intTypePromotion=1

TRẮC NGHIỆM KHÁI NIỆM VỀ TIN HỌC & WINDOWS

Chia sẻ: Nguyễn Bảo An | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

1
700
lượt xem
314
download

TRẮC NGHIỆM KHÁI NIỆM VỀ TIN HỌC & WINDOWS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm khái niệm về tin học & windows', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TRẮC NGHIỆM KHÁI NIỆM VỀ TIN HỌC & WINDOWS

  1. 1 - Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn bản dạng cột (d ạng th ường th ấy tên các trang báo và tạp chí), ta thực hiện: [c]--Format - Column 2 - Trong soạn thảo văn bản Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl + O là: [c]--Mở một hồ sơ đã có 3 - Khi đang soạn thảo văn bản Word, muốn phục hồi thao tác vừa thực hiện thì bấm tổ h ợp phím: [a]--Ctrl – Z 4 - Trong khi làm việc với Word, tổ hợp phím tắt nào cho phép ch ọn tất cả văn bản đang so ạn th ảo: [a]--Ctrl + A 5 - Trong soạn thảo văn bản Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl - H là: [b]--Chức năng thay thế trong soạn thảo 6 - Trong chế độ tạo bảng (Table) của phần mềm Word, muốn tách m ột ô thành nhi ều ô, ta th ực hiện: [d]--Table - Split Cells 7 - Trong MS Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl - S là: [c]--Lưu tệp văn bản vào đĩa 8 - Khi làm việc với Word xong, muốn thoát khỏi, ta thực hiện: [d]--File - Exit 9 - Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tắt đánh dấu chọn khối văn bản (tô đen), ta thực hiện: [c]--Bấm phím mũi tên di chuyển 10 - Trên màn hình Word, tại dòng có chứa các hình: tờ giấy trắng, đĩa vi tính, máy in, ..., được gọi là: [b]--Thanh công cụ chuẩn 11 - Trong soạn thảo Word, để chèn tiêu đề trang (đầu trang và chân trang), ta thực hi ện: [c]--View - Header and Footer 12 - Trong Word, để soạn thảo một công thức toán học phức tạp, ta thường dùng công cụ: [a]--Microsoft Equation 13 - Trong Word, để sao chép một đoạn văn bản vào Clipboard, ta đánh dấu đoạn văn, sau đó: [d]--Cả 2 câu a. b. đều sai 14 - Trong Word, để thuận tiện hơn trong khi lựa ch ọn kích th ước l ề trái, l ề ph ải, ...; ta có th ể khai báo đơn vị đo: [a]--Centimeters 15 - Trong soạn thảo Word, để tạo một bảng (Table), ta thực hiện: [d]--Table - Insert Table 16 - Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tạo ký tự Hoa đầu dòng của đoạn văn, ta thực hiện: [a]--Format - Drop Cap 17 - Trong soạn thảo Word, công dụng của tổ hợp Ctrl - F là: [c]--Chức năng tìm kiếm trong soạn thảo 18 - Trong soạn thảo Word, muốn định dạng lại trang giấy in, ta thực hiện: [b]--File - Page Setup 19 - Trong soạn thảo Word, muốn chuyển đổi giữa hai ch ế độ gõ là ch ế đ ộ gõ chèn và ch ế đ ộ gõ đè, ta bấm phím: [a]--Insert 20 - Khi đang làm việc với Word, nếu lưu tệp vào đĩa, thì tệp đó: [b]--Luôn luôn ở trong thư mục My Documents 21 - Trong soạn thảo văn bản Word, muốn lưu hồ sơ với một tên khác, ta thực hiện: [b]--File - Save As 22 - Trong Winword, để mở một tài liệu đã được soạn thảo thì: [b]--Chọn menu lệnh File - Open 23 - Trong WinWord, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về đầu văn bản: [c]--Ctrl+Home 24 - Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn bản trong khổ giấy theo h ướng ngang ta ch ọn mục:
  2. [d]--Landscape 25 - Trong soạn thảo văn bản Word, để đóng một hồ sơ đang mở, ta thực hiện: [b]--File - Exit 26 - Trong soạn thảo Word, muốn chèn các kí tự đặc biệt vào văn bản, ta thực hiện: [d]--Insert - Symbol 27 - Trong Winword, muốn sử dụng chức năng sửa lỗi và gõ tắt, ta chọn: [d]--Tools - AutoCorrect Options... 28 - Trong khi soạn thảo văn bản, nếu kết thúc 1 đoạn (Paragraph) và muốn sang 1 đoạn mới: [b]--Bấm phím Enter 29 - Trong khi soạn thảo văn bản, nếu khi kết thúc 1 đoạn văn mà ta muốn sang 1 trang mới thì: [a]--Bấm tổ hợp phím Ctrl - Enter 30 - Khi soạn thảo văn bản, để khai báo thời gian tự lưu văn bản, ta ch ọn: [a]--Tools - Option... Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every 31 - Khi soạn thảo văn bản trong Winword, muốn di chuyển t ừ 1 ô này sang ô k ế ti ếp v ề bên ph ải của một bảng (Table) ta bấm phím: [d]--Tab 32 - Trong soạn thảo Winword, muốn đánh số trang cho văn bản, ta thực hiện: [a]--Insert - Page Numbers 33 - Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tạo một hồ sơ mới, ta thực hiện: [c]--File - New 34 - Khi đang soạn thảo văn bản Word, muốn đánh dấu lựa chọn một từ, ta th ực hiện: [a]--Nháy đúp chuột vào từ cần chọn 35 - Khi soạn thảo văn bản trong Winword, để hiển thị trang sẽ in lên màn hình, ta ch ọn: [d]--File - Print Preview 36 - Trong soạn thảo Winword, muốn định dạng ký tự, ta thực hiện: [a]--Format - Font 37 - Khi soạn thảo văn bản xong, để in văn bản ra giấy: [c]--Các câu a. và b. đều đúng 38 - Trong WinWord, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về cuối văn bản: [c]--Ctrl + End 39 - Thao tác Shift + Enter có chức năng gì: [a]--Xuống hàng chưa kết thúc Paragrahp 40 - Để gạch dưới mỗi từ một nét đơn, ngoài việc vào Format/Font, ta có thể dùng tổ h ợp phím nào: [b]--Ctrl + Shift + W 41 - Để tạo định dạng khổ giấy mặc nhiên là A4 khi so ạn th ảo văn b ản trên Word 2003 ta th ực hi ện theo cách nào? [a]--Vào File/Page Setup, chọn nhãn Paper với Paper size là A4, nhấn Default 42 - Khi muốn chuyển các ký tự chữ thường (Ví dụ: abcde) thành chữ hoa (Ví dụ: ABCDE) ta ch ọn? [a]--Vào Format/Change Case, chọn UPPERCASE 43 - Để tạo khoảng cách giữa các dòng là 1.5 lines, chúng ta thực hiện? [c]--Cả A và B đều đúng 44 - Tạo Font trong Word luôn mặc định là ".VnTime" khi soạn thảo văn bản? [b]--Vào Format/Font, chọn Font là ".VnTime", chọn Default 45 - Để xem văn bản thành 2 trang trên màn hình ta chọn chế độ nào sau đây? [c]--Vào View/Reading Layout 46 - Cách chuyển đổi từ văn bản dạng bảng (Table) sang văn bản dạng Text thông thường? [b]--Vào Table/Convert, chọn Table to Text 47 - Để xem văn bản mình đang đánh có số lượng bao nhiêu từ, ta thực hiện bằng cách? [a]--Vào Tool, chọn Word Count… 48 - Nền văn bản (Background) mặc định của Word là màu tr ắng. Đ ể thay đ ổi n ền theo ý thích c ủa mình chúng ta là như thế nào? [b]--Vào Format/Background, chọn màu theo ý thích
  3. 49 - Có bao nhiêu cách để tạo mới (New) một văn bản Word? [c]--3 50 - Tính năng Print Preview được sử dụng để? [a]--Xem lại toàn bộ văn bản trước khi in 51 - Thường thì trước khi in ra giấy ta phải xem trước, v ậy đ ể xem tr ước văn b ản c ần in, ta ph ải làm : [b]--Chọn File /Print Preview 52 - Trong Windown, nhiều khi muốn hiển th ị thước để định d ạng Tabs b ằng th ước ch ẳng h ạn, muốn hiển thị thước thì ta phải làm như thế nào ? [c]--View / Ruler 53 - Trong khi soạn thảo văn bản, giả sử bạn đã xóa nh ầm m ột đo ạn văn b ản, b ạn mu ốn khôi ph ục lại đoạn văn bản đó bạn làm như thế nào ? [d]--Edit / Undo Clear 54 - Nếu bạn muốn in văn bản từ trang S cho đến h ết thì b ạn ch ọn File / Print, r ồi ch ọn cách nào trong các cách sau đây : (câu này cho bị nhầm, không có đáp án nào đúng cả) [a]--Chọn Current page rồi Click Ok [b]--Chọn Number of copies là S [c]--Chọn Page đánh S rồi nhấn Ok [d]--Chọn Page đánh S - rồi nhấn Ok [e]--Chọn All rồi click Ok 55 - Muốn đánh chữ số tự động ở đầu dòng cho các đoạn văn bản thì ta chọn mục nào ? [d]--Format / Bullet and Numbering 56 - Đang soạn thảo văn bản ở vị trí bất kì, bạn muốn quay về dòng th ứ S thì b ạn ch ọn Edit / Go to ... Sau đó làm thế nào [c]--Chọn Line và gõ S vào hộp Enter page number rồi chọn Go to 57 - Muốn chèn thêm biểu đồ vào để minh họa cho văn bản. Ta ch ọn insert / Picture . Sau đó làm th ế nào nữa ? [b]--Chọn Chart 58 - Để tạo bóng cho văn bản thì ta phải làm như thế nào ? [e]--Tất cả đều sai 59 - Giả sử muốn chuyển toàn bộ chữ th ường thành ch ữ hoa, thì ta ch ọn đo ạn văn b ản đó và ch ọn cách nào ? [c]--Shift + F3 60 - Trong khi soạn thảo văn bản, muốn đặt tiêu đ ề cho văn b ản, ta ph ải làm nh ư th ế nào ? (câu này hỏi không rõ, các bạn bỏ câu này) [a]--Chọn View / Header and footer [b]--Chọn Insert / Break [c]--Chọn Inset / Page Numbers [d]--Chọn Insert / Symbol [e]--Chọn View / Ruler
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2