Trường CĐ Sư phạm Bình Dương

Chia sẻ: Quoc Hung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
161
lượt xem
3
download

Trường CĐ Sư phạm Bình Dương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Trường CĐ Sư phạm Bình Dương

  1. Danh sách thí sinh trúng tuyển NV2 - 2009 Trường CĐ Sư phạm Bình Dương TRƯỜNG KHỐI NGÀNH TRƯỜNG NGÀY TỔNG 2 2 2 1 SINH ĐTC0 ĐIỂM TỈNH HUYỆN STT HỌ VÀ TÊN SBD ĐM1 ĐM2 ĐM3 ĐT KV 1 C44 A 1 CKD Bùi Thị Quyên 161089 12417 4.5 3.25 3.5 11.25 11.5 44 1 2 2 C44 A 1 SPS Bùi Thị Thùy Trinh 201091 5650 3 6.5 3 12.5 12.5 44 6 1 3 C44 A 1 LPS Cao Thị Ngọc Mai 10691 1161 3.75 4 3 10.75 11 44 6 1 4 C44 A 1 CTS Đỗ Hồng Nhung 21091 9881 4.5 1.75 4 10.25 10.5 44 3 1 5 C44 A 1 HUI Hoàng Thị Thanh Nga 221091 12425 2.5 5.25 4.25 12 12 44 2 1 6 C44 A 1 KSA Hoàng Thị Thu Trang 270691 12698 3.25 7.25 3.75 14.25 14.5 44 6 1 7 C44 A 1 SGD Huỳnh Thị Phúc 180991 10757 2 5.5 2.5 10 10 44 2 1 8 C44 A 1 HUI Kim Thị Mai 231291 11235 1.75 3.25 3.5 8.5 8.5 44 6 1 1 9 C44 A 1 CKD Lâm Thị Kim Tuyết 311090 18118 4 4.5 3.5 12 12 44 3 1 1 10 C44 A 1 SPS Lê Hà Tư 200590 3674 2.5 6 2.5 11 11 44 6 1 11 C44 A 1 SPS Lê Thị Hồng Hạnh 100491 3819 1.75 5.5 3 10.25 10.5 44 3 1 12 C44 A 1 CTS Lê Thị Minh Châu 11191 1040 5.5 4.25 3.25 13 13 44 1 2 13 C44 A 1 SPS Lê Thị Thanh Phương 41091 4962 2.25 5.25 3 10.5 10.5 44 6 1 14 C44 A 1 CES Lê Thị Thanh Nga 91 7229 3.75 6.5 3.25 13.5 13.5 44 3 2 15 C44 A 1 DMS Nguyễn Bình Phương 50290 4828 1.5 5.25 3.75 10.5 10.5 44 7 1 16 C44 A 1 CTS Nguyễn Châu Diễm Thúy 31191 14098 5.5 5 4 14.5 14.5 44 1 2 17 C44 A 1 SPS Nguyễn Đào Thanh Trúc 201290 5750 1.25 5.75 4.5 11.5 11.5 44 1 1 18 C44 A 1 SPK Nguyễn Hoàng An 220888 79 2.5 3.75 2.5 8.75 9 44 2 3 1 19 C44 A 1 NLS Nguyễn Minh Tường Vi 21191 14965 2.75 5.5 4.25 12.5 12.5 44 4 2NT 20 C44 A 1 SGD Nguyễn Thị Mỹ Xuyên 150990 18304 4 4.25 2 10.25 10.5 44 3 1 21 C44 A 1 HCS Nguyễn Thị Ngọc Huyền 160790 218 1.75 7 2.5 11.25 11.5 44 7 1 1 22 C44 A 1 SPS Nguyễn Thị Thu Thảo 130791 5070 3.75 6.75 3.5 14 14 44 3 1 23 C44 A 1 SPS Phạm Thị Lan 11190 2908 2.5 3.75 3.5 9.75 10 44 7 1 24 C44 A 1 SPS Phan Thanh Đi ền 221191 2630 2 5.75 2.25 10 10 44 3 1 25 C44 A 1 CKD Phan Thanh Điền 221191 2877 6.5 3.5 4.5 14.5 14.5 44 3 1 26 C44 A 1 CES Phan Thị Thu Thủy 260591 11884 4 6.25 3.5 13.75 14 44 3 1 27 C44 A 1 QSK Tạ Thị Cẩm Nhung 110591 3662 3.5 5.75 4 13.25 13.5 44 3 1 28 C44 A 1 SNS Trần Hồng Tú 190191 607 1.75 5 3.5 10.25 10.5 44 5 2NT
  2. 29 C44 A 1 CKC Trần Thanh Long 61190 6007 3.5 4.25 3 10.75 11 44 4 1 30 C44 A 1 MBS Trần Thị Duyên 250890 2505 2.5 4.75 3.25 10.5 10.5 44 7 1 31 C44 A 1 KSA Trần Thị Hảo 120291 13212 2 6 2.5 10.5 10.5 44 6 1 32 C44 A 1 CGT Trần Trung Đoàn 241291 454 5.25 4.75 2.5 12.5 12.5 44 6 1 33 C44 A 1 CDC Trần Xuân Công 10890 558 2.25 4.5 3.5 10.25 10.5 44 6 1 34 C44 A 1 CTS Võ Thị Hoà 290691 4541 6 4.5 5.25 15.75 16 44 6 1 35 C44 A 2 NLS Nguyễn Thành An 191091 40 2.25 3.75 3.5 9.5 9.5 44 1 2 36 C44 A 2 NLS Nguyễn Thành An 191091 40 2.25 3.75 3.5 9.5 9.5 44 1 2 37 C44 A 2 CSS Nguyễn Trung Kiên 210990 1758 1.25 4.75 3 9 9 44 3 1 38 C44 A 2 CSS Nguyễn Trung Kiên 210990 1758 1.25 4.75 3 9 9 44 3 1 39 C44 A 2 HUI Phạm Đình Tuấn 60390 23205 0.75 4.25 3.5 8.5 8.5 38 1 1 40 C44 A 2 HUI Phạm Đình Tuấn 60390 23205 0.75 4.25 3.5 8.5 8.5 38 1 1 41 C44 A 2 KSA Phan Thị Ngọc Điệp 171091 33924 2.5 3.5 2.25 8.25 8.5 37 4 6 2NT 42 C44 A 2 KSA Phan Thị Ngọc Điệp 171091 33924 2.5 3.5 2.25 8.25 8.5 37 4 6 2NT 43 C44 A 2 SPS Thái Tho ại Mỹ 250491 3051 3.5 6.5 3.25 13.25 13.5 43 5 1 44 C44 A 2 SPS Thái Tho ại Mỹ 250491 3051 3.5 6.5 3.25 13.25 13.5 43 5 1 45 C44 A 2 NLS Trần Ngọc Tuân 190191 48482 2.75 5 2.5 10.25 10.5 37 4 2NT 46 C44 A 2 NLS Trần Ngọc Tuân 190191 48482 2.75 5 2.5 10.25 10.5 37 4 2NT 47 C44 A 2 HUI Võ Hoàng Nam 80691 12154 3.25 4.75 2.75 10.75 11 44 1 1 48 C44 A 2 HUI Võ Hoàng Nam 80691 12154 3.25 4.75 2.75 10.75 11 44 1 1 49 C44 H 4 CM3 Đặng Thị Thanh Lan 280490 107 7 3 2 12 12 44 5 2NT 50 C44 H 4 CDN Đỗ Mai Trâm 280791 774 6.5 4.5 3.5 14.5 14.5 44 3 1 51 C44 H 4 CM3 Nguyễn Quỳnh Như 60591 179 3.75 4 5 12.75 13 44 2 1 52 C44 H 4 MTS Nguyễn Thị ánh Mai 150888 262 0.75 7 7 14.75 15 44 4 2 53 C44 D1 5 SGD Đinh Thị Hồng Thắm 30391 31036 4.75 4.25 2.75 11.75 12 44 6 1 54 C44 D1 5 SPS Dương Kim Nga 80391 16811 5 4.75 5.25 15 15 44 1 1 55 C44 D1 5 NLS Dương Thị Ngọc Hường 200591 41262 5.5 2.5 3.5 11.5 11.5 44 6 1 56 C44 D1 5 SPS Hồ Tuyết Hạnh 70491 16478 6.5 2.75 4.5 13.75 14 44 6 1 57 C44 D1 5 DTH Huỳnh Thanh Phúc 151291 8674 4 3.75 7 14.75 15 44 1 2 58 C44 D1 5 SGD Lâm Thị Tuyết Mai 260391 27728 3.75 3.5 4 11.25 11.5 44 3 1 59 C44 D1 5 CKD Lê Đức Độ 130790 21765 3.25 2.25 7.25 12.75 13 44 7 1 60 C44 D1 5 CKD Lê Ngọc Mùi 240791 25089 6.5 3.75 5.25 15.5 15.5 44 6 1 61 C44 D1 5 CKD Lê Thị Thiên Trang 61090 29968 6.5 5.25 4 15.75 16 44 3 1 62 C44 D1 5 DTT Lương Phan Hiền 160591 24113 4 1.75 5.25 11 11 44 6 1 63 C44 D1 5 CKD Nguyễn Hồng Trân 270191 30428 4.5 4 4.5 13 13 44 2 3 64 C44 D1 5 QSX Nguyễn Lộc Tài 240891 10791 3.5 3 4 10.5 10.5 44 3 1
  3. 65 C44 D1 5 SGD Nguyễn Thị Bích Ngân 290691 28291 4 3.25 4 11.25 11.5 44 1 2 66 C44 D1 5 CKD Nguyễn Thị Đan Thanh 141091 28059 4.75 6.5 4.75 16 16 44 2 1 67 C44 D1 5 SPS Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 10491 16845 4.5 1.25 4.5 10.25 10.5 44 3 1 68 C44 D1 5 CVS Nguyễn Thị Ngọc Hà 121291 1153 7 1.25 3.75 12 12 44 5 2NT 69 C44 D1 5 CTT Nguyễn Thị Thanh Tâm 300591 14941 4.75 2.5 4 11.25 11.5 44 1 2 70 C44 D1 5 SPS Nguyễn Thị Thu Thủy 160391 17141 5 2.25 4 11.25 11.5 44 7 1 71 C44 D1 5 SPK Nguyễn Thị Th ương 260591 484 5 1.75 3.5 10.25 10.5 44 6 1 72 C44 D1 5 CKD Nguyễn Trương Phương 60791 27091 5.5 2.25 5 12.75 13 44 3 1 73 C44 D1 5 SPS Phan Thị Ngọc Linh 141091 16701 4 2 4.5 10.5 10.5 44 3 1 74 C44 D1 5 CKD Phan Thị Vân 91089 31453 4.25 2.75 4 11 11 44 7 1 75 C44 D1 5 NLS Trần Kiều Thuý Hằng 260191 40766 4.75 3 4.5 12.25 12.5 44 5 2 76 C44 D1 5 SGD Từ Ngọc Mai 100391 27713 4.25 4 3.5 11.75 12 44 3 1 77 C44 D1 5 DTT Võ Thị Hoà 290691 24237 5.5 1.75 4 11.25 11.5 44 6 1 78 C44 D1 5 MBS Võ Thị Thu Ngân 220991 37504 5.5 1.25 4 10.75 11 44 4 2NT 79 C44 T 7 STS Bùi Quang Bình 21290 110 4.5 1 4 9.5 9.5 44 5 2NT 80 C44 T 7 STS Đỗ Lê Minh Tuấn 230491 2566 4.5 1.75 2.25 8.5 8.5 44 3 1 81 C44 T 7 TDS Dư Hoàng Thoáng 240591 2995 3.25 1 5.25 9.5 9.5 44 1 2 82 C44 T 7 SPS Lê Xuân Đ ịnh 150890 22701 4 1 6 11 11 44 7 1 83 C44 T 7 STS Lý Thiên Phúc 81091 1674 2.5 1 6.5 10 10 44 1 2 84 C44 T 7 STS Nguyễn Đình Tấn 180991 1993 4 1.75 5.25 11 11 44 6 1 85 C44 T 7 STS Nguyễn Thanh Tùng 230191 2665 4.5 2.5 4 11 11 44 3 1 86 C44 T 7 TDS Nguyễn Văn Thành 90 2804 5.75 1 1.5 8.25 8.5 44 3 1 87 C44 T 7 STS Phan Minh Quốc 51191 1795 3.75 1.25 5 10 10 44 3 1 88 C44 T 7 SPS Phan Thanh Đi ền 221191 22698 5 1.25 5 11.25 11.5 44 3 1 89 C44 T 7 STS Phan Văn Thành 30888 2057 3 1 5.75 9.75 10 44 7 1 90 C44 T 7 TDS Trần Huy Hoàng 90390 1059 3 1.25 5 9.25 9.5 44 7 2NT 91 C44 T 7 STS Trần Quốc Nam 150891 1367 4.25 1.5 4.75 10.5 10.5 44 3 1 92 C44 T 7 STS Trần Thị Hồng Hạnh 60591 628 3.25 1 5.25 9.5 9.5 44 1 2 93 C44 T 7 SPS Trần Văn Quang 220790 23063 3.5 1 5 9.5 9.5 44 2 1 94 C44 T 7 STS Trương Hòang Minh 260890 1320 4.25 2 4.75 11 11 44 3 1 95 C44 T 7 STS Võ Thoan 280288 2196 3.75 0.5 4.5 8.75 9 44 6 1 96 C44 M 8 SPS Bùi Nguyễn Hồng Thiên Phú 151291 21631 4.75 1 8.25 14 14 44 5 3 97 C44 M 8 SPS Đặng Thị Phương Tuyền 80991 22294 4 2 6.5 12.5 12.5 44 4 2NT 98 C44 M 8 SPS Đào Thị Thanh Xuân 180889 22439 4.5 1 7.25 12.75 13 44 7 1 99 C44 M 8 SPS Đinh Thị Thanh Ph ương 150390 21652 2.25 1 6.5 9.75 10 44 1 3 2 100 C44 M 8 CM3 Đỗ Thị Thu Thảo 190290 2433 3.75 2 5.25 11 11 44 6 1
  4. 101 C44 M 8 SPS Hồ Thị B ình 20291 20600 3 1 5 9 9 44 7 1 102 C44 M 8 SPS Hồ Thị Ph ượng 60191 21680 2.75 1 4.5 8.25 8.5 44 3 1 103 C44 M 8 SPS Hoàng Thy Thơ 291091 21933 3 1.5 6.5 11 11 44 6 1 104 C44 M 8 CM3 Huỳnh Thị Như Thuỷ 260391 2689 4.25 4 4 12.25 12.5 44 6 1 105 C44 M 8 SPS Huỳnh Thị Tú Uyên 40991 22341 3.5 1.5 6.75 11.75 12 44 2 2 106 C44 M 8 CM3 Kiều Thị Tú Uyên 251290 3390 4.75 2.5 5 12.25 12.5 44 3 1 107 C44 M 8 SPS Kiều Thị Tuyết Vân 150290 22377 3 0.75 5.5 9.25 9.5 44 6 1 108 C44 M 8 CM3 Lê Phương Linh 130891 1256 4.25 1.5 3.5 9.25 9.5 44 2 1 109 C44 M 8 SPS Lê Thị Thu Thảo 11091 21838 3 1 4.75 8.75 9 44 7 1 110 C44 M 8 CM3 Lê Thị Tuyết Phượng 251188 2152 4.75 1 4.75 10.5 10.5 44 6 1 111 C44 M 8 SPS Lê Thu H ải 10591 20847 4.5 2 6 12.5 12.5 44 7 1 112 C44 M 8 CM3 Nghị Thanh Âu 200491 114 5.75 1.5 5.75 13 13 44 7 1 113 C44 M 8 SPS Nguyễn Đào Thanh Trúc 201290 22263 3.75 1 5 9.75 10 44 1 1 114 C44 M 8 SPS Nguyễn Hà Tuyết Nhung 70891 21556 3.5 1 6.75 11.25 11.5 44 7 1 115 C44 M 8 SPS Nguyễn Hồng Phúc 10991 21633 4.25 1 5.75 11 11 44 1 1 116 C44 M 8 SPS Nguyễn Huỳnh Mai Thy 261191 22082 2.5 1 5.75 9.25 9.5 44 1 1 117 C44 M 8 SPS Nguyễn Ngọc Nga 90 21385 3.5 0.75 5.5 9.75 10 44 6 1 118 C44 M 8 SPS Nguyễn Ngọc Tuyến 281091 22281 4 1.25 5 10.25 10.5 44 1 2 119 C44 M 8 SPS Nguyễn Thanh Huyền Trang 160489 22181 2.5 1 5.75 9.25 9.5 44 7 1 120 C44 M 8 SPS Nguyễn Thị Mai 160690 21313 4.5 1.5 6.75 12.75 13 44 7 1 121 C44 M 8 CM3 Nguyễn Thị Cẩm Tú 240291 3359 5 0.5 5.25 10.75 11 44 3 1 122 C44 M 8 SPS Nguyễn Thị Hoàng Yến 171291 22472 3.5 1.25 4.75 9.5 9.5 44 1 2 123 C44 M 8 CM3 Nguyễn Thị Kim Chung 220891 230 3.75 1.25 7.75 12.75 13 44 5 2NT 124 C44 M 8 CM3 Nguyễn Thị Kim Hoa 280490 786 3.5 2 4.25 9.75 10 44 6 1 125 C44 M 8 SPS Nguyễn Thị Thanh Tuyền 60890 20483 4 1 5.75 10.75 11 44 7 1 126 C44 M 8 SPS Nguyễn Thị Thu Thảo 180989 20355 2 1 5.5 8.5 8.5 44 2 1 127 C44 M 8 CM3 Nguyễn Thị Thu Cúc 241089 237 5.25 1 4.75 11 11 44 6 1 128 C44 M 8 CM3 Nguyễn Thị Thu Thảo 100591 2459 4 2.25 5.25 11.5 11.5 44 7 1 129 C44 M 8 SPS Nguyễn Thị Thúy An 71291 20532 4 2 5 11 11 44 3 1 130 C44 M 8 SPS Nguyễn Thị Thùy Trang 200291 22143 4.5 1 5.25 10.75 11 44 3 6 1 131 C44 M 8 SPS Nguyễn Trương Hoàng Yến 221091 22471 4 1.25 4.4 9.65 9.65 44 1 2 132 C44 M 8 CM3 Phạm Huỳnh Hoài Thanh 290191 2372 4 2.25 7.25 13.5 13.5 44 7 1 133 C44 M 8 CM3 Phạm Thị Kim Dung 250891 323 3.25 4.25 4.5 12 12 44 3 1 134 C44 M 8 SPS Trần Thị Huệ 120288 21037 4 1.25 6.5 11.75 12 44 6 1 135 C44 M 8 CM3 Trần Thị ái Nhi 300191 1855 4 1.25 6.25 11.5 11.5 44 2 1 136 C44 M 8 SPS Trần Thị Bích Tuyền 120790 22277 4.5 1 6.25 11.75 12 44 6 1
  5. 137 C44 M 8 SPS Trần Thị Phương Thùy 300191 21997 3.25 1 5.75 10 10 44 6 1 138 C44 M 8 SPS Trần Thị Trâm Anh 160791 20557 4 1 5 10 10 44 1 1 139 C44 M 8 CM3 Trần Thị Xuân Hồng 300390 893 4 2.75 5 11.75 12 44 6 1 140 C44 M 8 SPS Trương Th ị Thảo 240588 21864 3 1 5 9 9 44 3 1 141 C44 M 8 CM3 Trương Th ị Nguyệt 140491 1743 2 1.25 5.75 9 9 44 4 1 142 C44 M 8 CM3 Văn Thị Ngọc Diễm 30391 256 3.5 3 3 9.5 9.5 44 2 1 143 C44 M 8 SPS Võ Thị Linh 300191 21227 3.5 0.5 5 9 9 44 1 1 144 C44 M 8 CM3 Vũ Thị Thanh Huyền 70591 964 3 4.25 5.5 12.75 13 44 2 1 145 C44 M 8 SPS Vương Thanh Hồng 50180 21015 3.5 0.5 5 9 9 44 4 2NT 146 C44 A 9 CES Bùi Thị Kim Ngân 231191 7376 2.5 7 3 12.5 12.5 44 5 2NT 147 C44 A 9 SPK Chu Thị Hà Phương 50391 7618 3.25 5.25 2.5 11 11 44 2 1 148 C44 A 9 CCT Đặng Ngọc Thuỷ 290191 10095 3.75 5.5 2.75 12 12 44 3 1 149 C44 C 9 SPS Đặng Thị Linh 261090 11203 4.5 4.75 5.75 15 15 44 4 2NT 150 C44 C 9 SGD Đặng Thị Dương 140191 21241 5.5 3 5.25 13.75 14 44 6 1 151 C44 A 9 NLS Đào Hoàng Phương Thảo 31091 10964 3.5 5.75 2 11.25 11.5 44 3 1 152 C44 D1 9 SPS Đào Lê Quỳnh Châu 101090 18041 4.5 3.75 4 12.25 12.5 44 2 1 153 C44 A 9 KSA Đỗ Thị Kim Thêm 70191 1909 2.75 6.5 4 13.25 13.5 44 1 6 2 154 C44 A 9 SPS Đỗ Thị Ngọc ánh 20791 2459 2.75 7.5 3 13.25 13.5 44 6 1 155 C44 A 9 HUI Đỗ Thị Oanh 50990 14208 2.5 6 3.5 12 12 44 6 2 156 C44 A 9 QST Đỗ Thị Thu Hiền 141291 1713 2.25 6.25 3.5 12 12 44 1 1 157 C44 A 9 SPS Dương Hồ Nhã Uyên 10990 5338 1.25 6 4.5 11.75 12 44 3 1 158 C44 D1 9 CKD Dương Thị Ngọc Hường 200591 23554 5.75 2.25 6 14 14 44 6 1 159 C44 C 9 SPS Hồ Nguyễn Trúc Giang 251290 12422 4 3 7.75 14.75 15 44 7 1 160 C44 C 9 SPS Hồ Thị Hiền Nhân 130391 11468 5 4.5 6.5 16 16 44 2 1 161 C44 A 9 SPS Hoàng Thị Dung 280191 4456 3 7.25 3 13.25 13.5 44 5 2NT 162 C44 C 9 SPS Hứa Thị Hồng Thắm 11190 11779 4.5 4.75 7.75 17 17 44 6 1 163 C44 A 9 CTS Huỳnh Ngọc Giàu 200291 2978 6.75 3.5 3 13.25 13.5 44 4 2NT 164 C44 A 9 NLS Lâm Thị Phú 81191 8968 3.75 5.5 3.75 13 13 44 2 1 165 C44 A 9 SPK Lăng Thị Thùy Dương 70291 1832 2.25 4.5 2.5 9.25 9.5 44 6 1 1 166 C44 C 9 SPS Lê Hà Tư 200590 12173 5 1.5 5.75 12.25 12.5 44 6 1 167 C44 C 9 LPS Lê Hữu Tuấn 250990 8712 3.25 4.5 5.75 13.5 13.5 44 2 6 1 168 C44 C 9 SPS Lê Thị Cẩm Linh 280791 13707 4 3.5 6.75 14.25 14.5 44 3 1 169 C44 C 9 LPS Lê Thị Hiền 200690 4719 3 3 5.75 11.75 12 44 5 1 170 C44 A 9 CES Lê Thị Mộng Trinh 221191 13398 2.25 6.25 3.75 12.25 12.5 44 5 2NT 171 C44 C 9 LPS Lê Thị Nga 50790 6252 5 5.25 6 16.25 16.5 44 5 2NT 172 C44 A 9 CTS Lê Thị Thuỳ Trang 150490 15162 3.75 4.25 3.25 11.25 11.5 44 3 1
  6. 173 C44 A 9 CTS Lê Thị Thuỳ Trang 30291 15380 5 2.75 3.75 11.5 11.5 44 6 1 174 C44 C 9 LPS Lữ Đặng Kim Loan 121290 5809 3 3.25 6 12.25 12.5 44 2 1 175 C44 C 9 SPS Lường Thị Mạnh 200490 11315 5.25 2.5 7 14.75 15 44 6 2 176 C44 A 9 SPS Lường Thị Thảo 110491 4322 3.25 5.5 2.25 11 11 44 2 1 177 C44 A 9 KSA Lý Ngọc Minh 281091 1201 4.25 6.5 4.5 15.25 15.5 44 1 2 178 C44 A 9 CTS Ngô Huyền Linh 111291 7092 6.5 4 3.75 14.25 14.5 44 7 1 179 C44 A 9 NLS Ngô Thị Phương Loan 70291 6261 1.25 6.5 3 10.75 11 44 3 1 180 C44 D1 9 HUI Ngô Thị Uyển Nhi 200391 58562 4.75 2.5 3.5 10.75 11 44 3 1 181 C44 C 9 SPS Nguyễn Cao Thắng 210791 14102 4 2.5 5.5 12 12 44 2 1 182 C44 A 9 CTS Nguyễn Hoàng Yến 231291 18315 5 3.5 4.5 13 13 44 1 1 183 C44 A 9 CTS Nguyễn Lê Thanh Trúc 211090 16230 5.5 4.25 2.75 12.5 12.5 44 7 1 184 C44 C 9 SPS Nguyễn Minh Thùy 41091 11888 4.5 3.5 6.5 14.5 14.5 44 6 1 185 C44 A 9 KSA Nguyễn Ngọc Yến 200691 8712 2.75 5 3.25 11 11 44 3 1 186 C44 D1 9 CCO Nguyễn Quỳnh Tố Quyên 210991 1018 3 3.25 5 11.25 11.5 44 5 2NT 187 C44 A 9 SPS Nguyễn Thị Hà 61191 4183 1.25 7.5 2 10.75 11 44 6 1 188 C44 A 9 SPS Nguyễn Thị Nghiêm 100291 3098 2.75 6.25 2.5 11.5 11.5 44 6 1 189 C44 A 9 SPS Nguyễn Thị Tĩnh 60791 3530 3.25 6.5 3.5 13.25 13.5 44 6 1 190 C44 A 9 HUI Nguyễn Thị ánh Tuyết 280791 23593 1.5 7.25 3.5 12.25 12.5 44 4 2NT 191 C44 A 9 CCO Nguyễn Thị Hà Thanh 230191 1977 4.25 4 3.75 12 12 44 5 2NT 192 C44 A 9 SPS Nguyễn Thị Hoài Thu 220891 4330 1 6.5 4.25 11.75 12 44 6 1 193 C44 A 9 SPS Nguyễn Thị Kim Hồng 290391 2805 1 6.25 4.25 11.5 11.5 44 3 1 194 C44 A 9 CKD Nguyễn Thị Kim Anh 280691 439 5.75 4.75 4.5 15 15 44 1 2 195 C44 A 9 DTT Nguyễn Thị Kim Dung 210391 1516 2.75 5.5 3.5 11.75 12 44 4 2 196 C44 C 9 SPS Nguyễn Thị Mỹ Thanh 100890 12948 5 2.75 5.25 13 13 44 2 1 197 C44 A 9 CTS Nguyễn Thị Mỹ Trang 190891 15386 6.75 2.5 2.75 12 12 44 4 2NT 198 C44 A 9 SPS Nguyễn Thị Ngọc Thuận 280791 2110 2.25 5.75 3.75 11.75 12 44 4 2 199 C44 A 9 DMS Nguyễn Thị Ngọc Hận 230991 1659 2.5 6.75 2.75 12 12 44 3 1 200 C44 C 9 LPS Nguyễn Thị Ngọc Lan 260991 5536 4 3.75 5.75 13.5 13.5 44 6 1 201 C44 D1 9 QSK Nguyễn Thị Ngọc Trà 40791 2915 5.25 5.75 2.5 13.5 13.5 44 5 2NT 202 C44 A 9 CTS Nguyễn Thị Phương Thảo 120290 12993 5.5 3.5 3.75 12.75 13 44 3 1 203 C44 A 9 CES Nguyễn Thị Quỳnh Hương 130691 4789 6.5 6 2.75 15.25 15.5 44 5 2NT 204 C44 C 9 SPS Nguyễn Thị Thanh H ương 160991 14447 3.5 4 6.25 13.75 14 44 1 2 205 C44 C 9 SPS Nguyễn Thị Thanh Thủy 300591 13042 5 3 5.75 13.75 14 44 6 1 206 C44 A 9 DTT Nguyễn Thị Thanh Vi 160391 14052 2.25 6 3.5 11.75 12 44 6 1 207 C44 A 9 CTS Nguyễn Thị Thảo Ly 260591 7714 6.25 5.75 4.5 16.5 16.5 44 5 2NT 208 C44 A 9 CES Nguyễn Thị Thảo Trang 160391 12936 6.5 5.5 3.5 15.5 15.5 44 5 2NT
  7. 209 C44 C 9 SPS Nguyễn Thị Thu Huyền 200490 11042 6 3.5 5.5 15 15 44 7 1 210 C44 D1 9 NLS Nguyễn Thị Thu Hà 90791 40583 3.5 5.25 3.5 12.25 12.5 44 5 2NT 211 C44 D1 9 DTT Nguyễn Thị Thu Thảo 130791 28429 3.75 5.75 3.25 12.75 13 44 3 1 212 C44 A 9 CCT Nguyễn Thị Thu Thảo 140791 9264 5.25 6.25 5 16.5 16.5 43 5 1 213 C44 D1 9 SPS Nguyễn Thị Thúy An 241289 17959 4 5.25 3.5 12.75 13 44 6 1 214 C44 A 9 CCT Nguyễn Thị Trang 190591 10925 4.5 5.5 2.5 12.5 12.5 44 1 2 215 C44 A 9 SPK Nguyễn Thị Tuyết Mai 211091 5758 2.75 6.25 3.75 12.75 13 44 6 2 216 C44 D1 9 SPS Nguyễn Thùy Dương 220991 18149 5.75 6.75 3 15.5 15.5 44 1 2 217 C44 C 9 SPS Nguyễn Tiểu My 211091 12741 4.5 3 4.75 12.25 12.5 44 2 1 218 C44 D1 9 CKD Nguyễn Trúc Mi 101191 24979 4.25 2.5 4.75 11.5 11.5 44 7 1 219 C44 C 9 LPS Nguyễn Văn Dũng 120888 3985 3 3.25 6.5 12.75 13 44 2 1 220 C44 A 9 CES Phạm Mai Thúy Hằng 241191 3241 6 5.25 3.75 15 15 44 5 2NT 221 C44 A 9 KSA Phạm Thanh Giang 121191 28353 3.25 5.5 3.75 12.5 12.5 44 1 2 222 C44 A 9 SPS Phạm Thị H ương 50391 1437 2 6.5 3.75 12.25 12.5 44 2 1 223 C44 C 9 HCS Phạm Thị Hợp 121089 1389 5.25 3 5 13.25 13.5 44 5 2NT 224 C44 A 9 SPS Phạm Thị Thu Huyền 210991 1401 2.5 6.75 3.5 12.75 13 44 1 2 225 C44 C 9 SPS Phạm Văn Tuân 100388 13141 4 6 5.5 15.5 15.5 44 6 1 226 C44 A 9 SPK Phan Thị Hoa 30491 3336 3.75 5.5 3 12.25 12.5 44 6 1 227 C44 D1 9 CKD Phan Thị Thanh Thảo 190591 28359 5.25 2.25 4.5 12 12 44 2 1 228 C44 A 9 HUI Tạ Thị Mai Hương 311091 8350 1 7 3.5 11.5 11.5 44 5 2NT 229 C44 D1 9 QSX Trà Th ị Linh Kiều 220791 9042 5 4 2.5 11.5 11.5 44 5 2NT 230 C44 A 9 CES Trà Th ị Linh Kiều 220791 5341 4.75 7.5 3.5 15.75 16 44 5 2NT 231 C44 C 9 HCS Trần Bích Phượng 290988 2011 5.75 2.5 6 14.25 14.5 44 2 1 232 C44 A 9 NLS Trần Mỹ Tho 100691 11691 2 4.5 5.25 11.75 12 44 3 1 233 C44 A 9 SPS Trần Thị Kim Yến 111091 7681 3.25 5 3.5 11.75 12 44 6 1 234 C44 A 9 CKD Trần Thị Kim Yến 111091 19877 5.75 7 4.5 17.25 17.5 44 6 1 235 C44 D1 9 QSK Trần Thị Mai Thảo 230891 2441 3.5 5.5 2.5 11.5 11.5 44 7 1 236 C44 A 9 SPS Trần Thị Ngọc Hiệu 91 6185 3 6.5 3.25 12.75 13 44 7 1 237 C44 C 9 QSX Trần Thị Ngọc Giàu 181291 2966 5.25 2 4.75 12 12 44 6 1 238 C44 A 9 HUI Trần Thị Nguyệt 100291 13225 3.75 6.25 3.5 13.5 13.5 44 2 1 239 C44 A 9 SPS Trần Thị Thanh Huyền 70291 4662 2.75 5.5 3 11.25 11.5 44 7 1 240 C44 A 9 CTS Trần Thị Thanh Hiền 30591 4285 5 3 3.5 11.5 11.5 44 6 1 241 C44 A 9 NLS Trần Thị Vân Anh 70391 365 3.5 6.75 3.5 13.75 14 44 3 1 242 C44 A 9 NLS Võ Lê Kim Phụng 120691 9154 3.75 4.75 3.5 12 12 44 3 1 243 C44 C 9 HCS Võ Nguyễn Dương Hữu 280991 1511 5.75 2.25 4.25 12.25 12.5 44 3 1 244 C44 A 9 CES Võ Thị Hồng Nhung 20891 8319 4.75 5 3.75 13.5 13.5 44 6 1
  8. 245 C44 C 9 SPS Võ Thị Kim Hương 80491 11074 6 2 5.25 13.25 13.5 44 4 2NT 246 C44 A 9 SPS Võ Thị Thanh Trúc 50590 3634 4.5 6.5 4.25 15.25 15.5 44 5 2NT 247 C44 C 9 SPS Võ Thị Thủy Tiên 90991 11969 5.5 1.25 5.5 12.25 12.5 44 6 1 248 C44 A 9 NLS Võ Trang Tuy ết Nhung 50491 8547 2.75 5.75 2.25 10.75 11 44 3 1 249 C44 A 9 HCS Vũ Thị Na 260291 344 2 6.5 3.25 11.75 12 44 6 6 1
Đồng bộ tài khoản