intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Phân tích hướng hệ thống

Xem 1-20 trên 4212 kết quả Phân tích hướng hệ thống
 • Bài viết này đã tiến hành tổng hợp hơn 30 tài liệu nghiên cứu về vấn đề này, từ đó tổng hợp và bàn luận, phân tích những ý kiến quan điểm của mỗi tác giả về ảnh hưởng của việc tương tác trong quá trình giảng dạy trực tuyến, cũng như những gợi mở về việc khai thác các ứng dụng trong giảng dạy với 3 mô hình tương tác trong quá trình giảng dạy trực tuyến, đó chính là tương tác giữa người học với giảng viên; người học với người học và người học với tài liệu.

  pdf6p vigojek 02-02-2024 0 0   Download

 • Giáo án môn Khoa học lớp 4: Ôn tập chủ đề Con người và sức khỏe (Sách Cánh diều) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh hệ thống lại những kiến thức đã học về chủ đề Con người và sức khỏe; đưa ra được cách xử lí tình huống về vận động người thân trong gia đình ăn uống cân bằng, lành mạnh, phòng tránh các bệnh liên quan đến dinh dưỡng và phòng tránh đuối nước; củng cố kĩ năng trình bày, chia sẻ thông tin, phân tích vấn đề và xử lí tình huống;...

  doc6p hienvienngungtich0201 02-02-2024 0 0   Download

 • Giáo án môn Khoa học lớp 4: Ôn tập chủ đề Sinh vật và môi trường (Sách Cánh diều) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh hệ thống lại những kiến thức đã học về chủ đề Sinh vật và môi trường; đưa ra được các cách ứng xử khi gặp người xả rác ra môi trường; củng cố kĩ năng trình bày, phân tích vấn đề và xử lí tình huống;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc8p hienvienngungtich0201 02-02-2024 0 0   Download

 • Giáo án môn Khoa học lớp 4: Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật (Sách Cánh diều) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh hệ thống lại những kiến thức đã học về chủ đề Thực vật và động vật; đưa ra được những yếu tố cần cho sự sống của thực vật và động vật; củng cố kĩ năng trình bày, chia sẻ thông tin, phân tích vấn đề và xử lí tình huống;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc6p hienvienngungtich0201 02-02-2024 0 0   Download

 • Giáo án môn Khoa học lớp 4: Ôn tập chủ đề Nấm (Sách Cánh diều) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh hệ thống lại những kiến thức đã học về Chủ đề Nấm; củng cố kĩ năng trình bày, chia sẻ thông tin, phân tích vấn đề và xử lí tình huống; biết vận dụng kiến thức đã học giải thích được vì sao không ăn thức ăn bị nhiễm nấm mốc;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc6p hienvienngungtich0201 02-02-2024 0 0   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật "Xác định tham số dao động của tàu thủy hoạt động trong môi trường sóng biển và giải pháp xây dựng hệ thống mô phỏng" trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về mô phỏng dao động của tàu thủy trên sóng và hướng nghiên cứu của luận án; Xác lập mô hình tín hiệu dao động của tàu trên sóng trên cơ sở nội suy từ số liệu thực nghiệm; Xây dựng giải pháp đo thực nghiệm xác định tham số dao động của tàu trên sóng; Giải pháp thiết kế hệ tạo dao động giả lập trên nền tảng hệ HexaPod 6-DOF.

  pdf152p vilazada 02-02-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Phân tích hiệu năng mô hình hệ thống truyền song công thu năng lượng với giao thức phân chia công suất trạng thái tĩnh và động" đánh giá và phân tích dung lượng kênh trung bình cho mạng vô tuyến chuyển tiếp song công thu năng lượng sử dụng giao thức phân chia công suất cho hai trường hợp tĩnh và động. Đề xuất và so sánh hai giao thức trên với mục tiêu tối ưu dung lượng trung bình (EC) của hệ thống. Đồng thời khảo sát sự ảnh hưởng của các thông số quan trọng trong hệ thống được đề xuất.

  pdf6p phocuuvan0201 02-02-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Hiệu năng của mạng đơn chặng sử dụng mã fountain dưới sự tác động của nhiều nguồn giao thoa đồng kênh" nghiên cứu về mạng truyền thông vô tuyến đơn chặng sử dụng mã Fountain, với sự ảnh hưởng của nhiều nguồn nhiễu đồng kênh (co-channel interference sources). Chúng tôi xây dựng công thức tính tỉ số tín hiệu trên nhiễu và giao thoa (interference-plus-noise ratio) và hiệu năng của hệ thống được phân tích dựa vào biểu thức dạng tường minh (closed-form expression) của xác suất dừng (outage probability) trên kênh pha đinh Rayleigh.

  pdf5p phocuuvan0201 02-02-2024 0 0   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế nông nghiệp "Phát triển chăn nuôi vịt biển tại vùng ven biển đồng bằng sông Hồng" trình bày các nội dung chính sau: Luận giải và làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển chăn nuôi vịt biển; Đánh giá thực trạng phát triển chăn nuôi vịt biển tại vùng ven biển Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2018 - 2022; Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi biển tại vùng ven biển Đồng bằng sông Hồng; Đề xuất hệ thống giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy phát triển chăn nuôi vịt biển tại vùng ven biển Đồng bằng Sông Hồng trong thời gian tới.

  pdf192p vilazada 02-02-2024 1 1   Download

 • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế nông nghiệp "Phát triển chăn nuôi vịt biển tại vùng ven biển đồng bằng sông Hồng" được nghiên cứu với mục tiêu: Đánh giá thực trạng và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi vịt biển tại vùng ven biển Đồng bằng sông Hồng; từ đó đề xuất hệ thống giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy phát triển chăn nuôi vịt biển tại vùng ven biển Đồng bằng sông Hồng.

  pdf27p vilazada 02-02-2024 0 0   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế phát triển "Phát triển du lịch vùng Đồng Tháp Mười trong bối cảnh hội nhập" trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống hóa và làm rõ cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn về phát triển du lịch vùng trong bối cảnh hội nhập; Đánh giá thực trạng phát triển du lịch vùng Đồng Tháp Mười trong bối cảnh hội nhập; Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch vùng Đồng Tháp Mười trong bối cảnh hội nhập; Đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch vùng Đồng Tháp Mười trong bối cảnh hội nhập.

  pdf270p vilazada 02-02-2024 1 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế phát triển "Nghiên cứu chuỗi giá trị thịt bò trên địa bàn tỉnh Điện Biên" trình bày các nội dung chính sau: Luận giải và hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về chuỗi giá trị và chuỗi giá trị thịt bò; Đánh giá thực trạng chuỗi giá trị thịt bò tại tỉnh Điện Biên; Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới chuỗi giá trị thịt bò tại tỉnh Điện Biên; Đề xuất giải pháp nâng cấp chuỗi giá trị thịt bò tại tỉnh Điện Biên đến năm 2030.

  pdf195p vilazada 02-02-2024 1 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế phát triển "Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội" trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống hóa và làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển DNNVV sản xuất nông nghiệp; Đánh giá thực trạng phát triển DNNVV sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội; Phân tích các yếu tố ảnh hưởng phát triển DNNVV sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội; Đề xuất các giải pháp phát triển DNNVV sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian tới.

  pdf190p vilazada 02-02-2024 1 1   Download

 • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế phát triển "Nghiên cứu chuỗi giá trị thịt bò trên địa bàn tỉnh Điện Biên" trình bày các nội dung chính sau: Luận giải và hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về chuỗi giá trị và chuỗi giá trị thịt bò; Đánh giá thực trạng chuỗi giá trị thịt bò tại tỉnh Điện Biên; Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới chuỗi giá trị thịt bò tại tỉnh Điện Biên; Đề xuất giải pháp nâng cấp chuỗi giá trị thịt bò tại tỉnh Điện Biên đến năm 2030.

  pdf29p vilazada 02-02-2024 0 0   Download

 • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế phát triển "Đầu tư công cho phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nhãn ở tỉnh Hưng Yên" được nghiên cứu với mục tiêu: Hệ thống hóa và góp phần phát triển cơ sở lý luận và thực tiễn về đầu tư công cho phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nhãn; Đánh giá thực trạng, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến đầu tư công cho phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nhãn ở Hưng Yên; Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư công cho phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nhãn ở tỉnh Hưng Yên.

  pdf27p vilazada 02-02-2024 0 0   Download

 • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế phát triển "Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội" được nghiên cứu với mục tiêu: Hệ thống hóa và làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển DNNVV sản xuất nông nghiệp; Đánh giá thực trạng phát triển DNNVV sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội; Phân tích các yếu tố ảnh hưởng phát triển DNNVV sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội; Đề xuất các giải pháp phát triển DNNVV sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian tới.

  pdf27p vilazada 02-02-2024 0 0   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật "Hướng tiếp cận SWOT cho cân bằng tải trên điện toán đám mây" trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu khái quát về điện toán đám mây và vấn đề cân bằng tải trên môi trường cloud; Phân tích dựa trên lấy ý tưởng từ phương pháp SWOT về việc tiếp cận phân tích cân bằng tải trong môi trường điện toán đám mây, đánh giá hiệu suất của cân bằng tải.

  pdf202p vilazada 02-02-2024 1 1   Download

 • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật "Hướng tiếp cận SWOT cho cân bằng tải trên điện toán đám mây" dựa trên ý tưởng hướng tiếp cận SWOT từ đó đề xuất và xây dựng các phương pháp nâng cao hiệu năng cân bằng tải trong điện toán đám mây bằng cách ứng dụng / phát triển các thuật toán học máy với việc xử lý và phân tích dữ liệu cân bằng tải.

  pdf29p vilazada 02-02-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường trong giai đoạn hiện nay" đã hệ thống hóa những quan điểm của Hồ Chí Minh về môi trường mà đặc biệt là môi trường sống và môi trường sinh thái. Từ thực trạng của công tác bảo vệ môi trường hiện nay, tác giả đi sâu phân tích các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ môi trường. Từ đó đưa ra một số giải pháp mang tính định hướng trong việc bảo vệ môi trường hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

  pdf7p phocuuvan0201 02-02-2024 0 0   Download

 • Bài viết này nghiên cứu xu hướng phát triển Fintech toàn cầu, thông qua phân tích thực trạng triển vọng, tác động của Fintech vào lĩch vực tài chính kế toán tại Việt Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp thúc đẩy công nghệ Fintech tác động đến lĩnh vực tài chính-ngân hàng; mối quan hệ giữa Fintech với ngân hàng truyền thống; sự tác động của Fintech với không dùng tiền mặt ở Việt Nam.

  pdf6p gaupanda012 03-02-2024 1 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2