Tự học powerpoint 2010 part 30

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
103
lượt xem
40
download

Tự học powerpoint 2010 part 30

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sử dụng các nút điều khiển trong chế độ Slide Show Trong khi trình chiếu bài thuyết trình, PowerPoint cung cấp sẵn một số tiện ích hỗ trợ quá trình báo cáo như là các kiểu con trỏ, các kiểu bút màu, bút tô nền để làm nổi các chi tiết trình bày trên slide, ... Ngoài ra, việc điều hướng và di chuyển qua lại giữa các slide trong lúc trình chiếu cũng được hỗ trợ đầy đủ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tự học powerpoint 2010 part 30

  1. h ng 7. Tr nh chiếu bài thuyết tr nh Nội dung 1. Trình chiếu bài thuyết trình 2. S dụng c c nút điều khi n trong chế độ Slide Show 3. Tạo chú giải trong khi trình chiếu bài thuyết trình 4. Trình chiếu bài thuyết trình với nhiều màn hình 5. Hỏi đ p Trang 290
  2. h ng 7. Tr nh chiếu bài thuyết tr nh 7 hi mọi việc đã chuẩn bị xong và bây gi bạn đang đứng trước kh n giả đ thuyết trình về đề K tài b o c o của mình PowerPoint cung cấp sẵn một số tính năng hỗ trợ cho việc b o c o cũng như di chuy n dễ dàng gi a c c nội dung trong khi bạn thuyết trình ặc biệt, phiên bản PowerPoint còn có thêm chức năng con trỏ laser, ngư i thuyết trình dùng đ chiếu vào c c nội dung đang trình chiếu trên slide đ ngư i xem dễ theo dõi và nắm bắt tốt hơn vấn đề đang thảo luận. 1. Trình chiếu bài thuyết trình Thiết lập các tùy chọn cho chế ộ Slide Show C c bước thực hành như sau: 1. Vào ngăn File, chọn Options, hộp thọai PowerPoint Options xuất hiện Trang 291
  3. h ng 7. Tr nh chiếu bài thuyết tr nh H nh PowerPoint Options cho Slide Show 2. Chọn Advanced từ danh s ch bên tr i trong hộp thọai PowerPoint Options và tìm đến nhóm Slide Show trong khung bên phải 3. Một số tùy chọn cho bạn:  Show menu on right mouse click: Nếu được chọn và khi bạn nhấp phải chuột trong khi trình chiếu thì một trình đơn ng cảnh sẽ xuất hiện  Show popup toolbar: Nếu chọn thì sẽ hiện thêm thanh công cụ ở góc dưới bên tr i trong khi trình chiếu  Prompt to keep ink annotations when exiting: Nếu chọn thì PowerPoint sẽ hiện hộp thoại nhắc nhở bạn lưu bài thuyết trình lại nếu trong khi trình chiếu bạn có thêm ghi chú, tô nền làm n i nội dung nào đó  End with black slide: Nếu chọn thì khi bạn b o c o đến hết bài thì sẽ chuy n sang một slide màu đen 4. Nhấp nút OK đ đóng hộp thoại. Trình chiếu bài thuyết trình C c bước thực hành như sau: 1. Mở bài thuyết trình cần trình chiếu 2. Vào ngăn Slide Show, nhóm Monitor đ tùy chọn về màn hình H nh Tùy chọn cho màn h nh tr nh chiếu  Resolution: chọn độ phân giải của màn hình khi trình chiếu, phần lớn c c m y chiếu LCD hiện nay hỗ trợ độ phân giải 1024x768.  Show on: khi m y tính bạn có từ màn hình trở lên thì tùy chọn này mới xuất hiện. Tại đây, bạn chọn màn hình nào sẽ trình chiếu bài thuyết trình  Use Presentation View: Tùy chọn này chỉ có t c dụng khi m y bạn có từ 2 màn hình trở lên Chúng ta sẽ trình bày chi tiết hơn về Presentation View ở phần sau. 3. bắt đầu trình chiếu, bạn chuy n qua nhóm Start Slide Show trên ngăn Slide Show và chọn lệnh: Trang 292
  4. h ng 7. Tr nh chiếu bài thuyết tr nh H nh Chọn l nh để tr nh chiếu Slide Show  From Beginning: trình chiếu b o c o bắt đầu từ slide đầu tiên trong bài thuyết trình  From Current Slide: trình chiếu b o c o bắt đầu từ slide hiện hành trong bài thuyết trình  Broadcast Slide Show: trình chiếu bài thuyết trình thông qua mạng internet cho ngư i xem từ xa, sẽ trình bày chi tiết ở phần sau.  Custom Slide Show: trình chiếu bài thuyết trình từ một Custom Show trong bài Bạn chọn tên của Custom Show đ trình chiếu. Hình Chọn ustom Show để tr nh chiếu Trình chiếu bài thuyết trình thông qua mạng internet ến ngư i xem từ xa PowerPoint đã b sung thêm tính năng Broadcast Slide Show giúp chúng ta có th trình bày b o c o với ngư i xem từ xa thông qua mạng internet toàn cầu Ngư i xem chỉ cần mở trình duyệt web và nhập vào địa chỉ web do ngư i thuyết trình cung cấp là đã có th tham gia vào bu i thuyết trình C c bước thực hành như sau: 1. Mở bài thuyết trình cần Broadcast Slide Show 2. Vào ngăn Slide Show, nhóm Start Slide Show và chọn Broadcast Slide Show, hộp thoại Broadcast Slide Show xuất hiện. H nh L nh Broadcast Slide Show Trang 293
  5. h ng 7. Tr nh chiếu bài thuyết tr nh 3. Mặc định dịch vụ PowerPoint Broadcast Service được chọn và bạn nếu muốn thì có th nhấn nút Change Broadcast Service đ đ i sang một dịch vụ kh c mà bạn đang s dụng Ví dụ, bạn không thay đ i dịch vụ Broadcast. H nh Chọn d ch v Broadcast 4. Nhấn nút Start Broadcast, và PowerPoint yêu cầu bạn cung cấp thông tin tài khoản Windows Live ID.  E-mail address: nhập vào địa chỉ e-mail  Password: nhập vào mật mã của tài khoản  nh dấu chọn Sign me in automatically đ lần sau khỏi phải đăng nhập n a  Nhấn nút OK đ đăng nhập tài khoản H nh Đăng nhập tài khoản Windows Live ID Trang 294
  6. h ng 7. Tr nh chiếu bài thuyết tr nh 5. Nếu bạn chưa có tài khoản Windows Live ID thì nhấn vào liên kết nút Get a .Net Passport đ đăng k một tài khoản miễn phí Sau đó đăng nhập vào khi đã có tài khỏan H nh Đăng ký tài khoản m i 6. Sau khi đăng nhập, bạn ch PowerPoint tải nội dung bài thuyết trình lên PowerPoint Broadcast Service. H nh Tải nội dung bài thuyết tr nh lên d ch v Broadcast 7. Sau khi tải xong bài thuyết trình lên dịch vụ Broadcast, PowerPoint trả về cho bạn đư ng dẫn truy cập bài thuyết trình Bạn sao chép địa chỉ Broadcast và g i cho nh ng ngư i xem từ xa thông qua c a s Chat hoặc g i e-mail. Trang 295
  7. h ng 7. Tr nh chiếu bài thuyết tr nh H nh Đ a chỉ Broadcast 8. Ngư i xem từ xa sẽ truy cập địa chỉ Broadcast và ch ngư i thuyết trình nhấn nút Start Slide Show đ bắt đầu trình chiếu bài thuyết trình H nh Màn h nh ng ời xem từ xa khi chờ và khi đang xem thuyết tr nh 9. Trong khi trình chiếu, ngư i thuyết trình có th nhấn phím ESC đ tạm dừng và khi đó màn hình của ngư i xem vẫn gi nguyên ở slide đang trình chiếu trước đó H nh Ngăn roadcast  Nhấn nút From Beginning đ broadcast bài thuyết trình từ slide đầu tiên  Nhấn nút From Current Slide đ broadcast bài thuyết trình từ slide hiện hành  Nhấn nút Send Invitations đ m i thêm ngư i xem từ xa  Nhấn nút End Broadcast đ kết thúc bu i trình chiếu bài thuyết trình Trang 296
  8. h ng 7. Tr nh chiếu bài thuyết tr nh 2. S d ng các nút iều khi n trong chế ộ Slide Show Trong khi trình chiếu bài thuyết trình, PowerPoint cung cấp sẵn một số tiện ích hỗ trợ qu trình b o c o như là c c ki u con trỏ, c c ki u bút màu, bút tô nền đ làm n i c c chi tiết trình bày trên slide, Ngoài ra, việc điều hướng và di chuy n qua lại gi a c c slide trong lúc trình chiếu cũng được hỗ trợ đầy đủ. H nh Thanh công c trong chế độ tr nh chiếu Di chuy n ến một slide xác ịnh H nh Di chuyển nhanh đến slide xác đ nh Trang 297
  9. h ng 7. Tr nh chiếu bài thuyết tr nh C c bước thực hành như sau: 1. Mở bài thuyết trình cần trình chiếu 2. Vào ngăn Slide Show, nhóm Start Slide Show, chọn From Beginning 3. Trong chế độ Slide Show, bạn muốn di chuy n đến một slide nào đó thì nhấn phải chuột lên màn hình và chọn lện Go to Slide 4. Kích chuột lên tên slide cần di chuy n đến. S d ng các t hợp phím tắt PowerPoint xây dựng rất nhiều phím tắt đ hỗ trợ trong chế độ Slide Show. ảng Danh m c phím tắt dùng để di chuyển trong Slide Show Nhấn phím ô tả Phím N, nhấp tr i chuột, phìm Space, phím mũi Di chuy n đến slide kế tiếp hoặc hoạt cảnh kế tên hướng xuống hoặc hướng qua phải, phím trong slide Enter, phím Page Down Phím P, phím Backspace, phím mũi tên hướng Di chuy n về slide liền trước qua tr i hoặc hướng lên, phím Page Up Nhấp phải chuột Mở hộp lệnh, hoặc trở về slide liền trước (chỉ có t c dụng khi tùy chọn Shortcut Menu On Right bị tắt) Nhập con số và nhấn Enter Di chuy n đến slide có số thứ tự như số do bạn nhập vào ESC, Ctrl+Break, phím “-“ Kết thúc Slide Show Ctrl+S Mở hộp thoại chứa danh mục slide Phím B, phím “ ” Hi n thị màn hình đen, nhấn lần n a đ trở lại màn hình cũ Phím W, phím “,” Hi n thị màn hình trắng, nhấn lần n a đ trở lại màn hình cũ Phím S, phím “+” Dừng và bắt đầu lại một Slide Show tự hành Phím H Di chuy n đến slide kế tiếp nếu đang bị ẩn Gi phím tr i và phải chuột giây Trở về slide đầu tiên Ctrl+T Hiện thanh Task bar Ctrl+H, Ctrl+U n hoặc hiện con trỏ chuột hình mũi tên khi di chuy n trên màn hình Slide Show Trang 298
  10. h ng 7. Tr nh chiếu bài thuyết tr nh H nh Hộp thoại chứa danh m c các slide trong Slide Show Trong khi trình chiếu bài thuyết trình, bạn nhấn phím F sẽ được trợ giúp về c c phím tắt s dụng trong chế độ Slide Show PowerPoint chia c c phím tắt làm H nh ác phím tắt dùng để di chuyển trong Slide Show Trang 299
Đồng bộ tài khoản