intTypePromotion=3

UML - Phân tích và thiết kế hướng đối tượng

Chia sẻ: Luânnd Luân | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:346

1
727
lượt xem
405
download

UML - Phân tích và thiết kế hướng đối tượng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung: Giới thiệu chung về phân tích và thiết kế hệ thống; Giới thiệu về phân tích và thiết kế hướng đối; tượng với UML; Lập kế hoạch; Phân tích hệ thống; Thiết kế hệ thống; Triển khai hệ thống.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: UML - Phân tích và thiết kế hướng đối tượng

 1. Phân tích và thiết kế hướng đối tượng (Object Oriented System Analysis and Design) Giảng viên: Phạm Ngọc Nam
 2. © DHBK 2007 2/Chapter Giới thiệu • 4 ĐVHT = 60 tiết • Học trên lớp + Bài tập lớn • Điểm = Điểm thi + Điểm bài tập lớn (70%) + (30%) • Điều kiện thi: Phải có bài tập lớn • Bài tập lớn:  Làm theo nhóm tối đa 5 sinh viên  Nội dung: phân tích và thiết kế hệ thống sử dụng Rational Rose  Đề tài: sinh viên tự chọn đề tài • Mục đích của môn học  Trang bị cho sinh viên một phương pháp có hệ thống để phân tích và thiết kế hệ thống
 3. © DHBK 2007 3/Chapter Nội dung 1. Giới thiệu chung về phân tích và thiết kế hệ thống 2. Giới thiệu về phân tích và thiết kế hướng đối tượng với UML 3. Lập kế hoạch 4. Phân tích hệ thống 5. Thiết kế hệ thống 6. Triển khai hệ thống
 4. © DHBK 2007 4/Chapter Tài liệu tham khảo • Systems Analysis and Design with UML Version 2.0-An object oriented approach; Alan Dennis, Barbara Haley Wixom, David Tegarden. • www.uml.org • www.rational.com • www.Google.com
 5. © DHBK 2007 5/Chapter Chương 1. Giới thiệu chung về phân tích và thiết kế hệ thống 1.1 Giới thiệu 1.2 Quy trình phát triển hệ thống 1.3 Các phương pháp phát triển hệ thống
 6. © DHBK 2007 6/Chapter 1.1 Giới thiệu
 7. © DHBK 2007 7/Chapter 1.2 Quy trình phát triển hệ thống • Lập kế hoạch (Planning)  Vì sao phải xây dựng hệ thống ? • Phân tích (Analysis)  Ai sẽ sử dụng hệ thống, hệ thống sẽ làm gì, nó sẽ được dùng khi nào, ở đâu? • Thiết kế (Design)  Hệ thống sẽ làm việc như thế nào? • Triển khai (Implementation) Triển khai hệ thống
 8. © DHBK 2007 8/Chapter 1.2 Quy trình phát triển hệ thống Lập kế hoạch • Xác định giá trị kinh doanh của hệ thống • Phân tích tính khả thi • Xây dựng kế hoạch công việc • Xác định nguồn nhân lực cho dự án • Điều khiển và quản lý dự án
 9. © DHBK 2007 9/Chapter 1.2 Quy trình phát triển hệ thống Phân tích • Phân tích hệ thống • Thu thập các nguồn thông tin • Mô hình hoá quá trình • Mô hình hóa dữ liệu
 10. © DHBK 2007 10/Chapter 1.2 Quy trình phát triển hệ thống Thiết kế • Xác định chiến lược thiết kế • Thiết kế cấu trúc • Thiết kế giao diện • Thiết kế cơ sở dữ liệu • Thiết kế chương trình
 11. © DHBK 2007 11/Chapter 1.2 Quy trình phát triển hệ thống Triển khai • Xây dựng hệ thống • Cài đặt hệ thống
 12. © DHBK 2007 12/Chapter 1.2 Quy trình phát triển hệ thống Các pha và kết quả của từng pha Process Product Planning Project Plan Analysis System Proposal Design System  Specification Implementation New System and  Maintenance Plan
 13. © DHBK 2007 13/Chapter 1.3 Các phương pháp phát triển hệ thống • Thiết kế cấu trúc (Structured design)  Phương pháp thác nước (waterfall method)  Phương pháp phát triển song song (Parallel development) • Phương pháp phát triển nhanh ứng dụng (RAD)  Phương pháp phát triển theo các pha  Phương pháp xây dựng nguyên mẫu (prototyping) Thông thường (regular)  Loại bỏ (throwaway) • Phương pháp phát triển rất nhanh (Agile development) XP (extreme programming)
 14. © DHBK 2007 14/Chapter 1.3.1 Thiết kế cấu trúc • Dự án sẽ tiến triển từ bước này sang bước tiếp theo một cách có hệ thống • Thông thường, một bước phải được hoàn thành trước khi bắt đầu bước tiếp theo
 15. © DHBK 2007 15/Chapter 1.3.1 Thiết kế cấu trúc Phương pháp thác nước
 16. © DHBK 2007 16/Chapter 1.3.1 Thiết kế cấu trúc Phương pháp thác nước • Ưu điểm:  Trước khi lập trình thì các yêu cầu về hệ thống được xác định rất chi tiết và đầy đủ => giảm thiểu được sự thay đổi về yêu cầu trong quá trình phát triển hệ thống • Nhược điểm:  Thời gian từ khi đề xuất dự án đến khi có sản phẩm cuối cùng thường rất dài (vài tháng -> vài năm)
 17. © DHBK 2007 17/Chapter 1.3.1 Thiết kế cấu trúc Phương pháp phát triển song song
 18. © DHBK 2007 18/Chapter 1.3.2 RAD • Các nhân tố quan trọng:  Công cụ CASE  JAD  Ngôn ngữ lập trình thế hệ thứ tư/ visual  Công cụ tạo mã
 19. © DHBK 2007 19/Chapter 1.3.2 RAD Phương pháp phát triển theo pha
 20. © DHBK 2007 1.3.2 RAD 20/Chapter Phương pháp xây dựng nguyên mẫu thông thường

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản