intTypePromotion=1
ADSENSE

Vấn nạn ấu dâm tại Việt Nam

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

13
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việt Nam là một trong những thành viên đầu tiên tham gia Công ước quốc tế về Quyền trẻ em. Dù pháp luật chưa qui định cụ thể về tội ấu dâm nhưng trên thực tế hiện nay không thể phủ nhận hiện tượng ấu dâm đã xảy ra một cách đáng báo động. Bài viết trình bày thực trạng ấu dâm trẻ em tại Việt Nam; Thực trạng ấu dâm trẻ em trên thế giới; Nguyên nhân dẫn đến ấu dâm; Các biện pháp phòng chống nạn ấu dâm tại Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vấn nạn ấu dâm tại Việt Nam

  1. VẤN NẠN ẤU DÂM TẠI VIỆT NAM Huỳn N u ễn Tu ết N un , Đo n T ị T an T ảo, Trƣơn T ị Khoa quản trị kinh doanh, Trƣờng Đại Học Công Nghệ TP. Hồ Chí Minh (HUTECH) TÓM TẮT Việt Nam là một trong những thành viên đầu tiên tham gia Công ƣớc quốc tế về Quyền trẻ em. Dù pháp luật chƣa qui định cụ thể về tội “ấu dâm nhƣng trên thực tế hiện nay không thể phủ nhận hiện tƣợng ấu dâm đ xảy ra một cách đáng báo động. Trên thế giới hiện tƣợng ấu dâm đ đƣợc pháp luật quy định cụ thể để bảo vệ quyền lợi của trẻ em. Tuy nhiên ở Việt Nam hiện nay vấn đề này vẫn còn bị bỏ ngỏ, chƣa có điều luật qui định cụ thể. Hiện tƣợng ấu dâm đ bùng phát thành một hiện tƣợng, vấn đề làm cho dƣ luận bức xúc và tỏ thái độ gay gắt trƣớc những hành vi vô lƣơng tâm này Cho thấy vấn đề đạo đức, nhận thức của con ngƣời đang xuống cấp một cách nghiêm trọng. Chính vì thế vấn đề cấp thiết ngay lúc này đó là nhà nƣớc, gia đình, x hội cần có những biện pháp phối hợp tích cực để ng n chặn vấn nạn ấu dâm ở trẻ em một cách triệt để nhất. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Ngày nay chúng ta bƣớc vào kỉ nguyên phấn đấu cho một chế độ công bằng, v n minh dân chủ và giàu mạnh. Thế nhƣng trong thời gian qua vấn nạn “ấu dâm lại bùng nổ lên mạnh m trở thành một vấn đề nóng của toàn xã hội đƣợc báo chí truyền thông phản ánh và thu hút rất nhiều sự quan tâm của dƣ luận khiến mọi ngƣời phẫn nộ, lên án và đặt ra vấn đề hết sức bức thiết là trẻ em cần đƣơc bảo vệ tốt hơn Trẻ em là những mầm xanh của đất nƣớc, xã hội đáng đƣợc yêu thƣơng, đùm bọc và sống trong môi trƣờng phát triển an toàn về thể chất lẫn tâm hồn. Tuy nhiên thực trạng những thời gian qua đ cho thấy cuộc sống của các em đang bị đe doạ bởi vấn nạn “ấu dâm và mức hậu quả nó gây ra vô cùng nặng nề đối với chính các em không chỉ ở hiện tại mà cả tƣơng lai sau này Vậy thực trạng này đang diễn ra nhƣ thế nào? Vấn nạn này tồn tại đ lâu với nguyên nhân là do đâu và cần có biện pháp hoặc kế hoạch nào để ng n chặn làm cho vấn nạn này không còn tiếp diễn trong xã hội hiện nay? 2. NỘI DUNG 2.1 Thực trạng ấu dâm trẻ em tại Việt Nam Theo số liệu từ Bộ Lao động, Thƣơng binh và X hội, trong 5 n m từ 11 đến 2015, cả nƣớc có 5.300 vụ xâm hại tình dục trẻ em. Tính trung bình, cứ 8 giờ trôi qua lại có một trẻ em Việt Nam bị xâm hại. Còn theo báo cáo của Bộ Công an, 6 tháng đầu n m 18, cả nƣớc xảy ra 720 vụ xâm hại trẻ em, trong đó xâm hại tình dục trẻ em gồm 573 vụ, chiếm 79,5% tổng số vụ xâm hại trẻ em Đáng chú ý, trẻ em bị xâm hại tình dục bởi ngƣời thân trong gia đình chiếm tỷ lệ cao với 21,3%; gần 60% số trẻ em bị xâm hại bởi ngƣời quen, hàng xóm. Các vụ ấu dâm gây chấn động ở Việt Nam nhƣ: Vụ việc cụ ông 79 tuổi thực hiện hành vi đồi bại hiếp dâm bé gái 3 tuổi tại huyện Ba Vì, TP. Hà Nội hay vụ việc gần đây nhất là nữ sinh lớp 8 bị thầy giáo nguyên giáo viên dạy môn Tin của Trƣờng THCS Thƣợng Hà có hành vi quan hệ tình dục dẫn đến mang thai tại thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên. Từ những số liệu và vụ việc trên đây có thể thấy thực trạng ấu dâm tại Việt Nam ngày càng diễn biến tƣớng phức tạp, số lƣợng nạn nhân gia t ng với các hành vi xâm hại thể chất, tâm lý hoặc bạo hành đối với trẻ em. Xâm hại tình dục trẻ em không chỉ gây ra cho các em vết sẹo trên thân thể, mà trẻ còn phải chịu những vết thƣơng lớn về mặt tinh thần. Nhức nhói hơn là trẻ em bị xâm hại tình dục bởi chính ngƣời thân trong gia đình, ngƣời quen, hàng xóm khi các em còn quá nhỏ để nhận thức đƣợc vấn đề. 779
  2. 2.2 Thực trạng ấu dâm trẻ em trên thế giới Trên thế giới, theo thống kê của Hiệp hội Quốc gia Phòng chống Bạo hành trẻ em (NSPCC), độ tuổi trung bình của trẻ em bị xâm hại tình dục là 9 tuổi. Cứ 4 bé gái thì có 1 bé bị xâm hại tình dục, 6 bé trai thì có 1 bé bị xâm hại tình dục. Vấn nạn này có xu hƣớng gia t ng đối với trẻ em nam. Ở Ấn Độ: Theo trung tâm nhân quyền châu Á tại Ấn Độ, đây là một trong 5 quốc gia có các vụ tấn công, xâm hại tình dục trẻ em cao nhất thế giới. Từ n m 1 - 2011, có 48.000 vụ hiếp dâm trẻ em đƣợc ghi nhận tại quốc gia này Con số này đồng nghĩa với mức t ng 336% khi số vụ vào n m 1 là ,113 vụ, còn tới n m 11, số vụ hiếp dâm trẻ em đ t ng lên tới 7,112 vụ. Ở Nam Phi: Theo một báo cáo của hiệp hội thƣơng mại Solidarity Helping Hand, Nam Phi, cứ 3 phút lại có một trẻ em bị xâm hại tình dục tại quốc gia này. Tại Mỹ, Báo cáo của Trung tâm quốc gia các nạn nhân của tội phạm, trung tâm quản lý đối tƣợng tội phạm tình dục (CSOM) hay Bộ Tƣ pháp Mỹ... từ n m 1 đến n m 15 đ chỉ ra những con số đáng báo động sau Cứ 8 phút, các nhân viên xã hội lại tìm thấy bằng chứng hoặc khẳng định một trƣờng hợp xâm hại tình dục tại Mỹ. Cứ 1/7 (13%) ngƣời trẻ dùng Internet cho biết họ từng nhận đƣợc những lời gạ gẫm tình dục trên mạng xã hội. 1/ 5 ngƣời trẻ bị gạ gẫm tình dục từ những đối tƣợng gặp trực tiếp bên ngoài 3. NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN ẤU DÂM Xã hội: Hiện tƣợng ấu dâm không phải là điều mới mẻ mà có thể xảy ra ở mọi nơi, mọi lúc và hầu nhƣ ai trong số ngƣời lớn chúng ta, chủ quan hay khách quan đều biết nhƣng thờ ơ hoặc không quan tâm tới vấn đề này. Công tác truyền thông về xâm hại tình dục trẻ em, đặc biệt là vấn đè giáo dục giới t nh c ng nhƣ giáo dục các em biết cách tự bảo vệ mình còn bị coi nhẹ, chƣa chú trọng ngay khi các em đang học mẫu giáo hay tiểu học. Trẻ rất yêú kém trong các kỹ n ng tự bảo vệ mình trƣớc nguy cơ bị xâm hại tình dục của ngƣời khác. Thêm vào đó về cơ bản, pháp luật mới chỉ chú ý phòng ngừa tình trạng xâm hại tình dục trẻ em xảy ra trong môi trƣờng gia đình chứ chƣa chú ý đến phòng ngừa tình trạng này xảy ra ở các môi trƣờng khác nhƣ ở nhà trƣờng, ở nơi ch m sóc thay thế, nơi làm việc và trong môi trƣờng tố tụng. G a đ n Các bậc cha mẹ, ngƣời ch m sóc trẻ em thiếu nhận thức về nguy cơ, thiếu kỹ n ng phòng ngừa, kỹ n ng giải quyết về pháp lý, kỹ n ng ch m sóc và phục hồi cho trẻ bị xâm hại tình dục về thể chất và tâm lý. Cha mẹ của các nạn nhân chủ quan t để ý đến con em mình. Bản thân trẻ: Sự hạn chế trong nhận thức của trẻ về các hình thức xâm hại tình dục, sự tò mò khám phá về giới tính, sự thiếu kỹ n ng phòng ngừa và tố giác ngƣời xâm hại 4. HẬU QUẢ Ấu dâm đ và đang trở thành vấn nạn xã hội. Trẻ em bị lạm dụng tình dục có thể biểu hiện những rối loạn về hành vi c ng nhƣ tâm thần từ nhẹ đến nặng, ngắn hạn c ng nhƣ dài hạn. Tùy thuộc vào mức độ của lạm dụng tình dục mà trẻ có thể biểu hiện sợ hãi và lo lắng trƣớc ngƣời khác giới hoặc trƣớc những vấn đề liên quan đến tình dục và có thể biểu hiện những hành vi tình dục không đúng mực. Những ảnh hƣởng ban đầu hay ảnh hƣởng ngắn hạn thƣờng xuất hiện trong khoảng n m đầu tiên. Những biểu hiện này tùy thuộc vào mức độ, hoàn cảnh c ng nhƣ tuổi của trẻ lúc bị lạm dụng tình dục. Tuy nhiên những biểu hiện thƣờng gặp bao gồm những biểu hiện thơ ấu hóa (ví dụ trẻ có thể mút tay 780
  3. mặc dù đ lớn hoặc đái dầm), rối loạn giấc ngủ, chán n, xấu hổ, mặc cảm tội lỗi, rối loạn về ứng xử c ng nhƣ khả n ng học tập ở trƣờng, biểu hiện co mình lại không tham gia vào các hoạt động đoàn thể hay xã hội, tính cách dễ bùng nổ... Những hậu quả xấu của lạm dụng tình dục có thể để kéo dài nhiều n m sau này c ng nhƣ đến tuổi trƣởng thành. Những ngƣời này thƣờng có biểu hiện trầm cảm. Nếu tình trạng lo lắng ở mức độ cao có thể dẫn đến những hành vi tự hủy hoại cơ thể nhƣ nghiện rƣợu, nghiện ma túy, có những cơn hốt hoảng, những rối loạn lo âu ở một tình huống đặc trƣng nào đó, mất ngủ. Và rất nhiều ngƣời gặp rất nhiều khó kh n trong đời sống tình dục sau này. 5. GIẢI PHÁP 5.1 Giả p p n ăn c ặn ấu d m tron ađn Bố mẹ nên cần thời gian để lắng nghe những điều con trẻ bộc bạch Đó là cách hiểu quả và hay nhất để bố mẹ dạy trẻ và cách phỏng chống nạn ấu dâm. Bố mẹ nên dạy trẻ biết những vùng riêng tƣ không để nguời khác đụng vào cơ thể. dạy trẻ cách từ chối hành động mà trẻ thấy khó chịu, sờ mó vùng riêng tƣ khi gặp những trƣờng hợp đó h y dạy trẻ cách bình tĩnh kêu la thật to để cầu cứu sự giúp đỡ hay thoát khỏi tình trạng mà trẻ không mong muốn. Dạy trẻ quy tắc bàn tay giao tiếp qua 5 ngón tay: Là một trong những quy tắc cực kì quan trọng trong việc giúp trẻ nhận thức đƣợc sự quan trọng trong từng mối quan hệ đƣợc tiếp xúc thế nào và từ đó ng n ngừa trẻ bị xâm hại bởi những ngƣời không đáng tin. + Ngón cái đƣa lên: Chỉ ôm hôn với những ngƣời thân ruột thịt trong 1 nhà (anh chị em ruột, bố mẹ, ông bà) mới đƣợc ôm hôn mình để thể hiện tình yêu thƣơng thôi con nhé + Ngón trỏ đƣa lên: Chỉ khoác tay, nắm tay với những ngƣời trong họ hàng, thầy cô, bạn bè nhé. Nếu ai vƣợt hơn giới hạn này nhƣ ôm hôn con thì phải có bố mẹ, nếu không hãy nói KHÔNG. + Ngón giữa đƣa lên: Con chỉ bắt tay giao thiệp khi gặp ngƣời mà mình quen biết nhé. + Ngón áp út đƣa lên: Vẫy tay xin chào thể hiện sự thân thiện và hiếu khách nếu gặp ngƣời lạ đến nhà hoặc ngoài phố. + Ngón trỏ – ngón an uy đƣa lên: H y nhắc trẻ luôn nhớ ngón này. Trẻ cần xua tay từ chối (nói không) để phòng tránh nguy hiểm, tránh xâm hại nếu ngƣời lạ đang muốn tiếp xúc. Hãy dạy trẻ phải biết xua tay và không tiếp xúc hoặc nếu nguy cấp, phải biết hét to để cầu cứu, báo động và bỏ chạy nếu có ngƣời xa lạ chƣa từng gặp tiến lại gần và có những cử chỉ thân mật quá mức khiến trẻ bất an, khó chịu. 5.2 Giả p p n ăn c ặn ấu dâm trong xã hội Ở các miền quê tổ chức những buổi tuyên truyền để ngƣời dân hiểu rõ những tác động hậu quả khôn lƣờng của ấu dâm đang rình rập trẻ nhỏ hằng ngày. Qua những buổi tuyên truyền là cách giúp ba mẹ, ngƣời thân thể hiện tình yêu một cách trọn vẹn nhất. Xây dựng nhiều bộ phim hoạt hình với nhiều chủ đề vui nhộn, qua đó giúp trẻ nhỏ học cách phòng trống ấu dâm Các trƣờng học bổ sung những tiết học, về cách phòng chống ấu dâm nhƣ một môn học bắt buộc. 5.3 Giả p p n ăn c ặn ấu dâm trong pháp luật Xã hội cần xem các tác hại lạm dụng ấu dâm của trẻ nhỏ là vấn đề nghiêm trọng vì nó ảnh hƣởng đến thể chất và tinh thần của trẻ Đƣa ra những hình phạt nghiêm khắc nhƣ một lời r ng đe vô hình cho những kẻ có ý định thực hiện hành vi đồ bại ấu dâm. 6. KẾT LUẬN Xã hội ngày càng phát triển con ngƣời c ng từng bƣớc đi lên cùng với sự phát triển ấy. Tuy nhiên bên cạnh nhóm ngƣời sống có trách nhiệm có đạo đức vẫn tồn tại một số ngƣời sống đánh mất lƣơng tri, có 781
  4. những hành vi xâm hại đến những trẻ em thơ dại. Hiện nay, công tác bảo vệ, ch m sóc và giáo dục trẻ em nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng ngày càng đƣợc quan tâm. Luật Bảo vệ, Ch m sóc và Giáo dục trẻ em c ng ngày càng hoàn thiện hơn Tuy nhiên vấn nạn ấu dâm trẻ em đang ngày một gia t ng đến mức báo động ở nƣớc ta Tình hình đó đ ảnh hƣởng nghiêm trọng đến sự phát triển tâm lý, thể chất và sự duy trì các chức n ng tâm lý, x hội của trẻ Nhà nƣớc, gia đình và x hội cần có biện pháp phối hợp tích cực để ng n ch n tình trạng ấu dâm trẻ em xảy ra. Sự quan tâm phòng chống vấn nạn trẻ em không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chức n ng mà thuộc về mọi gia đình, nhà trƣờng và toàn xã hội nói chung. Các hoạt động tham vấn tâm lý góp phần đáng kể trong việc bảo vệ trẻ em khỏi những nguy cơ bị xâm hại, tạo ra môi trƣờng học tập, vui chơi lành mạnh tốt nhất cho sự phát triển toàn diện nhân cách ở trẻ. TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Mai Đan ( 18), “Hơn trẻ em bị xâm hại mỗi n m chỉ là "phần nổi của tảng b ng chìm" , Thời báo tạp chí online. [2] Skye, Theo Thời Đại (2017), “Những con số gây sốc về tình trạng xâm phạm tình dục trẻ em tại nhiều nƣớc trên thế giới , kenh14.vn. [3] Lee Mew ( 17), “Con số đáng báo động về xâm hại tình dục trẻ em tại Việt Nam , Zing.vn. 782
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2