Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tự học powerpoint 2010 part 25

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

122
lượt xem
29
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

12. Tạo các siêu liên kết và các nút lệnh điều hướng trong bài thuyết trình Với các nút điều kiển hoặc các siêu liên kết (hyperlink) đặt đúng chổ trong bài thuyết trình sẽ giúp việc trình bày được dễ dàng hơn trong việc di chuyển hoặc nhảy đến một nội dung nào đó trong hoặc ngoài bài thuyết trình. Chúng ta có thể tạo siêu liên kết cho các đối tượng trong bài thuyết trình như Textbox, shape, hình ảnh, bảng biểu, e-mail, tập tin của ứng dụng khác, … ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tự học powerpoint 2010 part 25

  1. h ng 5 Làm vi c v i các hi u ứng hoạt cảnh 13. Hỏi áp Trước khi thực hành phần trả l i c c câu hỏi, c c bạn hãy sao lưu bài thuyết trình thành một bản sao có tên ThuchanhPowerPoint _Ch5_A pptx đ gi nguyên nội tập tin cũ s dụng thực hành tiếp trong c c chương sau Câu 1. Trình bày cách thiết lập nhanh các hiệu ứng cho tất cả các slide? Trả l i: p dụng hiệu ứng nhanh cho c c đối tượng trên slide, chúng ta cần thực hiện công việc này trong chế độ Slide Master View. Nếu số lượng c c slide trong bài thuyết trình nhiều thì việc p dụng hiệu ứng trong Slide Master View sẽ giúp tiết kiệm được rất nhiều th i gian Tuy nhiên, nếu bài thuyết trình chỉ có vài slide thì bạn nên thực hiện p dụng hiệu ứng cho mỗi slide trong chế độ Normal View. Mỗi Slide Master bao gồm một slide master và c c slide layout Khi p dụng hiệu ứng cho c c placeholder trên slide master thì c c placeholder trên c c slide layout thành phần sẽ được thừa kế c c hiệu ứng này Khi đó, c c hiệu ứng sẽ giống nhau cho tất cả c c slide trong bài thuyết trình Tuy nhiên, bạn có th vào c c slide layout đ thay đ i lại hiệu ứng và khi đó c c slide trong bài thuyết trình s dụng ki u layout nào sẽ có hiệu ứng theo hiệu ứng đã thiết lập cho slide layout đó trong chế độ Slide Master. C c bước thực hiện như sau: 1. Mở bài thuyết trình ThuchanhPowerPoint2010_Ch5_A.pptx 2. Vào ngăn View, nhóm Master Views, chọn Slide Master H nh Slide Master 3. Chọn c c placeholder “Master title” trên slide master, bạn vào ngăn Animations và thiết lập c c hiệu ứng vàm th i gian cho placeholder này tương tự như c ch làm đã trình bày ở c c phần trước. 4. Chọn c c placeholder bên dưới trên slide master rồi p dụng hiệu ứng. Trang 240
  2. h ng 5 Làm vi c v i các hi u ứng hoạt cảnh 5. Nhấn nút Close Master View trở về chế độ soạn thảo bình thư ng sau khi hoàn tất. Các hạn chế & lưu ý:  Không linh động trong c c ki u hiệu ứng trên mỗi slide  Không linh động trong việc thiết lập th i gian trên mỗi slide  Không nên p dụng hiệu ứng cho c c placeholder là footer, ngày th ng, đ nh số slide  Không nên p dụng hiệu ứng cho c c hình nền slide Câu 2. Trình bày cách tạo nhanh bộ nút điều hướng cho tất cả các slide trong bài thuyết trình? Trả l i: Bộ nút này sẽ xuất hiện trong tất cả c c slide của bài thuyết trình, do vậy c ch thực hiện nhanh nhất là tạo c c nút này trong chế độ Slide Master View Ví dụ, chúng ta sẽ tạo một bộ 5 nút nằm ở cạnh dưới của mỗi slide trong bài thuyết trình bao gồm:  Nút : khi nhấn vào nó thì bài thuyết trình sẽ được chuy n về slide tựa đề  Nút : khi nhấn vào nó thì sẽ chuy n đến slide kế tiếp slide hiện hành  Nút : khi nhấn vào nó thì sẽ chuy n về slide trước slide hiện hành  Nút : khi nhấn vào nó thì sẽ chuy n đến slide cuối cùng  Nút : khi nhấn vào nó thì sẽ chuy n đến slide đầu tiên Mỗi Slide Master bao gồm một slide master và một vài slide layout. Nh ng điều chỉnh về định dạng, font ch , hình ảnh trên slide master ngay lập tức được c c slide layout kế thừa. Do vậy, bạn chỉ cần tạo bộ nút cho slide master. Nếu bạn muốn mỗi ki u slide layout có bộ nút điều hướng kh c nhau thì bạn phải vào c c ki u slide layout đó đ tạo bộ nút tương ứng. Thực hành theo c c bước sau: 1. Mở bài thuyết trình ThuchanhPowerPoint2010_Ch5_A.pptx 2. Vào ngăn View, nhóm Master Views, chọn Slide Master. 3. Bạn hãy chọn slide master trong sơ đồ slide trong khung bên tr i c a s rồi vào ngăn Insert, nhóm Illustrations, chọn Shapes. 4. ến nhóm Action Buttons, chọn shape ki u Home. Trang 241
  3. h ng 5 Làm vi c v i các hi u ứng hoạt cảnh H nh Chọn kiểu nút Home 5. Vẽ một nút nho nhỏ ở góc dưới bên tr i của slide, chú tr nh phần dùng cho footer của slide. Bạn có th gi thêm phím Shift khi vẽ đ hình được vuông vắn. Hộp thoại xuất hiện, bạn sẽ thấy tại Hyperlink to đã chọn sẵn hành động là First Slide và chỉ cần nhấn OK. H nh Đ t Action utton trên slide master 6. Tương tự, bạn thực hiện chèn thêm nút còn lại vào slide master Lưu , không cần thay đ i tùy chọn trong hộp Action Settings mà chỉ cần nhấn OK đ chấp nhận vì c c nút lệnh này đã được thiết lập sẵn c c tùy chọn. Kết quả cuối cùng như sau: Trang 242
  4. h ng 5 Làm vi c v i các hi u ứng hoạt cảnh H nh Bộ nút điều h ng trong slide master 7. Bạn đ sẽ thấy c c slide layout cũng xuất hiện bộ nút điều hướng đã tạo trên slide master. Nhấn nút Close Master View đ trở về chế độ soạn thảo Khi đó tất cả c c slide trong bài thuyết trình đều có bộ nút điều hướng giống nhau. H nh Tất cả các slide trong bài thuyết tr nh đều có bộ nút điều h ng Trang 243
  5. h ng 5 Làm vi c v i các hi u ứng hoạt cảnh Câu 3. Có cách nào không cho hiệu đường gạch dưới của văn bản có hyperlink hay không? Trả l i: PowerPoint không hỗ trợ xóa bỏ đư ng gạch chân của văn bản có hyperlink Do vậy, nên thay thế việc chèn hyperlink cho văn bản bằng chèn hyperlink cho hộp shape chứa văn bản. Cách 1: C c bước thực hiện như sau: 1. Ví dụ, chúng ta sẽ điều chỉnh lại hyperlink của văn bản “Microsoft PowerPoint ” trên slide đầu tiên 2. Bạn chọn văn bản “Microsoft PowerPoint ” rồi nhấp phải chuột và chọn lệnh Remove Hyperlink. 3. Chọn hộp văn bản chứa tựa đề “Microsoft PowerPoint ” rồi nhấp phải chuột và chọn Hyperlink... H nh Trug cập l nh Hyperlink bằng phải chuột 4. Chọn Place in This Document tại Link to và chọn slide số trong danh s ch Select a place in this document. 5. Nhấn OK hoàn tất việc điều chỉnh. Cách 2: C ch này có th p dụng khi hộp văn bản có nhiều dòng và mỗi dòng văn bản có th tạo hyperlink kh c nhau. C c bước thực hiện như sau: 1. Ví dụ, chúng ta sẽ điều chỉnh lại hyperlink của văn bản “Microsoft PowerPoint ” trên slide đầu tiên 2. Bạn chọn văn bản “Microsoft PowerPoint ” rồi nhấp phải chuột và chọn lệnh Remove Hyperlink. 3. Vào ngăn Insert, nhóm Illustrations, chọn Shape và chọn ki u Rectangle. Trang 244
  6. h ng 5 Làm vi c v i các hi u ứng hoạt cảnh 4. Vẽ một hình ch nhật đè lên vùng tựa đề. H nh Vẽ shape đè lên vùng t a đề 5. Nhấp phải chuột lên shape và chọn Hyperlink và tiến hành thiết lập c c thông số cho hyperlink. Nhấn OK khi hoàn tất. 6. Vẫn đang chọn shape, bạn vào Drawing Tools, ngăn Format, nhóm Shape Styles  Chọn Shape Fill và chọn No Fill  Chọn Shape Outline và chọn No Outline 7. Nhấp phải chuột lên shape và chọn lệnh Bring to Front đ làm cho shape luôn n i trên bề mặt văn bản. H nh Tùy chọn Bring to Front Trang 245
  7. h ng 5 Làm vi c v i các hi u ứng hoạt cảnh Câu 4. Muốn chèn Logo công ty vào tất cả các Slide trong một bài báo cáo có rất nhiều slide thì phải làm sao? Trả l i: Có nhiều c ch làm, tuy nhiên c ch làm nhanh và ít làm tăng dung lượng tập tin bài thuyết trình là chèn Logo vào slide master trong chế độ Slide Master View. Thực hành theo c c bước sau: 1. Mở bài thuyết trình ThuchanhPowerPoint _Ch5_A pptx 2. Vào ngăn View, nhóm Master Views, chọn Slide Master. 3. Chúng ta sẽ chèn hình “OfficeLogo jpg” vào góc trên bên phải của slide master. Bạn hãy chọn slide master và vào Insert, nhóm Images, chọn Picture. Hộp thoại Insert Picture xuất hiện. H nh Hộp thoại Insert Picture 4. Chọn hình tên “OfficeLogo jpg” và nhấn Insert đ chèn vào slide 5. Di chuy n hình vào góc trên bên phải của slide master. H nh Logo xuất hi n trên tất cả slide Trang 246
  8. h ng 5 Làm vi c v i các hi u ứng hoạt cảnh Câu 5. Có cách nào cho một bản nhạc phát từ đầu đến cuối bài thuyết trình hay không? Trả l i: Chúng ta có th thiết lập cho một bản nhạc chèn vào slide đầu tiên nhưng có th ph t từ đầu đến cuối bài bài thuyết trình C c bước thực hiện như sau: 1. Mở tập tin QA pptx lên và chèn vào một bản nhạc ở slide đầu tiên H nh hèn nhạc vào slide đ u tiên 2. Chọn lên bi u tượng hình loa và vào Audio Tools, chọn ngăn Playback, nhóm Audio Options. Tại Start chọn Play across slides đ cho bài nhạc ph t liên tục khi chuy n sang slide kh c khi trình chiếu. Chọn thêm Hide During Show đ ẩn hình c i loa khi trình chiếu. H nh Thiết lập tùy chọn cho âm thanh Trang 247
  9. h ng 6 huẩn b thuyết tr nh Nội dung 1. Tạo tiêu đề đầu và chân trang 2. Ghi chú và nhận xét cho c c slide 3. Chuy n định dạng của bài thuyết trình 4. In bài thuyết trình 5. óng gói bài thuyết trình ra đĩa 6. Tùy biến nội dung cho c c bu i b o c o 7. Thiết lập tuỳ chọn cho c c ki u b o c o 8. Ki m tra bài thuyết trình 9. Hỏi đ p Trang 248
  10. h ng 6 huẩn b thuyết tr nh 6 rong chương này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hi u c c công t c chuẩn bị cho bu i trình diễn T trước kh n giả hoặc ph t hành bài trình diễn dưới dạng tự hành hoặc tương t c với ngư i xem. Chương này sẽ lần lượt trình bày c c nội dung sau:  Tạo tiêu đề đầu và chân trang (header & footer) cho slide và c c trang in ph t kh n giả (handout).  Tạo chú ghi chú (notes) c c đi m quan trọng về nội dung sẽ trình bày trên c c slide  Chuy n bài thuyết trình sang c c định dạng kh c (PPT, PDF, Word, Video) đ chia sẽ  In c c tài liệu dùng riêng cho ngư i b o c o (Notes Pages)  In c c tài liệu ph t cho kh n giả (Handout)  óng gói bài thuyết trình ra đĩa (Package Presentation for CD)  Tùy biến nội dung cho c c bu i b o c o (Custom Slide Show)  C c thiết lập cho c c ki u b o c o (Set Up Slide Show): Tùy biến bài thuyết trình sang dạng thuyết trình trực tiếp trước kh n giả hoặc là dạng bài thuyết trình tự hành  Ki m tra và b o c o th bài thuyết trình Chúng ta sẽ s dụng tiếp tập tin thực hành ở phần trước. Bạn hãy sao lưu bài thực hành đó thành một tập tin mới tên là ThuchanhPowerPoint _Ch pptx 1. Tạo tiêu ề u và chân trang Trong PowerPoint, việc thiết lập Header & Footer cho Slide và trang in ki u Handout hoặc Notes có một số đi m kh c nhau PowerPoint thiết kế sẵn c c placeholder trên slide và c c trang handout hoặc notes đ chứa c c thông tin header & footer mà ngư i dùng sẽ nhập vào Chúng ta có th thực hiện một số tùy chỉnh đối với c c placeholder này trong chế độ Slide Master, Handout Master và Notes Master. Header & Footer cho Slide có placeholder như sau:  Footer: Dùng đ chứa đoạn văn bản như tên t c giả, tên chương, Trang 249
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2