Thực hiện chế độ một lần đối với đối tượng hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội theo Quyết định 188/2007/QĐ-TTg (đối tượng cư trú ở địa phương khác không còn lưu giữ được giấy tờ)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
56
lượt xem
3
download

Thực hiện chế độ một lần đối với đối tượng hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội theo Quyết định 188/2007/QĐ-TTg (đối tượng cư trú ở địa phương khác không còn lưu giữ được giấy tờ)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thực hiện chế độ một lần đối với đối tượng hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội theo quyết định 188/2007/qđ-ttg (đối tượng cư trú ở địa phương khác không còn lưu giữ được giấy tờ)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực hiện chế độ một lần đối với đối tượng hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội theo Quyết định 188/2007/QĐ-TTg (đối tượng cư trú ở địa phương khác không còn lưu giữ được giấy tờ)

  1. Thực hiện chế độ một lần đối với đối tượng hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội theo Quyết định 188/2007/QĐ-TTg (đối tượng cư trú ở địa phương khác không còn lưu giữ được giấy tờ) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Chính sách Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Tư lệnh Quân khu; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã (phường). Cách thức thực hiện:Trực tiếp đến UBND xã (phường) nộp hồ sơ Thời hạn giải quyết:Không quy định Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Đối tượng làm tờ khai theo mẫu quy định gửi Uỷ ban nhân dân 1. 1 xã, phường nơi sinh quán. Uỷ ban nhân dân xã, phường nơi sinh quán của đối tượng: - Tiếp nhận hồ sơ, chuyển Trưởng thôn để tổ chức hội nghị liên tịch xem xét , xác nhận cho đối tượng. - Ban Chỉ huy quân sự xã, đề nghị Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh họp xem xét, xác nhận đối tượng. 2. 2 - Hội đồng chính sách xã, phường họp công khai xét duyệt đối với đối tượng do Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh đã cho ý kiến bằng văn bản. - Trong thời gian 45 ngày phải trả lời đối tượng (kèm theo văn bản) để địa phương nơi đối tượng đăng ký hộ khẩu thường trú xét duyệt và đề nghị hưởng chế độ. Uỷ ban nhân dân xã, phường nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 3. 3 tiếp nhận hồ sơ, xét duyệt và đề nghị hưởng chế độ. UBND huyện (quận): 4. 4 - Chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự huyện (quận) phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức xét duyệt thẩm định, tổng hợp và báo
  3. Tên bước Mô tả bước cáo UBND tỉnh, thành phố (qua Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố). - Chỉ đạo tiến hành chi trả chế độ cho đối tượng. UBND tỉnh (thành phố): Chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh (thành phố) phối hợp với các cơ 5. 5 quan chức năng tổ chức xét duyệt thẩm định, tổng hợp danh sách báo cáo Quân khu (qua Cục Chính trị). Bộ Tư lệnh Quân khu: - Tổ chức xét duyệt, tổng hợp danh sách của các tỉnh (thành phố), báo cáo Bộ Quốc phòng (qua Cục Chính sách) để thẩm 6. 6 định, tổng hợp. - Sau khi có kết quả thẩm định của Cục Chính sách, Bộ Tư lệnh Quân khu ra quyết định hưởng chế độ cho đối tượng thuộc thẩm quyền quy định. Cục Chính sách-Tổng cục Chính trị: - Thẩm định, kiểm tra kết quả xét duyệt, quyết định (kèm theo 7. 7 danh sách) của các quân khu. - Tổng hợp, báo cáo Thủ trưởng Tổng cục Chính trị đề nghị Bộ Tài chính bảo đảm kinh phí.
  4. Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Bản khai cá nhân hoặc Bản khai thân nhân (phải kèm theo giấy uỷ quyền 1. của các thân nhân chủ yếu khác), có xác nhận của chính quyền xã nơi cư trú; - Biên bản xem xét và xác nhận đối tượng của hội nghị liên tịch thôn, xóm, 2. tổ dân phố, ấp; - Biên bản xét và xác nhận của Hội nghị Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh 3. xã, phường; 4. - Công văn đề nghị hưởng chế độ một lần cho đối tượng; 5. - Công văn đề nghị của UBND xã, phường (kèm danh sách). Số bộ hồ sơ: 02 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Bản khai cá nhân (Mẫu 2A) Thông tư liên tịch số 191/200...
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 2. Bản khai thân nhân (Mẫu 2B) Thông tư liên tịch số 191/200... 3. Giấy uỷ quyền (Mẫu 04) Thông tư liên tịch số 191/200... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội tham gia chiến đấu và hoạt động tại chiến trường B, C, K trong khoảng thời Thông tư liên tịch số 1. gian từ tháng 7/1954 đến 30/4/1975, nhưng không có 21/2008... thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản