Tiểu luận kinh tế chính trị P109

Chia sẻ: Tuong Phu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
66
lượt xem
11
download

Tiểu luận kinh tế chính trị P109

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kinh tế nhà nước: Là một bộ phận có vai trò quyết định trong cơ cấu kinh tế xã hội chủ nghĩavà trong các bộ phận cấu thành của kinh tế Nhà nước thì khu vực Doanh nghiệp Nhà nước là một bộ phận chủ yếu và có vị trí đặc biệt. Trong thời kỳ trước đây, chúng ta đã mắc nhiều sai lầm trong lý luận, về kinh tế nhà nước và Doanh nghiệp Nhà nước. Hiện nay khi các nước đã và đang chuyển đổi nền kinh tế sang cơ chế thị trường thì lại có rất...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận kinh tế chính trị P109

  1. Mở đầu A) Kinh tế nhà nước: Là một bộ phận có vai trò quyết định trong cơ cấu kinh tế xã hội chủ nghĩavà trong các bộ phận cấu thành của kinh tế Nhà nước thì khu vực Doanh nghiệp Nhà nước là một bộ phận chủ yếu và có vị trí đặc biệt. Trong thời kỳ trước đây, chúng ta đã mắc nhiều sai lầm trong lý luận, về kinh tế nhà nước và Doanh nghiệp Nhà nước. Hiện nay khi các nước đã và đang chuyển đổi nền kinh tế sang cơ chế thị trường thì lại có rất nhiều lý luận còn tản mạn, thậm trí còn mâu thuẫn nhau. Bên cạnh đó, kinh tế Nhà nước và đặc biệt là Doanh nghiệp Nhà nước lại có vai trò hết sức to lớn, mà quan trọng nhất là góp phần chủ yếu để kinh tế Nhà nước thực hiện được vai trò chủ đạo ở mình trong nền kinh tế Quốc doanh. Chính vì vậy, việc nghiên cứu làm rõ Doanh nghiệp Nhà nước cùng vai trò của nó trong hệ thống kinh tế nói chung trong điều kiện kinh tế thị trường ảnh hưởng Xã hội chủ nghiã là một việc làm cần thiết và mang tính cấp bách cả về luận thực tiễn. Trong khi đó, chúng ta đang chuyển đổi sang cơ chế thị trường với rất nhiều biến động to lớn cả về kinh tế và chính trị, chúng ta đang đứng trước những cơ hội thách thức từ cả khu vực và Quốc tế. Những biến động trên Thế giới và cả trong nội tại nền kinh tế của chúng ta như việc xoá bỏ cơ chế quan liêu bao cấp, thiếu cổ phần hoá doanh nghiệp đặc biệt là Doanh nghiệp Nhà nước… đã có tác động mạnh đến đời sống kinh tế - xã hội. Vì vậy chúng ta cần phải khẳng định nâng cao vai trò quy định trong cơ cấu kinh tế Xã hội chủ nghĩa của kinh tế Nhà nước, mà ở đây Doanh nghiệp Nhà nước. Với việc nghiên cứu, làm rõ các vấn đề về Doanh nghiệp Nhà nước với vai trò của nó, chúng ta sẽ có được những quan điểm lý luận đúng đắn và phù hợp với đường lối và định hướng cải cách kinh tế của Đảng và nhà nước ta. Từ đó, sẽ có thể thực hiện được những bước cải cách đổi mới và đầu tư hợp lý đối với Doanh nghiệp Nhà nước trong nền kinh tế thị trường đổi hướng
  2. Xã hội chủ nghĩa này góp phần đưa đất nước đi lên, trở thành một cường quốc về kinh tế trên Thế giới. B. Nội dung I. Một số vấn đề lý luận về kinh tế Nhà nước và Doanh nghiệp Nhà nước. I.1. Khái niệm I.1.1. Kinh tế Nhà nước. Trong một thời gian dài, lý luận kinh tế Xã hội chủ nghĩa
Đồng bộ tài khoản