intTypePromotion=3

Thực trạng quản lí dạy học ở trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội theo hướng phát triển năng lực người học

Chia sẻ: Danh Nguyen Tuong Vi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
18
lượt xem
3
download

Thực trạng quản lí dạy học ở trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội theo hướng phát triển năng lực người học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về thực trạng dạy học và quản lí dạy học ở trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội theo hướng phát triển năng lực người học, khảo sát mức độ ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài nhà trường và bên trong nhà trường đến quản lí dạy học theo hướng phát triển năng lực người học. Tiếp đó, tác giả đề xuất các biện pháp quản lí nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường và phát triển năng lực học tập cho người học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực trạng quản lí dạy học ở trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội theo hướng phát triển năng lực người học

VJE<br /> <br /> Tạp chí Giáo dục, Số 432 (Kì 2 - 6/2018), tr 22-26<br /> <br /> THỰC TRẠNG QUẢN LÍ DẠY HỌC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỆ THUẬT HÀ NỘI<br /> THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC<br /> Nguyễn Vũ Anh - Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội<br /> Ngày nhận bài: 20/03/2018; ngày sửa chữa: 13/04/2018; ngày duyệt đăng: 17/04/2018.<br /> Abstract: This article presents the results of research on the actual status of teaching and teaching<br /> management at Hanoi College of Arts towards development of learner’s capacity. Additionally,<br /> the article examines the influence of factors affecting the management of teaching at the college.<br /> Also, the author proposes measures to improve quality of teaching at the school and develop the<br /> learning capacity for learners.<br /> Keywords: Management of teaching, learner’s capability, Hanoi College of Arts.<br /> 1. Mở đầu<br /> Quản lí dạy học (QLDH) theo hướng phát triển năng<br /> lực người học là mục tiêu quan trọng của Trường Cao<br /> đẳng Nghệ thuật (CĐNT) Hà Nội nhằm hướng tới việc<br /> đào tạo và phát triển con người của thời đại mới về đức,<br /> trí, lao, thể, mĩ. Với bề dày lịch sử 50 năm, Trường<br /> CĐNT Hà Nội thông qua hoạt động QLDH đã đào tạo<br /> nhiều nhân tài cho đất nước ở các lĩnh vực nghệ thuật.<br /> Trong bối cảnh xã hội hiện nay, có thể thấy rằng, việc<br /> đổi mới và nâng cao chất lượng dạy học là một vấn đề<br /> không thể thiếu đối với mọi nhà trường, đặc biệt là với<br /> những chuyên ngành Văn hóa Nghệ thuật - nơi có<br /> những đặc thù riêng. Muốn nâng cao chất lượng QLDH<br /> và đưa ra được các biện pháp QLDH phải có các nghiên<br /> cứu, khảo sát thực tiễn cụ thể và khách quan về QLDH<br /> ở nhà trường.<br /> Bài viết này trình bày thực trạng QLDH ở Trường<br /> CĐNT Hà Nội theo hướng phát triển năng lực người học,<br /> nhằm làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp quản lí<br /> hoạt động dạy học trong nhà trường, nâng cao chất lượng<br /> dạy học theo hướng phát triển năng lực người học.<br /> 2. Nội dung nghiên cứu<br /> 2.1. Một số vấn đề về quản lí dạy học theo hướng phát<br /> triển năng lực người học<br /> QLDH theo hướng phát triển năng lực người học ở<br /> trường cao đẳng là quá trình tác động có mục đích, có kế<br /> hoạch của lãnh đạo nhà trường đến hoạt động dạy học<br /> của giảng viên theo hướng phát triển năng lực người học<br /> nhằm đạt được mục đích nâng cao chất lượng dạy học và<br /> hình thành, phát triển năng lực cho người học.<br /> QLDH ở Trường CĐNT Hà Nội theo hướng phát<br /> triển năng lực người học bao gồm: quản lí hoạt động<br /> chuẩn bị bài; quản lí giảng dạy trên lớp của giảng viên;<br /> quản lí các điều kiện về phương tiện dạy học; quản lí hoạt<br /> động học tập trên lớp và đánh giá kết quả học tập của<br /> người học theo hướng phát triển năng lực.<br /> <br /> 22<br /> <br /> Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác QLDH ở Trường<br /> CĐNT Hà Nội theo hướng phát triển năng lực người học<br /> bao gồm: yếu tố ảnh hưởng của môi trường bên ngoài<br /> (tình hình kinh tế, chính trị xã hội; đời sống văn hóa của<br /> nhân dân Thủ đô; văn bản chỉ đạo của Bộ Lao động<br /> - Thương binh và Xã hội; nhu cầu của thị trường lao động<br /> và xã hội với các ngành nghệ thuật; sự phối hợp làm việc<br /> của các đoàn nghệ thuật với nhà trường trong đào tạo) và<br /> yếu tố ảnh hưởng đến môi trường bên trong (nhận thức<br /> và định hướng của lãnh đạo nhà trường; năng lực QLDH<br /> của lãnh đạo nhà trường; ý thức, nhiệt tình và sự hợp tác<br /> của các giảng viên; năng lực, trình độ của giảng viên<br /> trong đổi mới giáo dục; môi trường sư phạm trong nhà<br /> trường; sự đồng thuận giữa lãnh đạo, giảng viên và sinh<br /> viên; mức độ rõ ràng của các văn bản chỉ đạo dạy học<br /> của nhà trường; cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ dạy học;<br /> chế độ động viên, khuyến khích, khen thưởng với đổi<br /> mới dạy học trong việc phát triển năng lực người học), ...<br /> 2.2. Kết quả nghiên cứu<br /> Để khảo sát thực trạng QLDH ở Trường CĐNT Hà Nội<br /> theo hướng phát triển năng lực người học, trong các khảo<br /> sát dưới đây vào năm học 2016 - 2017, chúng tôi sử dụng<br /> các phương pháp nghiên cứu như: điều tra bằng phiếu,<br /> phỏng vấn, toán thống kê... khảo sát 95 cán bộ quản lí và<br /> giảng viên Trường CĐNT Hà Nội về vấn đề dạy học và<br /> QLDH theo hướng phát triển năng lực người học. Trong đó,<br /> các bảng hỏi đều gồm các câu hỏi được chia 04 mức độ và<br /> cách cho điểm tương ứng như sau: Tốt (4 điểm), khá (3<br /> điểm), bình thường (2 điểm), chưa tốt (1 điểm) và sử dụng<br /> thang 4 bậc để định mức các tiêu chí theo quy ước: mức độ<br /> Tốt: (3,25-4,0 điểm); mức độ Khá (2,5-3,24 điểm); mức độ<br /> Trung bình (1,75-2,49); mức độ chưa tốt (

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản