intTypePromotion=1
ADSENSE

Ứng dụng viễn thám đánh giá biến động tài nguyên rừng: Trường hợp điển hình ở huyện ChưPrông, tỉnh Gia Lai

Chia sẻ: Nguyen Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

65
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày kết quả ứng dụng GIS và công nghệ viễn thám đánh giá biến động tài nguyên rừng huyện ChưPrông, tỉnh Gia Lai. Nghiên cứu sử dụng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, rừng huyện ChưPrông, tỉnh Gia Lai và xử lý bằng các phần mềm ENVI 4.7 và ArcGIS Destop 10.1. Kết quả cho thấy, sự thay đổi lớn diện tích rừng ở ChưPrông trong giai đoạn 2005 - 2016. Diện tích rừng năm 2016 chỉ còn chiếm 26,8% tổng diện tích tự nhiên, giảm mạnh so với diện tích năm 2005 (60,1%). Nguyên nhân được lý giải bởi sức ép dân số tăng nhanh, tàn dư tập quán du canh du cư và hậu quả của việc chuyển đổi, mở rộng mục đích sử dụng đất phục vụ sản xuất. Độ chính xác phân loại toàn cục khá tốt tỷ lệ 76,0%. Kết quả này cho thấy, ưu điểm và độ chính xác của phương pháp giải đoán ảnh vệ tinh Landsat trong việc thành lập bản đồ đánh giá hiện trạng tài nguyên rừng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ứng dụng viễn thám đánh giá biến động tài nguyên rừng: Trường hợp điển hình ở huyện ChưPrông, tỉnh Gia Lai

An Giang University Journal of Science – 2019, Vol. 22 (1), 67 – 80<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ỨNG DỤNG VIỄN THÁM ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG TÀI NGUYÊN RỪNG:<br /> TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH Ở HUYỆN CHƯPRÔNG, TỈNH GIA LAI<br /> <br /> Nguyễn Minh Kỳ1, Nguyễn Thị Lan Thương1, Bùi Kim Phú1, Trần Lê Hải Đăng1<br /> 1<br /> Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai<br /> <br /> Thông tin chung: ABSTRACT<br /> Ngày nhận bài: 26/03/2018<br /> Ngày nhận kết quả bình duyệt: The article showed results of remote sensing and GIS technology application<br /> 14/09/2018 aim to assess a forest resources fluctuation in ChuProng district, Gia Lai<br /> Ngày chấp nhận đăng: province. This study used the forest and land use mapping in ChuProng<br /> 02/2019 district, Gia Lai province and then treated by ENVI 4.7 and ArcGIS Desktop<br /> Title: 10.1 software. In the period 2005 - 2016, the studying results showed a large<br /> Application of remote sensing forest area change in ChuProng. The forest area was just equal to 26.8% (in<br /> for assessment of forest 2016) of the natural area and which strongly decreased compared to 2005’s<br /> resources change: A case forest area (60.1%). These causes were explained and due to a population’s<br /> study in ChuProng district,<br /> increasing pressure, nomadic activites and especially changing<br /> Gia Lai province<br /> consequences of land use purposes in the production process. In addition, an<br /> Keywords: accurate classification was good at 76.0%. This result showed the method’s<br /> ChuProng, Landsat, remote advantages and accuracy related to used the Landsat satellites to establish<br /> sensing, forest resources,<br /> the maps of forest resources.<br /> management<br /> Từ khóa: TÓM TẮT<br /> ChưPrông, Landsat, Viễn<br /> thám, Tài nguyên rừng, Bài báo trình bày kết quả ứng dụng GIS và công nghệ viễn thám đánh giá<br /> Quản lý biến động tài nguyên rừng huyện ChưPrông, tỉnh Gia Lai. Nghiên cứu sử<br /> dụng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, rừng huyện ChưPrông, tỉnh Gia Lai và<br /> xử lý bằng các phần mềm ENVI 4.7 và ArcGIS Destop 10.1. Kết quả cho<br /> thấy, sự thay đổi lớn diện tích rừng ở ChưPrông trong giai đoạn 2005 -<br /> 2016. Diện tích rừng năm 2016 chỉ còn chiếm 26,8% tổng diện tích tự nhiên,<br /> giảm mạnh so với diện tích năm 2005 (60,1%). Nguyên nhân được lý giải bởi<br /> sức ép dân số tăng nhanh, tàn dư tập quán du canh du cư và hậu quả của<br /> việc chuyển đổi, mở rộng mục đích sử dụng đất phục vụ sản xuất. Độ chính<br /> xác phân loại toàn cục khá tốt tỷ lệ 76,0%. Kết quả này cho thấy, ưu điểm và<br /> độ chính xác của phương pháp giải đoán ảnh vệ tinh Landsat trong việc<br /> thành lập bản đồ đánh giá hiện trạng tài nguyên rừng.<br /> <br /> 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Campuchia và phía Đông giáp huyện Chư Sê. Do<br /> Huyện ChưPrông có diện tích tự nhiên 169.391,26 nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa cao<br /> ha, chiếm 10,92% tổng diện tích và nằm về phía nguyên, chịu sự chi phối của đai cao, địa hình và<br /> Tây Nam tỉnh Gia Lai. Về địa lý, phía Bắc giáp hướng núi nên rất phong phú tài nguyên rừng.<br /> thành phố Pleiku và một phần huyện Đức Cơ, Tuy nhiên, những năm gần đây thực trạng tài<br /> phía Nam giáp tỉnh Đăk Lăk, phía Tây giáp nguyên rừng đang có dấu hiệu suy giảm bởi các<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 67<br /> An Giang University Journal of Science – 2019, Vol. 22 (1), 67 – 80<br /> <br /> nguyên nhân như thiên tai, môi trường bị biến đổi, hiện nghiên cứu Ứng dụng viễn thám đánh giá<br /> tác động trái phép của con người; qua đó đặt ra biến động tài nguyên rừng: Trường hợp điển hình<br /> thách thức to lớn về các công tác quản lý hiệu quả ở huyện ChưPrông, tỉnh Gia Lai nhằm phục vụ<br /> và bền vững nguồn tài nguyên rừng. Trong khi, công tác quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng phù<br /> công nghệ viễn thám (RS) kết hợp hệ thống thông hợp xu hướng phát triển bền vững. Trong đó, mục<br /> tin địa lý (GIS) vốn được biết đến với các ưu điểm tiêu cụ thể bao gồm ứng dụng ảnh Landsat xác<br /> được thể hiện ở chức năng như quản lý, phân tích định hiện trạng rừng, đánh giá mức độ chính xác<br /> dữ liệu không gian và hiện thị kết quả nhanh trong giải đoán ảnh vệ tinh và đề xuất một số giải<br /> chóng; qua đó có khả năng xem xét, đánh giá các pháp thích hợp.<br /> trường dữ liệu được hồi khứ. Ngày nay, đây là 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> công nghệ được ứng dụng rộng rãi trong nhiều<br /> 2.1 Dữ liệu nghiên cứu<br /> lĩnh vực khác nhau như nghiên cứu địa chất<br /> (Abdelhamid & Rabba, 1994), khai thác, quản lý Đối với dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ các<br /> tài nguyên thiên nhiên (Kumar et al., 2013), thành nguồn khác nhau bao gồm dữ liệu viễn thám (ảnh<br /> lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất (Qihao, 2002; Landsat ETM+), dữ liệu GIS (bản đồ hiện trạng<br /> Javad et al., 2015), nghiên cứu khí hậu (Trần Thị đất, rừng), dữ liệu điều tra thực địa (lấy mẫu bằng<br /> Vân & cs, 2009), v.v. Việc xử lý ảnh viễn thám máy GPS và khảo sát thực địa) và dữ liệu thống<br /> được ứng dụng điều tra đánh giá biến động tài kê (báo cáo thống kê từ các sở ngành liên quan).<br /> nguyên rừng sẽ cho kết quả nhanh và chính xác. Trong đó, dữ liệu ảnh Landsat ETM+ các năm<br /> Dựa trên cơ sở thu thập dữ liệu địa lý, các thuộc 2005 và 2016 được sử dụng có độ phân giải 30 m<br /> tính và khai thác khả năng hồi khứ của viễn thám lấy từ trang website http://earthexplorer.usgs.gov<br /> để nắm bắt, phân tích, sử dụng thông tin hiệu quả. được sử dụng để giải đoán, phân loại, thành lập<br /> Xuất phát từ đó cho thấy, ý nghĩa của việc thực bản đồ lớp phủ mặt đất và biến động.<br /> <br /> Bảng 1. Thông tin dữ liệu ảnh viễn thám<br /> <br /> Thông tin dữ liệu ảnh vệ tinh Landsat<br /> Năm Độ phân Ngày Bóng<br /> Mã ảnh Hàng/cột Chú thích<br /> giải chụp mây<br /> 2005 LE71240512006080EDC00 124/51 30*30 09/04
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=65

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2