intTypePromotion=1
ADSENSE

THỰC HÀNH KIỂM TRA LỖI AN NINH MẠNG

Chia sẻ: Sky NeO | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

96
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Cấu hình Window Server 2003 làm các chức năng sau cho o DHCP Server o DNS Server o Acitve Directory Server o IIS Server version 6.0 (web server) - Các client trong mạng điều là thành viên bên trong domain. - Một máy client sử dụng window xp sp3 . Trên máy XP SP 3 có các user : client 1, client 2, client 3, và user admin , có quyền quản lý toàn bộ hệ thống. Trong 3 user client trên, có 2 user đặt password ít hơn 7 ký tự (4 ký tự) và 1 client đặt passowrd nhiều hơn 7 ký tự - Giả sử bạn là...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: THỰC HÀNH KIỂM TRA LỖI AN NINH MẠNG

  1. 92 Nguyễn Đình Chiểu, DaKao, Quận 1, Tp HCM www.athena.edu.vn Hotline : 090 67 68 477 THỰC HÀNH KIỂM TRA LỖI AN NINH MẠNG Ta có sơ đồ mạng sau AD Server Server 2003 SP2 Attacker Internet Client Giám đốc XP SP3 Mô tả sơ đồ mạng: - Cấu hình Window Server 2003 làm các chức năng sau cho o DHCP Server o DNS Server o Acitve Directory Server o IIS Server version 6.0 (web server) - Các client trong mạng điều là thành viên bên trong domain. - Một máy client sử dụng window xp sp3 . Trên máy XP SP 3 có các user : client 1, client 2, client 3, và user admin , có quyền quản lý toàn bộ hệ thống. Trong 3 user client trên, có 2 user đặt password ít hơn 7 ký tự (4 ký tự) và 1 client đặt passowrd nhiều hơn 7 ký tự Trung tâm an ninh mạng ATHENA – Tài liệu thực hành an ninh mạng 1
  2. 92 Nguyễn Đình Chiểu, DaKao, Quận 1, Tp HCM www.athena.edu.vn Hotline : 090 67 68 477 - Giả sử bạn là 1 user thường (attacker) chung một mạng LAN như sơ đồ trên. Yêu cầu : Phần 1 : Phát hiện lổ hổng trong mạng Câu 1: Sinh viên thực hiện 1.1 Cài đặt chương trình scan để xác định IP của máy Client SP3, Server 2003, Giám đốc ( 2 điểm) 1.2 Cài đặt Nmap trên máy đóng vai trò attacker ( 1 điểm) 1.3 Cài đặt Nessus trên máy đóng vai trò attacker (1 điểm) 1.4 Cài đặt metasploit trên máy attacker ( 1 điểm) Câu 2 :Xác định các dịch vụ 2.1 Xác định phiên bản hệ điều hành các máy trong mạng. ( 1điểm) 2.2 Xác định các port đang mở trên máy tính. ( 1điểm) 2.3 Xác định các dịch vụ tương ứng với các port ( 2điểm) Trung tâm an ninh mạng ATHENA – Tài liệu thực hành an ninh mạng 2
  3. 92 Nguyễn Đình Chiểu, DaKao, Quận 1, Tp HCM www.athena.edu.vn Hotline : 090 67 68 477 Câu 3 :Sử dụng Nmap và Nessus để scan các vulnerability (lổ hổng) trên máy client xp sp3. 3.1 Sử dụng Script Engine của Nmap để scan lỗi hệ điều hành (1 điểm) 3.2 Sử dụng Nessus để scan lỗi ( 1điểm) 3.3 Xác định lỗi cho phép từ xa truy cập và thực thi trái phép vào máy XP SP3 ( 5 điểm) Câu 4 : khai thác lổ hổng 4.1 Sử dụng chương trình Cain Abel hoặc Ettercap để thực hiện thu thập file SAM chứa username và hash của password trên máy XP SP3 ( 1 điểm) 4.2 Dựa trên file SAM xác định 2 user có chiều dài password nhỏ hơn 7 (4 ký tự) ký tự trên máy XP SP 3 ( 2 điểm). 4.3 Thực hiện quá trình crack password bằng công cụ Cain Abel hoặc Ophcrack, … của 2 user client trên. ( 2 điểm) 4.4 Xác định các lỗi MS10-065 và dùng Denial of Service IIS Server. ( 3 điểm) 4.5 Kiểm tra lỗi WebDav Auth By Pass exploit trên IIS 6.0 ( 3 điểm) 4.6 Thực thi quá trình attacker có thể dựa vào máy XP SP3 để chiếm quyền điểu khiển máy Server ( 3 điểm) Trung tâm an ninh mạng ATHENA – Tài liệu thực hành an ninh mạng 3
  4. 92 Nguyễn Đình Chiểu, DaKao, Quận 1, Tp HCM www.athena.edu.vn Hotline : 090 67 68 477 Phần 2 : Đưa ra hướng khắc phục lổ hổng Câu 1: Sinh viên đưa ra giải pháp khắc phục lỗi cho phép truy cập và thực thi từ xa máy XP SP 3 (20 điểm) Câu 2 : Sinh viên đưa ra giải pháp khắc phục lỗi WebDav by Pass Exploit trên Server ( 10 điểm) Lưu ý : Sinh viên có thể sử dụng các công cụ Nmap, Wireshark, GFI , Metasploit, Firefox, Ophcrack, Hasmter… Sinh viên nên tìm kiếm thông tin các lỗi trên trang Microsoft, Inj3ct0r.com, exploit-db.com. Trung tâm an ninh mạng ATHENA – Tài liệu thực hành an ninh mạng 4
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2