Tự học Word 2010 part 8

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
260
lượt xem
172
download

Tự học Word 2010 part 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

3. Chèn công thức toán học vào bảng Người dùng vẫn nghĩ công cụ Table của Word đơn giản chỉ là trình bày dữ liệu dạng bảng với dòng và cột nhưng thực tế, tuy không thể so sánh được với Excel về mặt tính toán, song Word cũng cho phép người dùng có thể thực hiện được một số phép tính cộng, trừ, nhân, chia để hỗ trợ hơn cho người dùng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tự học Word 2010 part 8

  1. Bước 3 S : , F9 Bước 4 T : T Layout/Formula, n = ( ) N F OK T , S Đ ỉ ỉ T F9 Chú ý: M Hộp tho i Formula -F :H , ỗ “=” (SUM(A OVE): Tỉ ) ỗ -N : -P F : : A S: T AND: H AVERAGE: T OUNT: Đ IF: H n INT: H MAX: H MIN: H
  2. MOD: H NOT: H OR: H ROUND: H SUM: T 4. Chuyển bảng thành văn bản và ngược l i  Chuy it Table sang Text: - Đ t con tr m t kỳ trong Table - Trong thẻ L , D , T - Hi n th h p tho i sau: - D c Table o Paragrahp marks d ( E ) o Tabs T
  3. o Commas d u ph y o Other d , d u b n mu nh - Nh n OK  Chuyển đổi từ Text sang Table: - Ch n d li u mu n chuy T - Trong thẻ I , T , n Convert Text to Table - Hi n th h p tho i sau:
  4. - Ch OK - D c Table o Paragrahp marks :d ( E ) o Tabs : T o Commas : d u ph y o Other :d , ub n mu nh Chương 5: Hỗ trợ xử lý trong Word 2010 1. Auto Correct và Macro a. Auto Correct Đ ti t ki m th c khi nh p n i dung cho m nl s l p l i nhi u l n m t hay nhi , b thi t l p ch AutoCorrect nh m thay th m vi t t ĩ
  5. Ch n bi ng Office 2010 a c a s Word, ch n Options, ch n Proofing, ch n Auto Correct Options Hi n th h p tho i sau: - - Correct TWo INitian CApitals :
  6. VD: TW IN A c thay b ng Two Initian Capitals - Capitalize first letter of sentences : Word nh n bi t sau d u ch m s b um t in n ng ch ng - Capitalize name of days : K a th ( ng ti ng Anh) s in. - Correct accidental usage of cAPS LOCK key : L , è Caps L , m tr a S am tt , S ic at , ong t W it ng th è - Replace text as you type : t Trong h p ho , c li ng v i t t ph N y chỉ sai W t ng thay th t i. Nh p n i dung vi t t p Replace. Nh p n i dung thay th cho n i dung vi t t t W , A A Th c hi n tu n t c nh vi t t Khi th c hi n xong, nh OK i h p tho i. Mu vi t t , n click ch n t n Delete. Mu n s i, ch n t pl i dung trong khung Replace ho c With. T n, mu n s d ng AutoCorrect b n nh vi t t , nh ( tr ng, d u ph y, d u ch m, d u ch m h , ) i dung thay th n. b. Macro
  7. Macros à các tính năng ti n tiến, có thể àm tăng tốc độ hi u ch nh hay định d ng mà b n có thể thực thi thường xuy n trong một tài i u Word. ỗ Ghi một Macro Đ M : • Ch tab View R • Macros • Record Macro, : •N ( )
  8. • ( Quick Access Toolbar) (chuỗi các phím) •Đ M Q A T : - Button -D Customize Quick Access Toolbar, M ẵ -D : Macro - Add - OK M -T M - Macros - Stop Recording Macros
  9. •Đ M : -Ở R Macro, Keyboard -T Press New Shortcut Key, Macro Assign - Close M o -T M - Macros - Stop Recording Macros Ch y Macro M Q A T
  10. •Đ M Quick Access Toolbar, M • Đ M , ỉ Macro. 2. T o ghi chú và bảo v tài i u Word. a. Chèn một ghi chú ỳ T ẻR w, , N w N Xóa ghi chú -Đ , , D -Đ , ỳ T ẻ R w, , D D A Comments in Document. Thay đổi ghi chú N , S wM T ẻR w, N S Thay đổi t n người ghi chú
Đồng bộ tài khoản