intTypePromotion=1

VẤN ĐỀ PHÚ DƯỠNG HÓA VÀ GIẢI PHÁP TỔNG HỢP NHẰM BẢO VỆ VÀ PHỤC HỒI CHẤT LƯỢNG NƯỚC HỒ XUÂN HƯƠNG

Chia sẻ: Nguyễn Lê Huy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
147
lượt xem
34
download

VẤN ĐỀ PHÚ DƯỠNG HÓA VÀ GIẢI PHÁP TỔNG HỢP NHẰM BẢO VỆ VÀ PHỤC HỒI CHẤT LƯỢNG NƯỚC HỒ XUÂN HƯƠNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tình hình suy giảm chất lượng nước Khó khăn trong công tác quản lý nguồn điểm (xả thải trái phép) Nguồn gây ô nhiễm phân tán (diffuse/non-point sources) chưa được quan tâm Số liệu, công cụ pháp lý hạn chế Nguồn điểm Thành phần chất ô nhiễm Nước thải đô thị Chất làm suy giảm ô xy hòa tan Chất dinh dưỡng Vi khuẩn Chất lơ lững, trầm tích Kim loại năng Chất hữu cơ nguy hại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: VẤN ĐỀ PHÚ DƯỠNG HÓA VÀ GIẢI PHÁP TỔNG HỢP NHẰM BẢO VỆ VÀ PHỤC HỒI CHẤT LƯỢNG NƯỚC HỒ XUÂN HƯƠNG

 1. Hội thảo “CÁC GIẢI PHÁP XỬ LÝ BỀN VỮNG Ô NHIỄM HỒ XUÂN HƯƠNG” Viện Môi trường và Tài nguyên (IER) Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tp. Đà Lạt, ngày 4 tháng 4 năm 2012 VẤN ĐỀ PHÚ DƯỠNG HÓA VÀ GIẢI PHÁP TỔNG HỢP NHẰM BẢO VỆ VÀ PHỤC HỒI CHẤT LƯỢNG NƯỚC HỒ XUÂN HƯƠNG TS. Nguyễn Hồng Quân TS. Mai Tuấn Anh TS. Đào Thanh Sơn KS. Dương Văn Trực ThS. Bùi Bá Trung
 2. NỘI DUNG 1. GIỚI THIỆU 2. CÁCH TIẾP CẬN 3. MÔ HÌNH HÓA CÁC NGUỒN Ô NHIỄM TRONG LƯU VỰC 4. VẤN ĐỀ PHÚ DƯỠNG HÓA 5. KỸ THUẬT SINH THÁI PHỤC HỒI Ô NHIỄM 6. KẾT LUẬN
 3. 1. GIỚI THIỆU Tình hình suy giảm chất lượng nước Khó khăn trong công tác quản lý nguồn điểm (xả thải trái phép) Nguồn gây ô nhiễm phân tán (diffuse/non-point sources) chưa được quan tâm Số liệu, công cụ pháp lý hạn chế
 4. 1. GIỚI THIỆU (Nguồn: BASINS lecture notes)
 5. 1. GIỚI THIỆU Nguồn điểm Nguồn phân tán Thành phần chất ô nhiễm Nước thải Nước thải Nước mưa chảy Nước mưa chảy đô thị công nghiệp tràn khu vực tràn khu vực đô nông nghiệp thị Chất làm suy giảm ô xy hòa tan X X X X Chất dinh dưỡng X X X X Vi khuẩn X X X X Chất lơ lững, trầm tích X X X Kim loại năng X Chất hữu cơ nguy hại X X (Nguồn: David and Cornwell, 1991)
 6. 1. GIỚI THIỆU (N.H.Quân, 2012) Cảnh quan và vấn đề ô nhiễm Hồ Xuân Hương
 7. 1. GIỚI THIỆU MỤC TIÊU Xây dựng các giải pháp tổng hợp nhằm giảm thiểu ô nhiễm và phục hồi chất lượng lượng nước
 8. 2. CÁCH TIẾP CẬN Cách tiếp cận hệ thống (trên toàn bộ lưu vực Hồ Xuân Hương) Cách tiếp cận tổng hợp (tự nhiên, kinh tế, xã hội) Cách tiếp sinh thái cảnh quan (áp dụng các kỷ thuật sinh thái) (N.H.Quân, 2012)
 9. 2. CÁCH TIẾP CẬN Sơ đồ tiếp cận tổng hợp (kỹ thuật) nhằm cải thiện chất lượng môi trường nước Hồ Xuân Hương
 10. 3. MÔ HÌNH HÓA CÁC NGUỒN GÂY Ô NHIỄM
 11. 3. MÔ HÌNH Sử dụng mô hình trong quản lý nguồn nước Châu Âu => Water Framework Directive “models are powerful tools for efficient water management and planning ” (B.Arheimer, J. Olsson , 2005; Hattermann and Kundzewicz, 2009) Mỹ : Total Maximum Daily Load (TMDL) => “Models are the means of making predictions”; “Model results are the backbone of a TDML” (K. H. Reckhow et al, 2001; Lung, 2001)
 12. 3. MÔ HÌNH Mỹ : Total Maximum Daily Load (TMDL) – Tải lượng tối đa ngày : TMDL = LA + WLA + MOS “A Total Maximum Daily Load is the total amount of pollutant that a given waterbody can assimilate and still meet state water quality standards.” (US-EPA) – Tải lượng tối đa ngày là tổng lượng chất thải đưa vào nguồn nước mà có thể được đồng hóa đảm bảo nguồn nước đáp ứng được tiêu chuẩn cho phép
 13. 3. MÔ HÌNH Nguồn: Handbook for Developing Watershed TMDLs, draft version (EPA, 2008)
 14. 3. MÔ HÌNH Tỉ lệ Kịch bản giảm thiểu Phân bổ Mô hình chất Giảm thiểu nguồn thải lượng nươc ô nhiễm Quy hoạch Kịch bản lực vực (N.H.Quân, 2010) Phân bổ nguồn thải và Giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước
 15. 3. MÔ HÌNH Sử dụng mô hình toán trong quản lý chất lượng nước So Xác định mục đích sử sánh Quan trắc, chạy mô hình dụng nguồn nước đánh giá hiện trạng Đạt tiêu Vượt tiêu chuẩn chuẩn Xác định, mô phỏng khả Tính toán, mô phỏng năng tiếp nhận tối đa các kịch bản giảm thiểu (N.H.Quân, 2011)
 16. 3. THE HSPF model B Landuse and pollutant specific Data A Landscape data C Meteorological Data Point D Windows interface Sources Landuse E Core Model Distribution HSPF HSPF Stream Data GIS F Post Processing (US EPA, 2009)
 17. 3. MÔ HÌNH (Eisele et al., 2001) Khung mô hình mô phỏng dòng chảy và chất ô nhiễm trong mô hình HSPF
 18. 4. MÔ HÌNH LƯU VỰC THỊ TÍNH Ví dụ nguồn thải phân tán 4 3.5 3 2.5 P-PO4 (MgL-1) 2 1.5 1 0.5 0 04:00 12:00 20:00 04:00 12:00 20:00 04:00 12:00 01:00 09:00 17:00 01:00 09:00 21/07/08 24/07/08 27/07/08 31/07/08 03/08/08 06/08/08 10/08/08 13/08/08 16/08/08 19/08/08 22/08/08 26/08/08 29/08/08 Time (hourly) Simulated Observed HSPF model (Nguyen H.Q., 2010)
 19. 4. VẤN ĐỀ PHÚ DƯỠNG HÓA HỒ XUÂN HƯƠNG NỞ HOA VI KHUẨN LAM VÀ ĐỘC TỐ CỦA CHÚNG
 20. Giới thiệu về vi khuẩn lam M. aeruginosa M. botrys M. wesenbergii Một số vi khuẩn lam có khả năng gây độc thường gặp Dao et al., 2010
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản