Vai trò của Mangan và Molipden

Chia sẻ: Nguyen Phuonganh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
99
lượt xem
16
download

Vai trò của Mangan và Molipden

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Man gan (Manganese –Mn) Thiếu Mn thường giảm thấp quang hợp rõ rệt. Người ta cho rằng Mn tham gia vào phản ứng giải phóng O2 trong quang hợp (phản ứng quang phân ly nước). Thiếu Mn thì phần lớn Fe trong tế bào chuyển thành dạng khử 2+ Fe làm hại cho cây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vai trò của Mangan và Molipden

  1. Vai trò của Mangan và Molipden Man gan (Manganese –Mn) Thiếu Mn thường giảm thấp quang hợp rõ rệt. Người ta cho rằng Mn tham gia vào phản ứng giải phóng O2 trong quang hợp (phản ứng quang phân ly nước).
  2. Thiếu Mn thì phần lớn Fe trong tế bào chuyển thành dạng khử 2+ Fe làm hại cho cây. Nếu thừa Mn thì sắt trở thành dạng Fe3+ không có hoạt tính sinh lý gây vàng úa cho cây. Do đó, cây chỉ sinh trưởng bình thường khi tỷ lệ Mn/Fe thích hợp (từ 1/2 đến l/3). Mn có ảnh hưởng đến hoạt tính của các hệ enzyme phá hủy mạnh carbon như peptidase, ferase, phosphatase, decarboxylase. Mn còn giúp cho quá trình hút N đặc biệt là dạng NO3- Nguồn phân chủ yếu là MnSO4.
  3.  Molipden (Molybdenum - Mo) Mo rất cần thiết cho nhiều cây. Triệu chứng đói Mo thể hiện ở màu lá vàng do đói đạm, cây chậm lớn, trong mô tích lũy nhiều NO3-. Thiếu Mo, cây họ đậu có nốt sần ít, bé và nốt sần màu xám. Người ta đã phát hiện thấy trên 40 loài cây đói Mo. Mo rất cần cho vi sinh vật có khả năng cố định N2 như Azotobacter, Chlostridium
  4. pasteurianum, tảo lam và vi khuẩn cộng sinh với cây họ đậu. Mo là thành phần của enzyme nitratereductase xúc tác quá trình khử nitrate. Mo tham gia quá trình tổng hợp acid amine và tổng hợp protein đặc biệt làm tăng tỷ lệ N- protein so với N-tổng số. Mo ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp và vận chuyển glucid, tổng hợp các sắc tố, vitamine (đặc biệt là vitamine C), ảnh hưởng đến quá trình đồng hóa P và Ca và một số nguyên tố khác. Ca và Mo có tác
  5. dụng hỗ trợ nên đất chua bón Ca làm tăng khả năng sử dụng Mo dự trữ. Hương Thảo
Đồng bộ tài khoản