intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tra cứu - So sánh các điều khoản bảo hiểm hàng hóa

Chia sẻ: Nv_tien Nv_tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

312
lượt xem
94
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Để tìm xem một điều khoản nằm trong những chủ đề được liệt kê ở trên có được đưa vào các bộ điều khoản chuẩn hay không - tìm chủ đề này ở bảng chữ cái. Dọc theo các số điều khoản đến cột tương ứng, nơi chỉ ra số điều khoản. Nếu không có số điều khoản nào, không có điều khoản như vậy trong bộ điều khoản mà cột đó đề cập. 2. Để tìm phân tích cho bất kỳ số điều khoản nào được liệt kê - tìm vị trí số tham chiếu điều khoản như ở......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tra cứu - So sánh các điều khoản bảo hiểm hàng hóa

  1. http://webbaohiem.net Tra cứu - So sánh các điều khoản bảo hiểm hàng hóa (Xem hướng dẫn sử dụng ở phía dưới bảng) Chủ đề điều khoản Mục điều khoản Cột 1 ICC (A) Cột 2 ICC Cột 3 Cột 4 chiến Cột 5 Đình Cột 6 chiến Cột 7 chiến Cột 8 ICC Cột 9 đình (Đk 252) (B) (Đk 253) ICC(C) (đk tranh (hàng công (hàng tranh (bưu tranh (máy (máy bay) đk công (máy 254) hoá) (Đk 255) hoá) (đk 256) điện) 9đk 257) bay) (đk 258) 259) bay) (đk 260) Đâm va hai bên cùng có lỗi Các rủi ro được bảo 3 (1) 3 (1) 3 (1) - - - - - - hiểm Vi phạm cam kết Loại trừ 5.2 (1) 5.2 (1) 5.2 (1) 4.2 (1) 4.2 (1) - - - - Thay đổi tuyến đường Phạm vi bảo hiểm - - - - - - 4 (7) 7 (7) 5 (7) Thay đổi hành trình Phạm vi bảo hiểm 10 (1) 10 (1) 10 (1) 6 (1) 7 (1) - - - - Tổn thất toàn bộ ước tính Các loại trừ 13 (1) 13 (1) 13 (1) - - - - 10 (1) - Chậm chễ Các loại trừ 4.5 (1) 4.5 (1) 4.5 (1) 3.5 (1) 3.5(1) 3.5 (1) 2.6 (1) 2.6 2.6 (1) Hư hại có chủ tâm Các lại trừ - 4.7 (2) 4.7(2) - - - - 9 (1) - Luật Anh và tập quán Luật và tập quán 19 (1) 19 (1) 19 (1) 14 (1) 14 (1) 10 (1) 12(1) 16(1) 12(1) Các chi phí chuyển tiếp Khiếu nại 12 (1) 12 (1) 12 (1) - - - - 9 (1) - Mất tác dụng Các loại trừ - - - 3.7 (4) 3.8(4) 3.6(4) 2.8(4) - - Tổn thất chung/chi phí cứu hộ Các rủi ro được bảo 2 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (4) 2 (4) 2 (4) - - - hiểm Ghi chú held cover Ghi chú phía dưới * (1) * (1) * (1) * (1) * (1) - * (1) * (1) * (1) Giá trị gia tăng Khiếu nại 14 (1) 14 (1) 14 (1) 9(1) 9(1) - 7 (1) 11(1) 7(1) Nội tỳ Các loại trừ 4.4(1) 4.4(1) 4.4(1) 3.4(1) 3.4(1) 3.4(1) 2.4(1) 2.4(1) 2.4(1) Tàu mất khả năng tài chính,... Các loại trừ 4.3 (1) 4.3 (1) 4.3 (1) 3.3(1) 3.3(1) 3.3(1) 2.3(1) 2.3(1) 2.3(1) Quyền lợi bảo hiểm Các loại trừ 11(1) 11(1) 11(1) 8(1) 8(1) 6 (1) 6 (1) 8(1) 6 (1) Mất hiệu lực Lợi ích bảo hiểm 15 (1) 15 (1) 15 (1) 10 (1) 10 (1) - 8 (1) 12 (1) 8 (1) Vũ khí hạt nhân Các loại trừ 4.7 (1) 4.8 (1) 4.8 (1) 3.8 (1) 3.9 (1) 3.7 (1) 2.9 (1) 2.8 (1) 2.9 (1) Rò chẩy thông thường Các loại trừ 4.2 (1) 4.2(1) 4.2(1) 3.2 (1) 3.2 (1) 3.2 (1) 2.2 (1) 2.2 (1) 2.2 (1) Xử lý hợp lý Tránh chậm chễ 18 (1) 18 (1) 18 (1) 13 (1) 13 (1) 9(1) 11 (1) 15 (1) 11 (1) Các rủi ro Các rủi ro được bảo 1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (8) 1 (9) hiểm Thiếu lao động Các loại trừ - - - - 3.7 (5) - - - 2.8 (5) Đình công,... Các loại trừ 7 (1) 7 (1) 7 (1) - - - - 4 (1) - Kết thúc hợp đồng chuyên chở Phạm vi bảo hiểm 9 (1) 9 (1) 9 (1) 5.3(4) 6 (1) - 3.3 (7) 6 (8) 4 (8) Khủng bố Các loại trừ 7.3 (1) 7.3 (1) 7.3 (1) - - - - 4.3 (1) - Vận chuyển (hàng hải) Phạm vi bảo hiểm 8 (1) 8 (1) 8 (1) - - - - - - Vận chuyển (hàng không) Phạm vi bảo hiểm - - - - - - - 5 (8) - Vận chuyển (chiến tranh) Phạm vi bảo hiểm - - - 5 (4) - 4 (6) 3 (7) - - Vận chuyển (đình công) Phạm vi bảo hiểm - - - 5 (5) - - - 3 (9) Tàu không đủ khả năng đi biển Phạm vi bảo hiểm 5(1) 5(1) 5(1) 4.1 (1) 4.1 (1) - 2.5 (7) 2.5 (7) 2.5 (7) Từ bỏ Giảm thiểu tổn thất 17 (1) 17 (1) 17 (1) 12 (1) 12 (1) 8 (1) 10 (1) 14 (1) 10 (1) Chiến tranh... Các loại trừ 6 (1) 6 (1) 6 (1) - - - - 3 (1) - Hành động cố ý có chủ tâm của Các loại trừ 4.1 (1) 4.1 (1) 4.1 (1) 3.1 (1) 3.1 (1) 3.1 91) 2.1(1) 2.1(1) 2.1(1) người được bảo hiểm Cách sử dụng bảng này 1. Để tìm xem một điều khoản nằm trong những chủ đề được liệt kê ở trên có được đưa vào các bộ điều khoản chuẩn hay không - tìm chủ đề này ở bảng chữ cái. Dọc theo các số điều khoản đến cột tương ứng, nơi chỉ ra số điều khoản. Nếu không có số điều khoản nào, không có điều khoản như vậy trong bộ điều khoản mà cột đó đề cập. 2. Để tìm phân tích cho bất kỳ số điều khoản nào được liệt kê - tìm vị trí số tham chiếu điều khoản như ở trên. Di chuyển dọc theo dòng này cho tời cột được chỉ bởi con số này - ví dụ (1) - dọc theo số tham chiếu điều khoản. phân tích này sẽ giống hệt với phân tích điều khoản tương ứng ở cột được chỉ. Ví dụ - phân tích cho điều khoản 4.1 trong cột 5 giống với phân tích cho điều khoản 5.1 trong cột 1. 3. Ghi chú "held cover" xuất hiện ở hầu hết các bộ điều khoản, và được đánh dấu bởi * trong cột tương ứng.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2