Từ điển chứng khoán Chủ đề Y

Chia sẻ: Tuan Bui Nghia | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
64
lượt xem
10
download

Từ điển chứng khoán Chủ đề Y

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tờ vàng: Là bản báo giá hàng ngày thể hiện giá ấn định giữa các nhà kinhdoanh đối với loại trái phiếu công ty. hầu hết các loại trái phiếu công ty đề được mua bán ở thị trường phi tập trung.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Từ điển chứng khoán Chủ đề Y

  1. Chủ đề Y Yellow Sheets Tờ vàng: Là bản báo giá hàng ngày thể hiện giá ấn định giữa các nhà kinhdoanh đối với loại trái phiếu công ty. hầu hết các loại trái phiếu công ty đề được mua bán ở thị trường phi tập trung. Yield Lợi suất: Là tỷ lệ thu nhập trên tài sản. Thường tỷ lệ này được ấn định theo phần trăm so với mức giá thị trường hiện hành. Yield Burning Ðốt cháy hoa lợi: Là hành động gìm thấp mức hoa lợi của trái phiếu kho bạc đối với tổ chức mua bằng cách tăng giá các loại trái phiếu kho bạc hoặc tương đương. Yield to Call Hoa lợi thu hồi: Cùng họ với loại hoa khi đáo hạn nhưng có vòng đời ngắn hơn. Ðây là tỷ lệ thu nhập được xác định bởi nguồn thu dự tính hiện tại so với giá thị trường phổ dụng giả định rằng tài sản này được nắm giữ cho đến khi thực hiện hoặc chấm dứt quyền chọn đầu tiên. Nếu công cụ này được mua bán với mức giá chiết khấu (dưới mệnh giá) thì mức hoa lợi thu hồi sẽ lớn hơn lãi coupon. Nếu như công cụ được mua bán trên mệnh giá thì hoa lợi thu hồi sẽ thấp hơn lãi coupon. Yield to Maturity Hoa lợi khi đáo hạn: Là tỷ lệ thu nhập được xác định bởi nguồn thu dự tính hiện tại so với giá thị trường phổ dụng giả định rằng tài sản này được nắm giữ cho đến ngày đáo hạn. Nếu công cụ này được mua bán ở mức chiết khấu (dưới mệnh giá) thì mức hoa lợi đáo hạn sẽ lớn hơn lãi coupon. Nếu như công cụ được mua bán trên mệnh giá thì hoa lợi đáo hạn sẽ thấp hơn lãi coupon.
Đồng bộ tài khoản