Từ điển chứng khoán Chủ đề Z

Chia sẻ: Tuan Bui Nghia | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
71
lượt xem
16
download

Từ điển chứng khoán Chủ đề Z

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cân bằng không chi phí: Là một nghiệp vụ mà chỉ rất ít hoặc không có chi phí hay kinh phí đối với người khởi xướng. Thông thường khi nắm giữ chứng khoán người ta thường bảo vệ nó thông qua nghiệp vụ phòng hộ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Từ điển chứng khoán Chủ đề Z

  1. Chủ đề Z Zero Cost Collar Cân bằng không chi phí: Là một nghiệp vụ mà chỉ rất ít hoặc không có chi phí hay kinh phí đối với người khởi xướng. Thông thường khi nắm giữ chứng khoán người ta thường bảo vệ nó thông qua nghiệp vụ phòng hộ. Ví dụ: một nghiệp vụ mua một quyền chọn bán dưới giá (lỗ) và bán một quyền chọn mua dưới giá (lãi). Mức tưởng kim của hai quyền chọn này gần như giống nhau. Vì vậy người thực hiện phòng hộ này sẽ tiếp nhận rất ít hoặc không có chi phí. Tuy nhiên, vị thế này có sự suy tính cho lợi nhuận tiềm tàng của việc nắm giữ công cụ cơ sở. Tất nhiên, việc phòng hộ này chỉ có hiệu nghiệm khi giá công cụ cơ sở xuống dưới mức thực hiện của quyền chọn bán. Zero Coupon Bond Trái phiếu không lãi coupon: Là một loại chứng khoán mà tiền gốc và lãi đã được khấu trừ để chào bán thấp hơn so với tiền gốc hoặc lãi coupon đã quy định. Trái chủ sẽ được trả bằng mệnh giá. Zero Curve Ðường cung Zero:Là một đường cung thể hiện các mức hoa lợi của các loại trái phiếu có phiếu lãi bằng không theo trình tự thời gian. Thông thường, cách tổ chức này được mô tả bằng đồ thị bắt đầu là những loại trái phiếu có thời gian đáo hạn ngắn nhất và diễn tiến tới các loại có thời gian đáo hạn dài nhất. Ðường cung này cung cấp cơ sở cho việc định giá các chứng khoán khác đang sử dụng kỹ thuật tuần hoàn hoặc nội suy. Zero-Minus-Tick Sụt không gạch: Là một nghiệp vụ mua bán với giá ngang bằng nghiệp vụ trước đó, nhưng nghiệp vụ trước đó đã thấp hơn so với nghiệp vụ trước kế tiếp. Zero-Plus-Tick Trồi không gạch: Là một nghiệp vụ mua bán với giá ngang bằng nghiệp vụ trước nhưng nghiệp vụ trước cao hơn so với nghiệp vụ trước kế tiếp.
Đồng bộ tài khoản