intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiến bộ kỹ thuật(TBKT 01-53: 2017/BNNPTNT) quy trình quản lý tính kháng thuốc bảo vệ thực vật của nhện đỏ (Panonychus citri McGregor) hại cây ăn quả có múi

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

30
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết này trình bày về tiến bộ kỹ thuật này được áp dụng để quản lý, ngăn chặn sự hình thành tính kháng thuốc của nhện đỏ cam chanh tại các vùng trọng điểm trồng cây ăn quả có múi ở Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiến bộ kỹ thuật(TBKT 01-53: 2017/BNNPTNT) quy trình quản lý tính kháng thuốc bảo vệ thực vật của nhện đỏ (Panonychus citri McGregor) hại cây ăn quả có múi

  1. TIẾN BỘ KỸ THUẬT(TBKT 01-53: 2017/BNNPTNT) Quy trình quản lý tính kháng thuốc bảo vệ thực vật của nhện đỏ (Panonychus citri McGregor) hại cây ăn quả có múi (Ban hành kèm theo Quyết định số 750/QĐ-BVTV của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật ngày 25/4/2017) 1 1 1 1 Nguyễn Thị Nhung , Nguyễn Minh Đức , Nguyễn Thị Hồng Vân , Nguyễn Phạm Thu Huyền , Nguyễn 1 2 3 4 Thị Thanh Hoài , Trần Đặng Việt , Nguyễn Thị Hồng Hải và Trần Thị Kim Thúy Nguồn gốc, xuất xứ: Quy trình là kết với chỉ số kháng thuốc Ri biến động từ 12,6 quả nghiên cứu của đề tài cấp Bộ: “Nghiên đến 19,6. Vấn đề nhện đỏ cam chanh kháng cứu tính kháng thuốc của nhện đỏ hại cây thuốc đã trở nên nghiêm trọng tại các vùng ăn quả có múi, chè và biện pháp quản lý ở trồng CAQCM ở Việt Nam khi ngày càng lệ Việt Nam”, do TS. Nguyễn Thị Nhung, thuộc vào thuốc hóa học trong phòng trừ Viện Bảo vệ thực vật – Viện Khoa học chúng. Nông nghiệp Việt Nam làm chủ trì, tiến 2. PHẠM VI ÁP DỤNG hành trong thời gian 2013-2016 tại một số vùng sản xuất chè và cây ăn quả có múi Tiến bộ kỹ thuật này được áp dụng để trọng điểm. quản lý, ngăn chặn sự hình thành tính kháng thuốc của nhện đỏ cam chanh tại các 1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA TBKT* vùng trọng điểm trồng CAQCM ở Việt Nhện đỏ hại cây ăn quả có múi hay còn gọi Nam. là nhện đỏ cam chanh (Panonychus citri 3. NỘI DUNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT McGregor) là một trong các loài gây hại phổ Quản lý tính kháng thuốc của nhện đỏ biến trên cây ăn quả có múi (CAQCM). Nhện (Panonychus citri McGregor) hại cây ăn đỏ có kích thước cơ thể nhỏ bé, chu kỳ vòng quả có múi dựa trên nguyên tắc áp dụng các đời ngắn, sức đẻ trứng cao, khả năng thích biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) nghi nhanh với điều kiện ngoại cảnh, loài nhện trên CAQCM, trong đó tập trung vào một đỏ này rất dễ bùng phát thành dịch. Nông dân số biện pháp cụ thể như sau: đã áp dụng nhiều biện pháp để phòng trừ nhện đỏ, trong đó biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ 3.1. Biện pháp canh tác thực vật (BVTV) hóa học là chủ yếu. Việc sử  Bón phân: thực hiện theo quy trình kỹ dụng thuốc BVTV hóa học liên tục đã dẫn đến thuật canh tác từng cây ăn quả có múi do Sở hiện tượng nhện đỏ quen dần với thuốc hóa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh học, hình thành tính kháng thuốc và hiệu lực ban hành, chỉ đạo. Lưu ý bón đủ phân hữu cơ của thuốc hóa học giảm dần. Kết quả nghiên hoai mục. cứu đã cho thấy, nhện đỏ cam chanh có khả - Đối với vườn kiến thiết cơ bản: bón 4 năng phát triển tính kháng thuốc khá nhanh lần/năm, các loại phân bón: phân hữu cơ đối với các loại thuốc hóa học trừ nhện đỏ. Cụ hoai mục, phân hữu cơ vi sinh và phân hóa thể, nhện đỏ cam chanh đã biểu hiện tính học (đạm, lân, kali hoặc NPK tổng hợp); kháng thuốc đối với các thuốc hóa học dùng - Đối với vườn kinh doanh : bón phân phổ biến trong sản xuất như: Reasgant 3.6EC, hữu cơ hoai mục, phân hữu cơ vi sinh và Alfamite 15EC, Ortus 5SC, Comite 73EC,… phân hóa học (đạm, lân, kali hoặc NPK tổng hợp). Lượng phân bón tăng dần theo 1. Viện Bảo vệ thực vật; từng năm và năng suất thu hoạch. Chú ý 2. Viện KHKT Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc bón đúng theo giai đoạn sinh trưởng của 3. Viện Di truyền Nông nghiệp cây (sau thu hoạch, trước khi ra hoa, sau 4. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hậu Giang.
  2. đậu quả, nuôi quả lớn). 50WP,…), Propargite (Kamai 730EC, …).  Tưới nước: đảm bảo đủ nước trong mùa Các thuốc mà nhện đỏ cam chanh chưa biểu khô hanh (tưới 7-10 ngày/lần). Tưới phun lên hiện tính kháng (Ri0) phải  Tỉa cành, tạo tán: thực hiện sau mỗi vụ luân phiên với các thuốc hóa học khác nhóm thu hoạch khi có cành vượt, cành tăm,… chưa biểu hiện tính kháng (Ri
  3. Phụ lục 1 Mức độ kháng thuốc của nhện đỏ cam chanh hại cây ăn quả có múi đối với một số loại thuốc BVTV Mức độ kháng thuốc Mức độ kháng thuốc TT Tên hoạt chất BVTV của nhện đỏ BVTV của nhện đỏ Tính kháng hại cây bưởi (Ri) hại cây cam (Ri) 1 Abamectin 12,3 - 18,8 11,5 - 18,6 2 Emamectin benzoate 12,0 - 12,6 14,6 - 17,8 Có biểu hiện 3 Propargite 12,4 - 13,8 13,8 - 18,7 tính kháng 4 Pyridaben 13,6 - 14,8 14,2 - 19,6 5 Azadirachtin 3,6 - 3,8 3,8 - 5,5 6 Petroleum spray oil 3,4 3,1 - 3,5 7 Rotenone - 3,4 - 4,4 Chưa kháng 8 Matrine - 5,1 - 7,5 9 Diafenthiuron - 6,1 - 8,6
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2