Trường CĐ Y tế Huế

Chia sẻ: Quoc Hung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
196
lượt xem
3
download

Trường CĐ Y tế Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Trường CĐ Y tế Huế

  1. Danh sách thí sinh trúng tuyển NV2 - 2009 Trường CĐ Y tế Huế TRƯỜNG KHỐI NGÀNH NGÀY TỔNG STT HỌ TÊN TỈNH HUYỆN KV ĐT 2 2 2 SINH ƯT SBD ĐM1 ĐM2 ĐM3 TỔNG 1 CYY B 1 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁI 240491 64723 4.75 4.00 3.00 12.00 13.00 33 3 2NT 2 CYY B 1 LÊ THỊ QUÝ ÁI 100891 6501 5.50 3.25 3.75 12.50 13.00 32 1 2 3 CYY B 1 LÊ THỊ QUỲNH AN 20591 61780 4.75 2.00 5.25 12.00 13.00 33 4 2NT 4 CYY B 1 VŨ MINH AN 190391 54555 5.75 2.75 2.75 11.50 13.00 33 8 1 5 CYY B 1 TRẦN THỊ AN 61191 58251 3.00 4.50 4.50 12.00 13.00 29 6 2NT 6 CYY B 1 ĐỖ THÀNH AN 260491 51310 5.50 1.50 4.75 12.00 13.50 32 8 1 7 CYY B 1 VÕ THỊ TÚ AN 150391 47688 4.75 2.50 4.50 12.00 13.50 31 7 1 8 CYY B 1 LÊ NGỌC QUỲNH AN 60791 63101 6.50 6.75 3.75 17.00 17.50 33 1 2 9 CYY B 1 BÙI CAO HOÀNG ANH 121191 58421 7.00 1.50 3.75 12.50 13.00 33 1 2 10 CYY B 1 TRẦN NAM ANH 20491 51804 4.50 4.25 3.25 12.00 13.00 32 7 2NT 11 CYY B 1 TRẦN THỊ TRÂM ANH 161291 52706 5.50 3.75 2.50 12.00 13.50 33 8 1 12 CYY B 1 HỒ THỊ KIM ANH 150391 58761 5.25 4.50 6.00 16.00 17.00 33 6 2NT 13 CYY B 1 H NGHINH AỸUN 300791 12201 4.50 3.25 2.50 10.50 14.00 40 7 1 1 14 CYY B 1 PHAN THỊ ÁI BÁCH 200491 51888 5.75 4.00 2.75 12.50 13.50 33 3 2NT 15 CYY B 1 NGUYỄN THỊ BỀN 200891 58457 5.25 3.25 3.75 12.50 13.50 34 5 2NT 16 CYY B 1 NGUYỄN THỊ BIỂN 81190 64395 4.50 3.25 4.25 12.00 13.00 33 6 2NT 17 CYY B 1 LÊ THỊ BÌNH 150890 12418 6.50 5.25 6.50 18.50 20.00 36 5 1 18 CYY B 1 NGUYỄN CÔNG BỐC 200291 41588 4.00 4.25 3.75 12.00 13.50 33 5 1 19 CYY B 1 MAI THỊ CANG 30891 49827 4.00 4.25 3.75 12.00 13.50 37 6 1 20 CYY B 1 LÊ HỮU CHÁNH 91091 55645 4.00 5.25 3.50 13.00 13.50 33 1 2 21 CYY B 1 NGUYỄN THỊ KIM CHI 160291 53656 7.00 1.00 4.50 12.50 13.50 33 4 2NT 22 CYY B 1 VÕ TRẦN THANH CHI 180191 59107 5.75 3.50 4.75 14.00 14.50 33 1 2 23 CYY B 1 NGUYỄN THỊ CHUNG 10190 50863 4.00 3.50 4.25 12.00 13.00 34 3 2NT 24 CYY B 1 NGUYỄN THỊ CHUNG 250491 60315 4.50 3.00 5.25 13.00 14.00 34 8 2NT 25 CYY B 1 HOÀNG VĂN CHƯƠNG 110791 54395 5.25 1.00 5.50 12.00 13.00 33 4 2NT 26 CYY B 1 NGUYỄN VĂN CHUYỀN 210890 64478 5.50 3.75 2.75 12.00 13.00 31 6 2NT 27 CYY B 1 NGUYỄN THỊ CƯƠNG 41290 65524 4.00 3.75 3.50 11.50 13.00 33 5 1 28 CYY B 1 NGUYỄN THẾ CƯỜNG 120590 51655 4.75 3.25 4.00 12.00 13.00 33 3 2NT 29 CYY B 1 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 201291 35129 4.75 2.75 5.50 13.00 14.50 29 15 1
  2. 30 CYY B 1 LÊ THỊ ANH ĐÀO 151191 18916 5.75 2.25 4.25 12.50 14.50 32 6 2NT 6 31 CYY B 1 NGUYỄN THỊ ĐÀO 220791 64399 4.25 4.25 5.50 14.00 15.50 32 1 2 6 32 CYY B 1 ĐÀO HỮU ĐẠT 210991 50729 4.75 3.50 3.50 12.00 13.00 33 5 2NT 33 CYY B 1 NGUYỄN THỊ DIỄM 81091 52013 7.25 1.50 3.75 12.50 13.50 33 6 2NT 34 CYY B 1 NGUYỄN THỊ ĐIỀN 200491 41429 6.50 2.00 4.50 13.00 14.00 39 7 2NT 35 CYY B 1 NGUYỄN THỊ DIỆP 251089 53049 4.25 4.25 3.25 12.00 13.00 33 4 2NT 36 CYY B 1 LÊ THỊ MỸ DO 121091 54723 5.00 6.00 4.25 15.50 16.50 32 6 2NT 37 CYY B 1 LÊ DỬ ĐỨC 180890 46772 5.00 2.25 4.00 11.50 13.00 33 4 1 38 CYY B 1 NGUYỄN VĂN ĐỨC 200591 54481 6.25 3.00 2.25 11.50 13.00 40 4 1 39 CYY B 1 TRẦN ANH ĐỨC 91091 64294 4.50 5.50 4.50 14.50 15.50 31 4 2NT 40 CYY B 1 HUỲNH THỊ LƯU ĐỨC 240591 58497 7.50 3.75 5.00 16.50 17.00 33 1 2 41 CYY B 1 ĐẶNG THỊ KIM DUNG 180591 62939 5.75 2.50 4.00 12.50 13.00 31 1 2 42 CYY B 1 ĐINH THỊ KIM DUNG 170791 13040 5.75 2.25 3.25 11.50 13.00 42 5 1 43 CYY B 1 TRẦN THỊ THUỲ DUNG 101091 54846 5.75 2.75 4.00 12.50 13.50 32 5 2NT 44 CYY B 1 LÊ THỊ HỒNG DUNG 50790 8266 5.75 3.25 3.25 12.50 14.00 40 7 1 45 CYY B 1 HOÀNG TIẾN DŨNG 10991 49874 6.50 1.50 3.25 11.50 13.00 31 2 1 46 CYY B 1 VƯƠNG DŨNG 200490 64093 4.00 2.25 5.50 12.00 13.50 33 5 1 47 CYY B 1 NGUYỄN THỊ THUỲ DƯƠNG 200591 52397 5.00 3.50 3.50 12.00 13.00 31 4 2NT 48 CYY B 1 LÊ THỊ THUỲ DƯƠNG 220891 54724 5.00 4.00 3.50 12.50 13.50 32 3 2NT 49 CYY B 1 NGUYỄN THỊ THUỲ DƯƠNG 201290 65454 5.25 1.75 5.75 13.00 14.00 31 6 2NT 50 CYY B 1 TRẦN THỊ THUỲ DƯƠNG 81291 55607 4.00 4.25 5.50 14.00 15.00 32 5 2NT 51 CYY B 1 HOÀNG NGUYÊN DƯƠNG 40691 61197 6.50 5.75 3.75 16.00 17.00 29 6 2NT 52 CYY B 1 NGUYỄN THỊ TRÀ DUYÊN 280391 58019 4.75 1.25 5.25 11.50 13.00 40 7 1 53 CYY B 1 LÊ THỊ THÙY DUYÊN 201090 61867 5.75 2.75 4.50 13.00 13.50 33 1 2 54 CYY B 1 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG 251291 44318 5.25 3.00 3.50 12.00 13.50 29 3 1 55 CYY B 1 LÊ THỊ NGỌC GIANG 190791 40557 4.25 5.50 4.75 14.50 15.00 34 4 2 56 CYY B 1 PHẠM THỊ HƯƠNG GIANG 151091 13707 4.50 4.00 5.25 14.00 15.50 42 4 1 57 CYY B 1 TRẦN THỊ THU HÀ 120991 20112 6.50 1.75 4.25 12.50 13.00 33 1 2 58 CYY B 1 NGUYỄN THỊ HÀ 30790 52091 5.75 3.50 3.25 12.50 13.50 31 4 2NT 59 CYY B 1 NGUYỄN THỊ LINH HÀ 150491 48064 5.50 3.50 3.75 13.00 14.00 33 4 2NT 60 CYY B 1 HOÀNG THỊ HÀ 160391 64096 5.75 4.50 3.50 14.00 15.00 31 4 2NT 61 CYY B 1 NGUYỄN THỊ THU HÀ 180291 63316 5.00 5.00 4.00 14.00 15.50 31 4 1 62 CYY B 1 ĐOÀN THỊ HỒNG HÀ 230391 12455 5.50 4.25 4.00 14.00 15.50 63 6 1 63 CYY B 1 NGUYỄN NGỌC HÀ 91089 62284 7.50 4.00 3.50 15.00 16.00 31 4 2NT 64 CYY B 1 NGUYỄN THỊ H ẢI 10390 2278 3.50 3.25 5.00 12.00 13.00 31 5 2NT 65 CYY B 1 HỒ ĐĂNG H ẢI 150191 46441 5.50 3.50 3.75 13.00 13.50 33 1 2 66 CYY B 1 PHẠM THỊ H ẢI 140991 20331 5.00 4.00 4.25 13.50 14.50 31 4 2NT
  3. 67 CYY B 1 TRẦN QUỐC HÃN 291291 55449 6.75 3.25 4.75 15.00 15.50 33 1 2 68 CYY B 1 NGUYỄN THỊ HẰNG 130691 52365 5.25 2.25 4.50 12.00 13.00 32 6 2NT 69 CYY B 1 LÊ THỊ HẰNG 121191 54972 6.00 3.00 3.25 12.50 13.00 33 1 2 70 CYY B 1 VÕ THU HẰNG 41091 54444 5.25 4.00 3.75 13.00 14.50 31 7 1 71 CYY B 1 LÊ THỊ HẰNG 20691 62158 5.25 5.50 3.75 14.50 15.50 29 6 2NT 72 CYY B 1 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 11091 50698 5.50 2.25 4.25 12.00 13.00 33 5 2NT 73 CYY B 1 TRẦN THỊ KIỀU HẠNH 310591 65711 5.25 3.75 4.50 13.50 14.50 33 7 2NT 74 CYY B 1 TRƯƠNG THỊ MỸ HẠNH 250691 58091 7.50 2.50 4.25 14.50 16.00 36 5 1 75 CYY B 1 NGUYỄN THỊ MINH H ẢO 101291 53623 4.75 3.00 4.50 12.50 13.50 33 5 2NT 76 CYY B 1 NGUYỄN VĂN H ẬU 20891 60872 8.00 1.00 7.25 16.50 18.00 31 5 1 77 CYY B 1 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 200891 41217 5.50 3.75 2.75 12.00 13.00 32 7 2NT 78 CYY B 1 NGÔ THỊ HIỀN 300390 55014 3.75 3.25 5.00 12.00 13.50 33 7 1 79 CYY B 1 PHẠM THỊ HIỀN 170291 58467 6.50 2.00 4.00 12.50 14.00 31 2 1 80 CYY B 1 LÊ THỊ THU HIỀN 81091 62470 7.50 3.50 3.25 14.50 15.50 31 4 2NT 81 CYY B 1 HÀ THỊ THU HIỀN 170491 61379 6.50 4.25 4.75 15.50 16.00 35 3 2 82 CYY B 1 BÙI NGUYỄN TUẤN HIỆP 240791 65205 6.50 3.50 3.25 13.50 14.50 33 1 2NT 83 CYY B 1 LÊ THỊ HỒNG HIỆP 11191 51980 6.50 3.00 4.50 14.00 15.50 32 5 1 84 CYY B 1 TRƯƠNG CHÍ HIẾU 81191 40974 4.50 3.75 4.25 12.50 13.00 33 1 2 85 CYY B 1 NGUYỄN THANH HIẾU 20291 40084 6.25 0.75 4.75 12.00 13.00 37 4 2NT 86 CYY B 1 HỒ THỊ HIẾU 80490 53123 7.25 2.00 3.50 13.00 13.50 33 2 2 87 CYY B 1 MAI THỊ ĐÃ HIỂU 160491 43875 5.50 1.50 4.50 11.50 13.00 33 7 1 88 CYY B 1 DƯƠNG THỊ THANH HOA 250691 62986 4.50 3.75 3.00 11.50 13.50 31 7 2NT 6 89 CYY B 1 NGUYỄN THỊ HOA 231291 55817 4.75 3.75 5.50 14.00 15.00 31 6 2NT 90 CYY B 1 NGUYỄN THỊ THU HOÀ 50691 62336 5.50 2.00 4.25 12.00 13.00 33 3 2NT 91 CYY B 1 ĐẶNG THỊ HOÀ 111291 62690 7.00 2.50 5.50 15.00 16.50 33 3 1 92 CYY B 1 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOÀ 171290 62290 7.75 2.25 5.50 15.50 17.00 30 10 1 93 CYY B 1 TRẦN THỊ HOÀ 211091 60077 6.50 5.50 4.50 16.50 17.50 31 5 2NT 94 CYY B 1 ĐINH THỊ HOÀ 200789 62564 5.5 4 3.25 13 14 31 7 2NT 95 CYY B 1 NGUYỄN THỊ THU HOÀI 80391 53787 6.00 2.75 3.75 12.50 13.00 31 1 2 96 CYY B 1 NGUYỄN THỊ HOÀI 261191 65924 5.50 2.25 4.75 12.50 13.50 31 7 2NT 97 CYY B 1 PHẠM THỊ THU HOÀI 211091 65928 5.00 2.50 4.25 12.00 13.50 36 3 1 98 CYY B 1 NGUYỄN THỊ HOÀI 20291 60561 6.00 4.50 5.00 15.50 16.50 31 4 2NT 99 CYY B 1 NGUYỄN ĐÌNH HOÀN 260991 60799 6.25 4.50 4.50 15.50 17.00 33 2 1 100 CYY B 1 PHAN TIẾN HOÀNG 160391 65957 8.25 1.50 3.25 13.00 14.00 31 5 2NT 101 CYY B 1 HỒ DUY HOÀNG 100290 61549 5.75 2.75 3.25 12 13.5 34 5 1 102 CYY B 1 NGUYỄN CÔNG H ỘI 271190 36339 5.75 4.50 4.00 14.50 15.50 29 10 2NT 103 CYY B 1 BÙI THỊ KIM HỒNG 60990 48382 5.50 3.25 3.75 12.50 13.50 35 7 2NT
  4. 104 CYY B 1 NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG 150291 63442 6.75 4.25 4.50 15.50 17.00 32 2 2 6 105 CYY B 1 LÊ THANH HUỆ 101091 22428 6.50 2.50 3.50 12.50 13.50 32 4 2NT 106 CYY B 1 TRẦN ANH HÙNG 21091 1645 5.25 3.50 4.00 13.00 14.00 32 3 2NT 107 CYY B 1 LÊ THỊ HƯƠNG 161091 43608 5.75 2.25 3.25 11.50 13.00 33 8 1 108 CYY B 1 PHẠM THỊ HƯƠNG 30291 36613 4.75 2.25 5.00 12.00 13.00 29 17 2NT 109 CYY B 1 LÊ THỊ MỸ HƯƠNG 121191 52817 5.75 2.25 3.50 11.50 13.00 32 5 1 110 CYY B 1 ĐÀO THỊ MỸ HƯƠNG 30291 48113 4.50 4.00 4.25 13.00 13.50 33 5 2 111 CYY B 1 VÕ THỊ THANH HƯƠNG 200291 62769 4.75 3.50 3.50 12.00 14.00 33 2 2NT 6 112 CYY B 1 TRẦN THỊ HƯƠNG 291191 62767 6.75 1.50 4.50 13.00 14.50 33 3 1 113 CYY B 1 LÊ THỊ HƯỜNG 20691 42517 5.50 3.25 3.50 12.50 13.50 32 7 2NT 114 CYY B 1 LÊ CÔNG HỮU 301289 50157 5.50 3.00 3.50 12.00 13.00 31 6 2NT 115 CYY B 1 TRƯƠNG THỊ THANH HUYỀN 191291 65722 4.50 3.00 4.50 12.00 13.00 33 2 2NT 116 CYY B 1 TRẦN THỊ HUYỀN 10190 62523 5.50 2.25 4.50 12.50 13.50 31 4 2NT 117 CYY B 1 NGUYỄN THỊ DIỆU HUYỀN 50391 15126 4.75 2.75 4.50 12.00 13.50 42 11 1 118 CYY B 1 HOÀNG THỊ HUYỀN 231290 65721 7.00 2.00 5.75 15.00 15.50 31 6 2 119 CYY B 1 TRẦN VĂN KHANH 200891 65443 6.75 2.50 4.25 13.50 14.50 33 5 2NT 120 CYY B 1 BÙI VĂN KHỞI 180291 44753 5.00 3.25 3.50 12.00 13.00 30 6 2NT 121 CYY B 1 TRẦN THỊ KHUYÊN 70291 15691 4.50 3.75 4.75 13.00 14.50 63 3 1 122 CYY B 1 NGUYỄN THỊ ANH KIỀU 201091 50796 5.25 3.50 3.25 12.00 13.50 37 2 1 123 CYY B 1 LÊ THỊ PHƯƠNG LAI 180291 24344 5.50 3.00 3.50 12.00 13.00 33 3 2NT 124 CYY B 1 TRẦN THANH LAM 210890 40935 4.00 5.00 3.00 12.00 13.00 29 16 2NT 125 CYY B 1 NGUYỄN HỮU LÂN 300991 50438 5.75 3.25 3.25 12.50 13.50 33 6 2NT 126 CYY B 1 NGUYỄN THỊ THUÝ LÂN 120991 61795 6.50 3.75 5.50 16.00 17.00 31 5 2NT 127 CYY B 1 VĂN THỊ LĂNG 80989 38753 6.00 3.00 5.50 14.50 15.50 32 7 2NT 128 CYY B 1 NGUYỄN THỊ LANH 170991 42205 5.50 3.25 3.25 12.00 13.00 33 5 2NT 129 CYY B 1 LÊ THỊ LÀNH 260191 53024 5.00 2.50 4.25 12.00 13.00 33 6 2NT 130 CYY B 1 NGUYỄN THỊ LÊ 220291 64903 6.50 2.75 3.50 13.00 14.00 32 6 2NT 131 CYY B 1 NGUYỄN THỊ LỆ 301091 65446 5.25 3.00 5.25 13.50 14.50 33 5 2NT 132 CYY B 1 PHAN THỊ LEN 60491 52511 5.50 2.25 5.00 13.00 14.00 33 7 2NT 133 CYY B 1 NGUYỄN THỊ KIM LIÊN 40791 65305 2.75 6.25 3.00 12.00 13.50 31 2 1 134 CYY B 1 NGÔ THỊ LIÊN 10191 55172 6.75 4.00 2.75 13.50 15.00 33 5 1 135 CYY B 1 ĐOÀN THỊ KIM LIÊN 50991 60840 6.50 3.75 4.00 14.50 15.50 31 4 2NT 136 CYY B 1 LÊ THỊ HỒNG LIÊN 20891 62342 5.75 5.00 4.25 15.00 16.00 33 6 2NT 137 CYY B 1 NGUYỄN THỊ THUỲ LINH 260291 16166 6.00 1.75 4.00 12.00 13.00 31 4 2NT 138 CYY B 1 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 170291 58198 4.50 4.75 2.75 12.00 13.00 34 9 2NT 139 CYY B 1 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH 191290 4059 6.00 1.00 4.00 11.00 13.00 28 21 2NT 6 140 CYY B 1 LÊ THỊ THÙY LINH 271291 61796 4.25 4.25 4.50 13.00 14.00 31 7 2NT
  5. 141 CYY B 1 HOÀNG THỊ NHẤT LINH 200390 63893 4.50 5.25 4.50 14.50 15.50 32 3 2NT 142 CYY B 1 HUỲNH THỊ HỒNG LOAN 140590 46742 5.50 3.00 3.75 12.50 13.00 32 1 2 143 CYY B 1 LÊ THỊ LOAN 31189 51665 4.75 2.75 5.00 12.50 13.50 32 7 2NT 144 CYY B 1 TRƯƠNG THỊ HỒNG LOAN 280891 62777 5.00 4.00 3.50 12.50 14.00 40 14 1 145 CYY B 1 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN 140791 60126 4.50 4.50 4.25 13.50 15.00 31 7 1 146 CYY B 1 ĐINH THỊ THANH LOAN 50791 65352 5.75 3.75 4.75 14.50 15.00 32 4 2 147 CYY B 1 ĐẶNG THỊ TỐ LOAN 180691 60635 5.75 5.25 3.50 14.50 16.00 31 2 1 148 CYY B 1 NGÔ THỊ THANH LỘC 280290 44923 4.75 2.75 4.50 12.00 13.00 32 4 2NT 149 CYY B 1 HOÀNG NHẬT LỘC 50990 53229 6.00 3.75 2.00 12.00 13.00 33 4 2NT 150 CYY B 1 NGUYỄN THỊ MỸ LỢI 151291 58981 6.00 2.00 3.50 11.50 13.00 33 2 1 151 CYY B 1 BÙI QUANG LONG 30191 49266 5.75 3.00 3.00 12.00 13.00 32 6 2NT 152 CYY B 1 NGUYỄN ĐỨC LONG 140891 57533 4.50 6.00 5.00 15.50 16.50 31 7 2NT 153 CYY B 1 PHAN VĂN LUẬT 271289 37055 5.25 4.25 4.00 13.50 14.50 29 6 2NT 154 CYY B 1 NGUYỄN HỒNG LỰU 201090 63201 6.50 3.50 5.50 15.50 16.50 32 3 2NT 155 CYY B 1 TRẦN THỊ THANH LUYỀN 240791 60004 8.00 3.00 4.50 15.50 16.50 31 6 2NT 156 CYY B 1 NGUYỄN THỊ LY LY 151191 55660 5.50 2.50 4.50 12.50 13.50 31 4 2NT 157 CYY B 1 PHÙNG THỊ KIỀU LY 20990 65677 5.75 2.25 5.25 13.50 14.00 32 1 2 158 CYY B 1 LÊ THỊ MAI LY 200491 66507 6.50 2.50 5.25 14.50 15.00 31 5 2 159 CYY B 1 PHẠM NỮ TRANG LY 20791 62126 7.00 4.50 3.50 15.00 16.00 31 4 2NT 160 CYY B 1 MAI THỊ LY 120190 64824 4.00 7.00 4.25 15.50 16.00 32 6 2 161 CYY B 1 NGUYỄN THỊ HẢI LÝ 221091 14386 5.25 4.25 4.75 14.50 15.50 28 23 2NT 162 CYY B 1 NGUYỄN THỊ LÝ 100790 19176 7.75 5.00 4.50 17.50 18.50 31 6 2NT 163 CYY B 1 LÊ THỊ MAI 40391 8142 5.50 2.75 3.25 11.50 13.00 29 14 1 164 CYY B 1 TRẦN TUYẾT MAI 261190 63244 6.50 1.75 4.00 12.50 14.00 31 5 1 165 CYY B 1 LÊ MẠNH 160988 44371 3.75 3.50 4.75 12.00 13.00 33 6 2NT 166 CYY B 1 NGUYỄN DỤNG NỮ HỌA MI 121091 65080 5.00 4.00 5.50 14.50 16.00 33 5 1 167 CYY B 1 MAI THỊ MINH 170890 63531 6.00 2.00 5.25 13.50 15.00 33 8 1 168 CYY B 1 HỒ THỊ MỘNG 140590 53095 5.25 1.75 4.75 12.00 13.50 33 5 1 169 CYY B 1 PHAN THỊ DIỆU MY 231091 61211 7.50 3.50 5.25 16.50 18.00 33 4 1 170 CYY B 1 HOÀNG THỊ MỸ 290491 62087 4.50 4.75 3.25 12.50 13.00 33 1 2 171 CYY B 1 NGUYỄN THỊ LÊ NA 50290 64620 6.75 2.25 5.00 14.00 15.00 31 6 2NT 172 CYY B 1 HOÀNG THỊ HOÀI NĂM 241290 66673 4.50 4.00 4.00 12.50 14.00 31 2 1 173 CYY B 1 LÊ THỊ QUỲNH NGA 151091 62393 4.75 3.00 4.50 12.50 13.50 31 7 2NT 174 CYY B 1 HỒ THỊ THÚY NGA 40791 62255 7.00 2.00 3.75 13.00 14.00 33 3 2NT 175 CYY B 1 NGUYỄN PHI NGA 20591 52306 6.25 4.00 4.00 14.50 15.50 31 4 2NT 176 CYY B 1 LÊ THỊ NGA 40591 17055 6.50 3.00 4.50 14.00 15.50 40 14 1 177 CYY B 1 HÀ THỊ THU NGA 180991 66680 4.75 6.00 4.25 15.00 16.00 31 6 2NT
  6. 178 CYY B 1 PHẠM THỊ HẰNG NGA 161191 17854 5.50 5.50 4.50 15.50 17.00 40 2 1 179 CYY B 1 LÊ VIẾT NGÂN 300891 42863 5.00 4.00 4.00 13.00 13.50 33 1 2 180 CYY B 1 HOÀNG THỊ BẢO NGÂN 20191 46592 4.50 2.75 4.50 12.00 13.50 33 7 1 181 CYY B 1 NGUYỄN THỊ THUÝ NGHĨA 230291 64743 5.25 3.75 4.25 13.50 14.50 32 7 2NT 182 CYY B 1 ĐINH QUỐC NGỌC 60590 46746 4.25 3.00 4.50 12.00 13.00 33 3 2NT 183 CYY B 1 LÊ VĂN NGỌC 50390 62439 6.50 3.75 3.50 14.00 15.00 28 15 2NT 184 CYY B 1 HUỲNH NGỌC THẢO NGUYÊN 90991 64539 7.00 3.75 3.50 14.50 15.00 33 1 2 185 CYY B 1 TRẦN THỊ THU NGUYỆT 10391 40943 6.00 2.25 4.00 12.50 13.00 33 1 2 186 CYY B 1 NGUYỄN THỊ NGUYỆT 21191 64254 5.50 3.75 4.25 13.50 14.50 31 5 2NT 187 CYY B 1 NGUYỄN THỊ NGUYỆT 251091 58032 7.00 3.25 3.25 13.50 14.50 28 25 2NT 188 CYY B 1 PHAN THỊ THANH NHÀN 80790 52822 4.50 3.25 4.75 12.50 13.50 33 6 2NT 189 CYY B 1 ĐINH THỊ NHÀN 250390 66825 5.50 5.50 4.50 15.50 17.00 36 5 1 190 CYY B 1 PHAN VĂN NHÂN 81090 64950 4.75 4.25 3.75 13.00 14.00 31 7 2NT 191 CYY B 1 NGUYỄN VĂN NHẤT 250491 41352 6.25 2.50 3.25 12.00 13.50 33 2 1 192 CYY B 1 ĐINH NGỌC NHẤT 261090 64255 6.75 2.75 3.25 13.00 14.00 31 4 2NT 193 CYY B 1 NGUYỄN BẢO NHẬT 30489 62782 4.50 3.75 3.50 12.00 13.00 33 2 2NT 194 CYY B 1 TỪ THỊ CÔNG NHI 40191 51783 6.25 2.00 3.50 12.00 13.00 31 6 2NT 195 CYY B 1 NGUYỄN THỊ ÁI NHI 130290 47278 5.25 2.00 4.50 12.00 13.00 33 5 2NT 196 CYY B 1 PHẠM THỊ Ý NHI 41291 48997 6.00 3.00 4.00 13.00 13.50 33 1 2 197 CYY B 1 NGUYỄN THỊ KIỀU NHI 100491 52273 5.25 3.25 5.50 14.00 15.00 33 3 2NT 198 CYY B 1 TRẦN THỊ HỒNG NHỊ 170190 50980 4.50 3.00 4.50 12.00 13.00 31 7 2NT 199 CYY B 1 LÊ THỊ NHỊ 190391 8498 5.50 1.50 5.00 12.00 13.50 32 5 1 200 CYY B 1 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHIÊN 30991 44657 5.00 4.00 3.50 12.50 13.00 33 1 2 201 CYY B 1 TRẦN THỊ NHƯ 150691 42490 4.75 2.50 4.50 12.00 13.50 36 1 1 202 CYY B 1 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ 100591 8987 4.50 3.50 5.00 13.00 14.50 33 5 1 203 CYY B 1 TRẦN THỊ NHƯ 40790 52138 6.50 3.00 4.00 13.50 14.50 32 4 2NT 204 CYY B 1 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG 70791 62441 5.00 3.75 3.25 12.00 13.00 31 4 2NT 205 CYY B 1 TRẦN THỊ HỒNG NHUNG 280791 53921 5.00 2.25 4.75 12.00 13.50 33 3 1 206 CYY B 1 TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG 201091 60050 5.25 3.00 4.00 12.50 14.00 38 16 1 207 CYY B 1 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 20491 62350 5.25 3.00 5.50 14.00 14.50 33 1 2 208 CYY B 1 MAI HỒNG NHUNG 60891 63576 6.25 3.50 4.00 14.00 15.00 31 4 2NT 209 CYY B 1 HỒ THỊ HỒNG NHUNG 100891 66913 6.75 2.50 4.00 13.50 15.50 31 5 2NT 6 210 CYY B 1 NGUYỄN THỊ NHUNG 260391 62304 6.00 3.75 4.50 14.50 16.50 31 6 2NT 6 211 CYY B 1 HUỲNH THỊ HÀNG NI 110591 60709 5.50 3.50 4.25 13.50 13.50 4 5 3 212 CYY B 1 NGÔ THỊ NI 201091 40929 6.75 4.25 6.00 17.00 18.00 33 5 2NT 213 CYY B 1 TRẦN QUANG NIỆM 200891 60929 6.00 4.25 3.50 14.00 14.50 33 6 2 214 CYY B 1 HỒ THỊ HOA NỞ 80391 61215 4.50 5.00 4.50 14.00 15.00 34 5 2NT
  7. 215 CYY B 1 LÊ THỊ NỮ 270890 27632 6.25 2.00 4.25 12.50 13.50 32 7 2NT 216 CYY B 1 PHAN THỊ TƯỜNG NY 120591 62488 5.00 4.00 5.00 14.00 15.50 33 7 1 217 CYY B 1 HỒ THỊ KIM OANH 10590 63207 5.75 3.75 3.50 13.00 13.50 32 2 2 218 CYY B 1 ĐINH THỊ OANH 100691 64829 4.50 3.75 5.00 13.50 15.00 31 2 1 219 CYY B 1 LÊ HÙNG PHÁP 10191 54332 4.25 3.50 4.50 12.50 13.50 34 5 2NT 220 CYY B 1 NGUYỄN THANH PHONG 301091 46458 5.50 2.00 4.50 12.00 13.00 33 6 2NT 221 CYY B 1 NGUYỄN CÔNG PHÚ 111191 63740 4.75 3.50 3.50 12.00 13.50 33 5 1 222 CYY B 1 ĐINH THỊ PHÚ 120791 65742 6.75 3.50 5.00 15.50 16.00 31 1 2 223 CYY B 1 LÊ MỸ HOÀNG PHÚC 10191 53067 5.50 2.50 3.75 12.00 13.00 33 5 2NT 224 CYY B 1 NGUYỄN VĂN PHÚC 290991 63942 4.00 3.75 4.75 12.50 13.00 33 1 2 225 CYY B 1 PHẠM TẤN PHÚC 290989 62260 4.50 3.75 4.50 13.00 14.50 40 11 1 226 CYY B 1 TRẦN VĂN PHỤNG 70690 60608 6.50 1.25 4.00 12.00 13.50 33 7 1 227 CYY B 1 NGUYỄN HỮU PHƯƠNG 21091 45102 5.50 2.50 3.50 11.50 13.00 33 8 1 228 CYY B 1 PHAN THỊ PHƯƠNG 220590 22341 4.50 3.50 4.50 12.50 13.50 28 19 2NT 229 CYY B 1 LÊ LINH PHƯƠNG 110991 51215 5.00 3.75 4.25 13.00 13.50 31 1 2 230 CYY B 1 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 151290 61216 6.00 3.50 2.75 12.50 13.50 29 16 2NT 231 CYY B 1 VÕ VĂN PHƯƠNG 150391 58239 5.50 4.25 3.25 13.00 14.00 32 7 2NT 232 CYY B 1 TRẦN THỊ THANH PHƯƠNG 61291 63619 4.25 3.25 5.25 13.00 14.50 32 5 1 233 CYY B 1 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 20991 5960 4.50 5.00 4.00 13.50 15.50 28 23 2NT 6 234 CYY B 1 HOÀNG THỊ TÚY PHƯƠNG 10190 62489 5.25 4.00 6.00 15.50 16.00 33 1 2 235 CYY B 1 LÊ THỊ PHƯƠNG 200190 41651 7.25 3.75 3.75 15.00 16.00 31 6 2NT 236 CYY B 1 NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG 200491 65596 6.00 3.50 6.50 16.00 16.50 33 1 2 237 CYY B 1 TRƯƠNG THỊ KIM PHƯỢNG 281291 55381 5.50 3.00 3.50 12.00 13.50 33 9 1 238 CYY B 1 HOÀNG THỊ HOA PHƯỢNG 30191 51995 5.50 5.00 2.50 13.00 14.50 38 4 1 239 CYY B 1 NGUYỄN NHƯ QUỐC 10191 44729 6.00 2.75 3.75 12.50 13.50 33 1 2NT 240 CYY B 1 VÕ KHẮC QUÝ 300191 58275 5.75 3.75 4.75 14.50 15.50 33 6 2NT 241 CYY B 1 LÊ THỊ THU QUÝ 210291 57901 6.25 4.50 5.75 16.50 17.50 33 5 2NT 242 CYY B 1 LƯƠNG THỊ LỆ QUYÊN 170991 2962 6.50 2.50 2.75 12.00 13.00 34 8 2NT 243 CYY B 1 LÊ THỊ NHƯ QUỲNH 220291 42467 5.50 4.25 4.50 14.50 15.00 33 1 2 244 CYY B 1 TRƯƠNG THỊ MỸ SANG 31291 57622 6.50 3.25 5.25 15.00 15.00 33 1 3 245 CYY B 1 HỒ THỊ SANG 160791 57229 7.25 3.50 4.50 15.50 16.50 29 6 2NT 246 CYY B 1 NGUYỄN THỊ SINH 40390 64954 5.00 4.00 4.25 13.50 14.50 31 4 2NT 247 CYY B 1 NGUYỄN HỮU SƠN 100291 53104 4.50 3.50 4.00 12.00 13.00 33 4 2NT 248 CYY B 1 LÊ ĐĂNG SƠN 60390 59025 5.50 3.50 4.00 13.00 14.00 29 14 2NT 249 CYY B 1 TRẦN TUẤN SƠN 110791 18743 6.50 2.00 5.25 14.00 15.50 40 1 1 250 CYY B 1 HUỲNH THỊ SƯƠNG 10190 53239 5.00 3.75 3.25 12.00 13.50 33 7 1 251 CYY B 1 NGUYỄN THỊ SƯƠNG 201291 65268 6.25 3.25 4.00 13.50 14.00 29 16 2
  8. 252 CYY B 1 MAI THANH TÀI 271091 40910 5.50 3.75 3.25 12.50 13.00 33 1 2 253 CYY B 1 NGUYỄN VĂN TAM 280990 49571 7.50 2.00 2.50 12.00 13.50 33 5 1 254 CYY B 1 NGUYỄN THỊ MINH TÂM 160591 54708 4.00 4.75 3.50 12.50 13.00 31 1 2 255 CYY B 1 ĐẶNG THỊ THANH TÂM 190490 49789 5.25 2.75 5.00 13.00 13.50 33 6 2 256 CYY B 1 THÁI THỊ THANH TÂM 170891 55957 4.50 4.25 5.00 14.00 14.50 32 5 2 257 CYY B 1 HUỲNH CHÍ TÂM 200191 54626 5.50 2.75 4.50 13.00 14.50 33 5 1 258 CYY B 1 NGUYỄN THỊ THANH TÂM 111291 62264 4.50 5.00 4.75 14.50 15.50 33 5 2NT 259 CYY B 1 NGUYỄN TRỌNG TÂN 160591 63785 5.75 3.50 2.50 12.00 13.50 28 10 1 260 CYY B 1 ĐINH NHO THÁI 80890 20039 5.75 1.75 6.00 13.50 15.00 30 3 1 261 CYY B 1 VÕ THỊ LỆ THẮM 161291 19385 5.50 2.50 4.75 13.00 14.50 38 15 1 262 CYY B 1 TRẦN ĐỨC THẮNG 200891 60976 5.25 2.75 4.00 12.00 14.50 31 2 1 6 263 CYY B 1 TRƯƠNG NGỌC THANH 60391 54709 5.50 2.50 4.25 12.50 13.50 33 7 2NT 264 CYY B 1 PHAN THỊ THANH 300591 54669 5.50 2.75 3.50 12.00 13.50 33 7 1 265 CYY B 1 TRƯƠNG THỊ THANH 250491 2167 5.75 3.00 3.50 12.50 13.50 34 3 2NT 266 CYY B 1 DƯƠNG THỊ THANH 310891 60747 6.25 2.50 3.00 12.00 13.50 33 5 1 267 CYY B 1 LÊ THÀNH 50291 43677 6.50 2.75 2.50 12.00 13.50 33 8 1 268 CYY B 1 LÂM DUY THÀNH 10190 58346 5.50 2.75 4.00 12.50 13.50 34 8 2NT 269 CYY B 1 TỪ CÔNG THÀNH 11291 67478 5.75 3.25 3.50 12.50 13.50 31 6 2NT 270 CYY B 1 ĐỖ THÀNH 200790 63745 5.25 4.50 4.00 14.00 15.50 33 5 1 271 CYY B 1 VŨ TẤT THÀNH 100191 43803 4.00 5.25 4.75 14.00 15.50 32 3 1 272 CYY B 1 PHAN THỊ THANH THẢO 200291 47679 6.00 1.75 4.00 12.00 13.00 33 2 2NT 273 CYY B 1 NGUYỄN THANH PHƯƠNG THẢO 80291 61812 5.00 2.25 4.50 12.00 13.50 33 7 1 274 CYY B 1 NGUYỄN THỊ THẢO 100691 44004 5.25 3.75 5.00 14.00 15.00 31 4 2NT 275 CYY B 1 PHAN THỊ THÀNH THẢO 210291 64334 5.25 4.00 5.50 15.00 15.50 33 1 2 276 CYY B 1 PHAN ĐÌNH THI 140191 57626 4.50 2.50 5.50 12.50 13.00 32 1 2 277 CYY B 1 CHÂU THỊ DIỄM THI 81191 61895 5.25 4.50 4.25 14.00 15.50 40 2 1 278 CYY B 1 HOÀNG THỊ THIỆN 241090 6985 6.25 4.00 4.50 15.00 16.00 29 12 2NT 279 CYY B 1 NGUYỄN THỊ KIM THOA 240791 3386 5.25 3.75 2.50 11.50 13.00 37 2 1 280 CYY B 1 PHAN THỊ HỒNG THƠM 240291 57414 5.25 4.50 3.25 13.00 14.00 31 5 2NT 281 CYY B 1 LÊ THỊ THƠM 20991 3051 5.75 3.25 4.50 13.50 15.50 28 22 2NT 6 282 CYY B 1 NGUYỄN THỊ THU 160990 3853 6.50 1.50 3.25 11.50 13.00 31 5 1 283 CYY B 1 NGUYỄN THỊ THU 140891 56081 5.75 2.25 4.75 13.00 14.00 31 7 2NT 284 CYY B 1 MAI THỊ THƯ 200891 7688 7.00 3.25 2.50 13.00 13.50 28 2 2 285 CYY B 1 HOÀNG MINH THUẬN 270691 44024 5.50 3.75 2.50 12.00 13.00 33 3 2NT 286 CYY B 1 MAI THỊ THUẬN 201291 62226 6.25 3.50 3.50 13.50 14.50 32 4 2NT 287 CYY B 1 TRƯƠNG THỊ NGỌC THƯƠNG 220891 2716 5.50 2.25 3.75 11.50 13.00 31 2 1 288 CYY B 1 NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG 100491 53849 6.50 1.50 3.50 11.50 13.00 33 2 1
  9. 289 CYY B 1 PHẠM THỊ THƯƠNG 80591 48132 5.25 2.50 3.50 11.50 13.50 31 7 2NT 6 290 CYY B 1 HÀ THỊ THƯƠNG 170691 7696 5.75 2.75 5.00 13.50 16.50 28 18 2NT 1 291 CYY B 1 HOÀNG THỊ THUÝ 181291 62659 5.50 3.25 5.25 14.00 15.50 32 8 1 292 CYY B 1 TRẦN THỊ THUỲ 201091 64207 6.25 3.00 4.00 13.50 14.50 32 3 2NT 293 CYY B 1 PHAN THỊ THUỶ 200390 59373 4.75 2.50 4.50 12.00 13.00 32 4 2NT 294 CYY B 1 LÊ THỊ NHẬT THUỶ 170691 42633 5.50 3.75 3.00 12.50 13.50 32 3 2NT 295 CYY B 1 PHAN THỊ THANH THÚY 240491 60548 7.75 5.25 5.00 18.00 19.00 41 9 2NT 296 CYY B 1 NGUYỄN THỊ THỦY 121090 52830 6.50 1.50 3.75 12.00 13.00 33 6 2NT 297 CYY B 1 ĐINH THỊ THANH THỦY 21291 20043 4.50 2.50 5.00 12.00 13.50 40 10 1 298 CYY B 1 PHAN THỊ THỦY 120190 63382 6.00 4.25 4.50 15.00 16.00 33 4 2NT 299 CYY B 1 NGUYỄN ĐỨC TIẾN 100690 51057 5.25 2.50 2.50 10.50 13.00 33 5 1 6 300 CYY B 1 NGUYỄN GIAI TÍN 60891 43724 6.00 3.00 2.75 12.00 13.00 32 6 2NT 301 CYY B 1 PHẠM DUY TOÀN 180190 64275 5.25 3.50 3.25 12.00 13.50 33 5 1 302 CYY B 1 VÕ THANH TÒNG 60891 20438 6.00 2.00 3.50 11.50 13.00 37 6 1 303 CYY B 1 VÕ QUANG NGỌC TRÂM 160890 59773 4.50 3.50 4.25 12.50 13.00 33 4 2 304 CYY B 1 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM 201191 46721 5.50 3.75 3.25 12.50 13.00 32 1 2 305 CYY B 1 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM 60291 62801 6.50 1.75 4.50 13.00 13.50 32 5 2 306 CYY B 1 VƯƠNG THỊ TRÂM 60790 4265 6.25 3.00 5.25 14.50 16.00 29 4 1 307 CYY B 1 PHAN THỊ THUỲ TRANG 50391 62851 5.50 2.25 4.50 12.50 13.00 33 1 2 308 CYY B 1 TRẦN HUYỀN TRANG 251191 52632 6.00 3.25 2.75 12.00 13.50 32 8 1 309 CYY B 1 HOÀNG LÊ HUYỀN TRANG 111290 67983 4.50 3.75 4.50 13.00 13.50 31 1 2 310 CYY B 1 LÊ THỊ NGỌC TRANG 250391 62973 4.00 4.00 4.75 13.00 14.00 31 4 2NT 311 CYY B 1 TRẦN THỊ DIỆU TRANG 11091 62974 8.00 3.25 4.75 16.00 17.00 31 7 2NT 312 CYY B 1 LƯU MINH TRÍ 120691 52768 5.75 3.25 2.75 12.00 13.00 33 6 2NT 313 CYY B 1 NGUYỄN MINH TRÍ 190391 63873 5.25 3.50 3.75 12.50 13.50 32 6 2NT 314 CYY B 1 PHẠM DIỆU TRỊ 70791 65827 6.50 2.00 3.75 12.50 13.50 31 4 2NT 315 CYY B 1 NGUYỄN THỊ THẢO TRINH 101190 62805 5.00 3.00 3.25 11.50 13.00 33 5 1 316 CYY B 1 LÊ THỊ NGỌC TRINH 250991 57558 5.75 1.75 5.00 12.50 13.50 34 9 2NT 317 CYY B 1 TRẦN THỊ MỸ TRÚC 100291 47213 5.75 2.00 4.50 12.50 13.00 33 9 2 318 CYY B 1 HỒ ĐẮC SƠN TRUNG 10190 63955 5.75 1.50 4.50 12.00 13.00 33 5 2NT 319 CYY B 1 ĐỖ ĐÌNH TRƯỜNG 201090 7360 5.00 3.25 3.75 12.00 13.00 28 17 2NT 320 CYY B 1 LÊ ĐỨC TƯ 70391 48662 6.75 1.25 4.25 12.50 13.50 33 3 2NT 321 CYY B 1 PHẠM VĂN TƯ 40291 54191 5.00 2.00 5.25 12.50 14.00 36 4 1 322 CYY B 1 DƯƠNG CÔNG TỨ 60691 47792 5.25 4.25 3.50 13.00 14.00 31 5 2NT 323 CYY B 1 LÊ VĂN TUẤN 31091 48612 5.00 2.75 4.25 12.00 13.00 32 3 2NT 324 CYY B 1 ĐẶNG TUẤN 220489 45441 6.00 2.50 3.25 12.00 13.00 33 4 2NT 325 CYY B 1 LÊ THANH TUẤN 200890 65766 5.00 2.75 4.50 12.50 13.50 31 7 2NT
  10. 326 CYY B 1 LÊ THỊ TUYÊN 81091 21103 6.25 1.00 4.25 11.50 13.00 36 5 1 327 CYY B 1 TRƯƠNG THỊ TUYÊN 281191 8273 3.50 5.75 3.50 13.00 14.00 29 6 2NT 328 CYY B 1 NGUYỄN LÊ MINH TUYỀN 250691 52979 5.00 3.50 4.50 13.00 13.50 33 1 2 329 CYY B 1 PHẠM THỊ TUYẾT 81191 63080 5.00 3.00 4.25 12.50 13.50 28 27 2NT 330 CYY B 1 TRẦN THỊ TY 160490 64594 6.50 3.00 2.75 12.50 13.00 32 6 2 331 CYY B 1 NGUYỄN THỊ TUYẾT VÂN 60391 53110 6.50 1.50 4.25 12.50 13.50 33 4 2NT 332 CYY B 1 NGUYỄN THỊ VÂN 30891 58144 6.25 4.00 4.50 15.00 16.00 33 2 2NT 333 CYY B 1 TRƯƠNG THỊ TƯỜNG VI 240691 52565 6.25 2.75 4.50 13.50 14.50 33 6 2NT 334 CYY B 1 LÊ THỊ VI 150991 14552 4.50 4.75 4.00 13.50 14.50 28 22 2NT 335 CYY B 1 TRẦN HỒNG VỊ 260391 52805 5.50 4.00 4.25 14.00 15.00 33 7 2NT 336 CYY B 1 HOÀNG QUỐC VIỆT 250891 64347 4.75 2.00 3.50 10.50 13.00 31 5 1 6 337 CYY B 1 HỒ HỮU QUỐC VIỆT 130991 64389 3.50 5.00 3.75 12.50 13.00 33 1 2 338 CYY B 1 HOÀNG XUÂN VIỆT 140291 51759 5.50 4.25 3.25 13.00 13.50 33 1 2 339 CYY B 1 ĐẶNG VĂN VINH 270591 64555 5.50 4.00 3.00 12.50 14.00 33 7 1 340 CYY B 1 PHAN THỊ VU 290591 64717 6.00 2.75 3.75 12.50 13.50 33 4 2NT 341 CYY B 1 VÕ THỊ VUI 120490 58179 6.50 4.25 5.25 16.00 17.50 33 7 1 342 CYY B 1 TRẦN THỊ LÊ VY 160390 63877 6.00 2.50 4.75 13.50 15.00 31 2 1 343 CYY B 1 LÊ ANH VỸ 120688 65902 6.50 3.25 5.50 15.50 16.50 4 6 2NT 344 CYY B 1 CAO THỊ XINH 201191 45145 4.75 3.25 4.50 12.50 13.50 31 4 2NT 345 CYY B 1 HỒ THỊ NHƯ Ý 100691 45811 5.50 3.50 4.00 13.00 13.50 33 1 2 346 CYY B 1 VÕ THỊ THÁI YÊN 10291 57310 5.50 2.50 4.00 12.00 13.00 34 17 2NT 347 CYY B 1 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 90291 63262 4.25 1.50 5.50 11.50 13.00 31 2 1 348 CYY B 1 NGUYỄN THỊ YẾN 151091 57874 6.25 3.50 3.75 13.50 14.50 29 6 2NT 349 CYY B 1 TRẦN THỊ YẾN 30891 58248 6.25 4.00 4.50 15.00 16.50 36 1 1 350 CYY B 1 NGUYỄN THỊ YẾN 101191 9289 5.50 4.25 6.25 16.00 17.00 28 18 2NT
Đồng bộ tài khoản