TÍN PHIẾU KHO BẠC- CHỨNG CHỈ TIỀN GỬI –THƯƠNG PHIẾU

Chia sẻ: Ma Hanh Tran | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:30

0
208
lượt xem
42
download

TÍN PHIẾU KHO BẠC- CHỨNG CHỈ TIỀN GỬI –THƯƠNG PHIẾU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Là phương tiện điều chỉnh tính thanh khoản và làm nguồn cung cấp vốn cho vay của các ngân hàng.Các thương phiếu có mức độ rủi ro cao hơn tín phiếu kho bạc nhưng mức lãi suất chiết khấu cũng cao hơn.Thương phiếu do người mua chịu lập ra gọi là lệnh phiếu.Thương phiếu do người bán chịu lập ra gọi là hối phiếu c

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TÍN PHIẾU KHO BẠC- CHỨNG CHỈ TIỀN GỬI –THƯƠNG PHIẾU

 1. LOGO NHÓM 4 - Lớp K10405B 1.Trần Thị Thanh Hương 2.Trần Hoàng Khánh Mai 3.Đậu Minh Phương 4.Nguyễn Thị Thanh Thu 5.Phan Thị Hoài Thu
 2. LOGO
 3. CONTENTS 1 TÍN PHIẾU KHO BẠC 2 CHỨNG CHỈ TIỀN GỬI 3 THƯƠNG PHIẾU
 4. LOGO
 5. 1. TÍN PHIẾU KHO BẠC 1.1 ĐỊNH NGHĨA 1 1 2 2 Công cụ Công cụ Giấy vay nợ ngắn Giấy vay nợ ngắn quan trọng quan trọng h ạn h ạn nhà nước phát hành để NHTW nhà nước phát hành để NHTW để bù đắp thiếu hụtt điều hành chính để bù đắp thiếu hụ điều hành chính ttạmthờiicủa ngân ạm thờ của ngân sách sách sách. tiền ttệ. sách. tiền ệ.
 6. 1. TÍN PHIẾU KHO BẠC 2.2 Đặc điểm 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng www.themegalle
 7. 1. TÍN PHIẾU KHO BẠC 1.2. Đặc điểm Tín phiếu kho bạc Tín phiếu kho bạc an toàn thanh lãi suất phổ biến nhất khoản cao thấp nhất nhất nhất www.themegallery.com
 8. 1.2. Đặc điểm
 9. 1.2. Đặc điểm
 10. LOGO
 11. 2. CHỨNG CHỈ TiỀN GỬI 2.1 ĐỊNH NGHĨA Chứng chỉ chứng nhận tiền gửi có kỳ hạn tạ i ngân hàng:
 12. 2.1 ĐỊNH NGHĨA
 13. 2. CHỨNG CHỈ TiỀN GỬI -Lãi suất được xác định trên:  Lãi suất cạnh tranh của thị trường tiền tệ.  Tình trạng tài chính của ngân hàng.  Thời hạn thanh toán CDs
 14. 2. CHỨNG CHỈ TiỀN GỬI 2.2 CHỨC NĂNG -Là công cụ tài chính của các nhà đầu tư giúp họ tối đa hóa lợi nhuận.
 15. 2. CHỨNG CHỈ TiỀN GỬI -Là phương tiện điều chỉnh tính thanh khoản và làm nguồn cung cấp vốn cho vay của các ngân hàng.
 16. 2. CHỨNG CHỈ TiỀN GỬI 2.3 Phát hành CDs: a)Thị trường nội địa: Hai hình thức: + Trực tiếp. + Gián tiếp thông qua nhà kinh doanh. b) CDs ngoại tệ: -Thông qua các khách hàng thương mại lớn. -Thông qua các nhà kinh doanh và người môi giới.
 17. 2.3 PHÂN LOẠI - Dựa vào lãi suất:  CDs lãi suất cố định  CDs lãi suất điều chỉnh -Dựa vào thời hạn trả lãi:  CDs trả lãi kì hạn  CDs trả lãi khi đáo hạn.
 18. 2.4. ƯU, NHƯỢC ĐIỂM
 19. 2.4 ƯU, NHƯỢC ĐIỂM
 20. LOGO

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản