Trường CĐ Xây dựng Miền Tây

Chia sẻ: Quoc Hung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
168
lượt xem
3
download

Trường CĐ Xây dựng Miền Tây

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Trường CĐ Xây dựng Miền Tây

  1. Danh sách thí sinh trúng tuyển NV2 - 2009 Trường CĐ Xây dựng Miền Tây Trường Khối Ngành Trường NGÀY Tổng 2 2 2 1 SINH điểm Tỉnh STT SBD HỌ VÀ TÊN ĐM1 ĐM2 ĐM3 1 CMT A 1 DTT 8628 Nguyễn Xuân Phương 71090 1.5 5.5 2.5 9.5 50 2 CMT A 1 KTS 993 Trần Minh Nhựt 90 1.5 4.5 2.75 9 58 3 CMT A 1 TCT 40493 Điền Thái Trí 231190 1 5.25 1.75 8 55 4 CMT A 1 TCT 10376 Trần Minh Hằng 250491 2.25 7 3.5 13 57 5 CMT A 1 TCT 43328 Lê Minh Tường 280791 2.5 3.5 3.5 9.5 57 6 CMT A 1 TCT 18727 Nguyễn Thành Luân 191191 2 6.25 1.5 10 57 7 CMT A 1 TCT 36953 Nguyễn Văn Thừa 281191 2 5.5 2.75 10.5 57 8 CMT A 1 CMT 1543 Bùi Hữu ý 1291 2.5 4.75 2.5 10 50 9 CMT A 1 TCT 2682 Đào Minh Chánh 130191 1 4.5 2 7.5 55 10 CMT A 1 CSS 556 Huỳnh Đình Phương Duy 210991 2.75 5.5 2.25 10.5 50 11 CMT A 1 CXS 5221 Nguyễn Danh Tuấn 310591 4.5 1 4.25 10 49 12 CMT A 1 CXS 1703 Nguyễn Danh Huy 190585 3.75 3.25 3.75 11 49 13 CMT A 1 CKV 619 Nguyễn Thái Hà 240691 7.25 7.75 4.5 19.5 57 14 CMT A 2 DTT 9825 Phan Thanh Tân 200591 2.25 5 2.5 10 51 15 CMT A 2 SPD 3469 Huỳnh Tấn Phát 151191 2 3.25 3 8.5 57 16 CMT A 2 SPK 7856 Võ Vinh Quang 80591 3.75 5.75 2.5 12 53 17 CMT A 2 SPK 11554 Trần Thanh Trường 180891 0.75 4.5 3.5 9 53 18 CMT A 2 TAG 631 Nguyễn Thành Cường 201090 0.5 3.5 4.5 8.5 51 19 CMT A 2 TCT 16329 Phạm Văn Lập 130590 1.5 4.5 3 9 50 20 CMT A 2 TCT 36667 Trần Ngọc Anh Thư 261091 3.5 5 3 11.5 57 21 CMT A 2 TCT 41445 Lê Nhựt Trường 100991 1.75 6.5 3.25 11.5 57 22 CMT A 2 TCT 35064 Lê Phi Thòn 201091 0.75 3.75 4.25 9 57 23 CMT A 2 TCT 40666 Trịnh Bình Trí 270590 2 4.75 3.5 10.5 61 24 CMT A 2 TCT 669 Lê Hoàng Anh 260390 3.25 5.25 2.75 11.5 57
  2. 25 CMT A 2 CCT 12053 Diệp Cẩm Tú 230191 3 4.25 3.5 11 58 26 CMT A 2 CKD 550 Bùi Văn Quốc Anh 89 5.5 6 3.75 15.5 55 27 CMT A 2 CKV 29 Ngô Văn An 80690 2 4.25 2.75 9 54 28 CMT A 2 CMT 1465 Đặng Thanh Tường 261291 2 2.5 4.25 9 57 29 CMT A 2 CMT 801 Trần Hồng Nhân 181090 2.25 4 3.5 10 50 30 CMT A 2 CMT 1346 Nguyễn Hoàng Triều 10191 2 3.5 3.25 9 57 31 CMT A 2 CMT 1223 Phạm Bá Uyên Thông 270890 0.75 4.25 4 9 58 32 CMT A 2 CMT 39 Phạm Thái Anh 230691 0 4.25 4.25 8.5 57 33 CMT A 2 CMT 919 Phan Văn Phúc 80390 1.25 4.5 2.5 8.5 57 34 CMT A 2 CMT 903 Lê Hữu Phúc 151191 1.5 4.5 3 9 57 35 CMT A 2 VPS 374 Hứa Hoàng nam 10190 3.75 4.5 2.75 11 58 36 CMT A 2 CMT 166 Nguyễn Thế Duy 171189 1 4.75 3.25 9 57 37 CMT A 2 QSK 929 Trần Thị Thùy Dương 100491 4.5 4.5 2.25 11.5 50 38 CMT A 3 DTT 13453 Nguyễn Trinh Tuyết 20591 3.25 7 2.75 13 58 39 CMT A 3 DVT 1255 Phạm Văn Nhanh 240590 2 4.25 3.25 9.5 58 40 CMT A 3 HUI 5957 Huỳnh Xuân Hoài 150789 2 5.75 3.25 11 50 41 CMT A 3 SGD 35650 Huỳnh Kim Hạnh 110891 2.5 6.5 2.25 11.5 57 42 CMT A 3 SPD 4312 Nguyễn Thanh Thảo 210991 3.25 4.5 2 10 50 43 CMT A 3 TCT 30569 Nguyễn Hồng Sơn 90191 2 5 1.5 8.5 50 44 CMT A 3 TCT 24981 Phạm Thị Nhị 200890 3 3.5 1.5 8 50 45 CMT A 3 TCT 37039 Huỳnh Thị Thuỷ Tiên 101191 3.25 5 1.5 10 57 46 CMT A 3 TCT 35892 Lê Thị Thuỳ 250490 2 5.25 2.25 9.5 57 47 CMT A 3 TCT 30640 Trần Thanh Sơn 160391 2.5 5.5 1.25 9.5 57 48 CMT A 3 TCT 41529 Nguyễn Văn Trường 90791 3.25 5.5 2.75 11.5 51 49 CMT A 3 C57 192 Huỳnh Thu Thảo 270390 4 3 2.25 9.5 57 50 CMT A 3 CES 8816 Cao Hoài Phong 130691 3.75 5.5 4.25 13.5 50 51 CMT A 3 CKD 8351 Huỳnh Mai 40291 6.5 8.25 4.25 19 50 52 CMT A 3 CKD 15609 Trần Thị Minh Thư 41191 5.5 3.5 6.25 15.5 57 53 CMT A 3 CKV 1369 Lê Thị Minh Mẫn 130491 2 3.75 3.25 9 57 54 CMT A 3 CKV 1831 Nguyễn Thị Hồng Nhung 150690 5.5 6.25 5 17 57 55 CMT A 3 CKV 3289 Lê Thị Hồng Vân 90290 2 4.5 3.25 10 57
  3. 56 CMT A 3 CKV 1280 Nguyễn Thành Luân 80590 1.5 5 2.5 9 50 57 CMT A 3 CKV 2472 Đỗ Hoàng Thi 260991 2.5 5.5 2.5 10.5 57 58 CMT A 3 CKV 1403 Bùi Thị Tuyết Minh 91 4.25 4.75 1.75 11 53 59 CMT A 3 CKV 2727 Phan Thị Mỹ Tiên 300190 5.25 4.5 2.25 12 57 60 CMT A 3 CMT 565 Võ Hoàng Lâm 230390 2.75 3.25 2.5 8.5 57 61 CMT A 3 CMT 1366 Trần Hoàng Trọng 60191 1.75 4.75 3 9.5 57 62 CMT A 3 CMT 661 Đổ Văn Luận 230290 2 3.75 3 9 57 63 CMT A 3 CMT 698 Trịnh Hoàng Nhật Minh 11291 3 3.5 3 9.5 58 64 CMT A 3 CMT 758 Nguyễn Thị ánh Ngọc 150791 2 4.25 2.75 9 57 65 CMT A 3 MBS 45286 Đỗ Thụy Xuân Trang 221191 5 2 3 10 57 66 CMT A 3 CKD 7557 Nguyễn Hữu Trí Linh 101090 6 5.25 3.75 15 55 67 CMT A 3 TCT 36654 Trần Anh Thư 11291 1.5 5.5 3.75 11 57
  4. Huyện ĐT KV 3 1 2 1 6 1 2 1 2 3 2NT 7 2NT 6 1 7 2 4 1 2 1 2 1 2 1 2 4 2NT 9 2NT 1 1 4 2NT 3 2NT 2 1 7 1 1 2 7 2NT 5 1 4 1 6 1
  5. 1 2 7 2 7 1 6 1 1 2 6 2NT 2 1 6 1 5 1 5 2NT 6 11 6 1 1 2 5 1 4 1 6 1 7 1 1 2 4 61 7 61 7 1 7 1 1 2 9 2 2 2 11 1 7 1 1 2 7 1 2 2 1 2
  6. 8 1 1 2 3 2NT 7 2NT 5 1 1 2 5 1 1 2 7 1 1 2 7 2 2 2
Đồng bộ tài khoản