đây: + Không phải chiụ mọi chi phí và tổn thất về hàng hoá kể từ khi hàng đã qua hẳn lan can tàu ở cảng bốc hàng + Không phải chịu chi phí vận chuyển hàng hoá từ cảng bốc hàng qui định, + Không phải lấy vận đơn + Không phải trả chi phí dỡ hàng
  4. Nếu xét ở tầm DN thì có vẻ như khi áp dụng điều kiện FOB sẽ có lợi cho bên XK và thiệt hại cho bên NK .Tuy nhiên, khi xét về góc độ kinh tế vĩ mô cũng như vi mô thì việc xuất khẩu theo điều kiện FOB sẽ có những nhược điểm: + Giảm nguồn thu ngoại tệ: So với cách XK sử dụng các đk ở nhóm C (VD xuất khẩu giá CIF), XK sử dụng điều kiện FOB mang lại ít nguồn thu ngoại tệ hơn vì giá XK theo điều kiện FOB thường thấp hơn các đk của nhóm C do đó lượng ngoại tệ thu lại ít hơn. + Không được chủ động trong việc giao hàng:nhà xuất khẩu bị lệ thuộc vào việc điều phương tiện vận tải do người nhập khẩu chỉ định và đôi khi chậm trễ có thể làm hư hỏng hàng hóa đã tập kết tại cảng hoặc kho. + Mất đi cơ hội tạo thêm công ăn việc làm trong nước: do không chủ động trong việc giao hàng nên nhà XK không có cơ hội lựa chọn các phương tiện vận tải, các nhà bảo hiểm trong nước cho HĐ xk do vậy đã bỏ phí mất cơ hội tạo thêm việc làm cho người lao động trong nước. Trên thực tế các nhà xuất khẩu Việt Nam chủ yếu là xuất khẩu theo điều kiện FOB. Trong khi nhiều nước trên thế giới lại làm ngược lại có thể xuất phát từ những nguyên nhân sau: +Do nhận thức sai lầm của nhà xuất khẩu cho rằng trách nhiệm về hàng hóa của nhà xuất khẩu đối với điều kiện nhóm C là tại nước nhập khẩu, còn đối với điều kiện nhóm F là tại nước xuất khẩu. +Do vị thế trong đàm phán của nhà xuất khẩu ở Việt Nam còn thấp: những nhà xuất nhập khẩu chuyên nghiệp đều biết rõ những lợi ích cụ thể của từng điều kiện thương mại trong Incoterms nên bên nào cũng muốn giành những lợi ích cho doanh nghiệp, quốc gia mình. Tuy nhiên, do vị thế của nhà xuất khẩu ở Việt Nam còn thấp nên việc lựa chọn điều kiện nào là phụ thuộc vào nhà nhập khẩu. +Do năng lực của nhà xuất khẩu yếu nên chưa hiểu biết hết những lợi ích khi xuất khẩu theo điều kiện nhóm C, đặc biệt là các doanh nghiệp mới xuất khẩu, họ chưa biết làm thế nào để thuê tàu và mua bảo hiểm cho hàng hóa một cách hiệu quả nhất. +Do hoạt động của các Công ty tải ở Việt Nam chưa phát triển mạnh nên một số tuyến đường quốc tế các Công ty vận tải ở Việt Nam chưa thực hiện được. Hơn nữa chất lượng vận tải ở Việt Nam chưa làm cho nhà xuất khẩu an tâm (trọng tải, tuổi thọ phương tiện vận tải…). Ngoài ra chi phí vận tải, bảo hiểm ở Việt Nam còn cao hơn các nước nhập khẩu. +Do thói quen. Trước đây, các nhà xuất nhập khẩu ở Việt Nam chủ yếu là xuất khẩu với điều kiện FOB và nhập với điều kiện CIF. Điều kiện này cũng có nhiều ưu điểm riêng nên các nhà xuất nhập khẩu Việt Nam vẫn thường xuyên áp dụng và trở thành thói quen nên rất khó để chuyển sang các điều kiện khác.
  5. Các vấn đề về thực tiễn hoạt động XNK ở VN và giải pháp sẽ đưựoc chúng tôi trình bày thêm trong phần 2 của bài
Đồng bộ tài khoản