Vẽ vương miện với SOFTIMAGE 3D phần 3

Chia sẻ: Vong Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
163
lượt xem
17
download

Vẽ vương miện với SOFTIMAGE 3D phần 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiếp theo, tạo các hoa văn nếu bạn thích, bằng cách nhấp chọn lệnh Get Primitive Sphere. Hộp thoại khởi tạo Create Sphere xuất hiện, chọn Patch B-Spline cho cả hai hướng U và V trong Object Type, nhập giá trị Radius: 0.2, chấp nhận các giá trị mặc định còn lại nhấp chọn OK. Một hình khối tròn được tạo ra, chọn lệnh Duplicate Repetition để sao chép thêm vài đối tượng nữa. Hộp thoại Repetitive Duplication xuất hiện, nhập vào các giá trị sau: No of occurrences: 4, Rotation Y: 8, Translation X: 0.5. Chấp nhận...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vẽ vương miện với SOFTIMAGE 3D phần 3

  1. VẼ VƯƠNG MIỆN VỚI SOFTIMAGE 3D Tiếp theo, tạo các hoa văn nếu bạn thích, bằng cách nhấp chọn lệnh Get > Primitive > Sphere. Hộp thoại khởi tạo Create Sphere xuất hiện, chọn Patch > B-Spline cho cả hai hướng U và V trong Object Type, nhập giá trị Radius: 0.2, chấp nhận các giá trị mặc định còn lại nhấp chọn OK. Một hình khối tròn được tạo ra, chọn lệnh Duplicate > Repetition để sao chép thêm vài đối tượng nữa.
  2. Hộp thoại Repetitive Duplication xuất hiện, nhập vào các giá trị sau: No of occurrences: 4, Rotation Y: 8, Translation X: 0.5. Chấp nhận các giá trị mặc định còn lại sau đó nhấp OK. Các đối tượng vừa sao chép và đang được chọn, chọn hình chữ nhật trên góc trái trình đơn Trans hộp thoại Translation xuất hiện nhập các giá trị sau: X: 0, Y: -0.3, Z: 5, nhập xong nhấp Set. Tiếp theo chọn hình chữ nhật trên góc trái trình đơn Rot hộp thoại Rotation xuất hiện, nhập giá trị X: 0, Y: 0, Z: -28 nhập xong nhấp chọn Set. Các đối tượng được xoay và di chuyển được như hình sau:
  3. Các đối tượng vẫn đang được chọn, chọn lệnh sao chép Duplicate > Immediate khi đó một chuỗi các đối tượng được tạo ra, chọn hình chữ nhật trên góc trái trình đơn Rot, hộp thoại Rotation xuất hiện, nhập các giá trị X: 0, Y: -20, Z: -28 nhập xong nhấp chọn Set. Thực hiện như trên mở hộp thoại Translation, nhập vào các giá trị X: -1.6, Y: -1.4, Z: 4.8 nhập xong nhấp chọn Set. Sau khi xoay và di chuyển chuỗi vừa sao chép được đặt tại vị trí như hình sau: Bạn lặp lại các bước sao chép, di chuyển và xoay như trên sau cho các chuỗi được xếp thành một hình thoi như hình sau:
  4. Tạo hạt ngọc đặt vào giữa các chuỗi, chọn lệnh Draw > Curve > Linear. Từ cửa sổ Front nhấp chọn liên tiếp các điểm tạo thành hình thoi như hình sau:
  5. Nhấn phím Esc khi kết thúc vẽ, sau đó chọn lệnh Draw > Open/Close đóng kín đối tượng vừa vẽ. Chọn lệnh Surface > Extrusion, khi đó hộp thoại Extrusion xuất hiện, chọn hướng tạo theo trục Z trong Axis of Extrusion, kích hoạt Active, nhập giá trị Radius: 0.2, No Bevels: 3, xóa dấu chọn Side Bevelling, độ sâu tạo ra Depth: 0.5 nhập xong nhấp chọn OK. Sau đó, chọn hình chữ nhật trên góc trái trình đơn Trans hộp thoại Translation xuất hiện, nhập vào các giá trị X: 0, Y: 0, Z: 5 nhập xong nhấp chọn Set.
  6. Các đối tượng tạo ra và được sắp xếp, di chuyển vào đúng vị trí của nó như hình sau: Tạo một nút null để đặt tất cả các chuỗi và viên ngọc vào chung một phả hệ, bằng cách chọn lệnh Get > Primitive > Null. Nút null vừa tạo đang được chọn, chọn trình đơn Perent để tạo null này là cha.
  7. Sau đó, nhấp chọn lần lượt các null của chuỗi (sphere), viên ngọc (extru) để làm con của null vừa tạo, cây phả hệ mới vừa tạo ra như hình sau: Sau khi tạo xong phả hệ nhấn phím Esc để kết thúc lệnh tạo, khi đó cây phả hệ đang được chọn, chọn lệnh Duplicate > Repetition để sao chép cho các hoa văn còn lại. Hộp thoại Repetitive Duplication xuất hiện, nhập vào các giá trị No of occurrences: 3, Rotation Y: 90 chấp nhận các giá trị mặc định còn lại nhấp chọn OK.
  8. Các giá trị này sẽ sao chép thêm bốn đối tượng nữa và xoay theo trục Y một góc 90o. Để thực hiện tô màu, chuyển sang module Matter. Chọn trình đơn Material hộp thoại Material Editor xuất hiện, chọn trình đơn Select hộp thoại Load xuất hiện. Trong hộp thoại Load này bạn tìm chọn một dạng hiệu ứng cần gán cho đối tượng trong thư mục SI_material_lib METALS METALS GOLD, chọn xong nhấp Load.
  9. Bạn thực hiện lại các bước tạo chuỗi và viên ngọc như trên tạo tiếp cho các hoa văn còn lại nếu bạn thích, một chiếc vương miện được tạo ra trong vùng nhìn Shade như sau:  
Đồng bộ tài khoản