Xây dựng một website thương mại điện tử sử dụng công nghệ ASP.Net MVC 3: Chương III

Chia sẻ: Nguyễn Ích Hoàn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:90

0
108
lượt xem
31
download

Xây dựng một website thương mại điện tử sử dụng công nghệ ASP.Net MVC 3: Chương III

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Xây dựng một website thương mại điện tử sử dụng công nghệ ASP.Net MVC 3: Chương III" giúp các bạn biết được ứng dụng ASP.Net MVC 3 phát triển website với những kiến thức như: phân tích tổng quan hệ thống ASP.Net MVC 3, cách cài đặt và kiểm thử nội dung website. Đây là tài liệu hữu ích với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xây dựng một website thương mại điện tử sử dụng công nghệ ASP.Net MVC 3: Chương III

 1. 1 MỤC LỤC
 2. 2 CHƯƠNG III:ỨNG DỤNG ASP.NET MVC 3 PHÁT TRIỂN WEB SITE 3.1. Phân tích tổng quan về hệ thống. 3.1.1. Nội dung bài toán Nhằm xây dựng một trang web bán điện thoại di động trực tuy ến với các chức năng dành cho cả người dùng (khách hàng) và người quản trị trang web. Đảm bảo đủ các tiêu chí cơ bản của một Website có chất lượng là: Chất lượ ng sử dụng Tính thỏa Hiệu quả Năng suất Tính an toàn mãn Hình 3.1.1.1- Các tiêu chí đánh giá website Thực hiện một cách đáng tin cậy các nhiệm vụ của Website như là: - Đầy đủ chức năng người dùng. - Đầy đủ chức năng người quản trị. - Có cơ chế kiểm soát lỗi và bảo đảm hệ thống thực hiện tốt. - Bảo mật thông tin và chức năng của hệ thống. - Mang tính sáng tạo so với các sản phẩm hiện tại. 3.1.2. Đối tượng sử dụng Những sản phẩm Công nghệ thông tin hiện đại đều hướng tới xây dựng theo hướng đối tượng. Tức là tất cả nhiệm vụ, chức năng của hệ th ống đều được bắt đầu từ các đối tượng (thể hiện của các lớp). Nhóm người sử dụng được chia làm 2 đối tượng chính là người dùng (User) và người quản trị hệ thống (Admin):
 3. 3 Người quản trị hệ thống (Admin) Người sử dụng Trang Web Thành viên hệ (User) thống (User) Hình 3.1.2.1- Nhóm người sử dụng hệ thống 3.1.3. Yêu cầu đặt ra với hệ thống mới Để một trang web có thể tiếp tục tồn tại và phát triển hay không thì sản phẩm mới được xây dựng phải có tính sáng tạo và mới mẻ với ng ười s ử dụng. Đa số các trang web bán hàng trực tuyến hiện nay đều đảm bảo được đầy đủ tính năng cho việc bán hàng trực tuyến nh ư: Xem các s ản ph ẩm, xem thông tin, cấu hình sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm, so sánh s ản ph ẩm, xem tin tức, lựa chọn mặt hàng, đặt hàng, thanh toán,... Tuy nhiên đa số các trang web đều không để ý đến sự tùy biến trong thể hiện mà người sử dụng muốn đó là khả năng tùy biến, đáp ứng l ại ng ười dùng một cách trực tiếp trong khi sử dụng trang web. Đó là khả năng Responsive Ability. Chúng ta có thể ví dụ như khi dùng một trang web người dùng không thích một Menu với mầu sắc đó mà muốn một mầu họ ưa thích thì ta s ẽ cho họ lựa chọn mầu hiển thị.
 4. 4 Hoặc khi họ không muốn nhìn thấy thì ẩn nó đi ch ẳng hạn. Nếu th ực hiện tốt những chức năng này thì một trang web mới ra đời hoàn toàn có thể áp đảo các trang web mới với sự sáng tạo trong thiết kế. Không những chỉ có chức năng chính là bán hàng trực tuyến mà ngoài ra chúng ta phải xây dựng trang web như một hệ thống quản lý thực. Có nghĩa là ngoài việc thực hiện chức năng mua bán sản phẩm thì hệ thống phải hướng đối tượng: - Với người sử dụng (User): Tìm kiếm sản phẩm, xem thông tin sản phẩm, xem cấu hình, chức năng sản phẩm, xem các tin tức, lựa ch ọn sản phẩm để đặt mua, đặt hàng qua mạng, thanh toán, đăng ký thành viên hệ thống, đăng nhập, đăng xuất.... Chủ yếu là những ch ức năng xem thông tin từ hệ thống chứ không thể sửa đổi chúng. - Với người quản trị (Admin): Ngoài tất cả những chức năng của người sử dụng hệ thống thì người quản trị còn có thể thay đổi nội dung các sản phẩm, thêm mới, sửa xóa đối với tin tức, thành viên, đơn hàng, mua bán, thống kê khi cần thiết, cấu hình các n ội dung hiển thị như Menu, Banner, quảng cáo,... Nói chung là người quản trị có toàn quyền với hệ thống mà họ quản lý. 3.2.Cài đặt và kiểm thử nội dung Website. 3.2.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu cho phần mềm: 3.2.1.1. Cơ sở dữ liệu cho quản lý Bán Hàng trực tuyến
 5. 5 - Bảng Thành viên: - Bảng Nhóm Tin: - Bảng Tin Tức:
 6. 6 - Bảng Dòng Sản Phẩm: - Bảng Nhà Cung Cấp: - Bảng Sản Phẩm:
 7. 7 - Bảng Phương Thức Thanh Toán: - Bảng Đơn Hàng: - Bảng Đơn Hàng Chi Tiết:
 8. 8 Sở dĩ bảng Đơn hàng chi tiết này không tham chiếu tới mã sản phẩm có trong bảng Sản phẩm bởi vì nếu người quản trị khi xóa đi một sản ph ẩm thì khi ta hiển thị lên thông tin sản phẩm lấy từ bảng s ản ph ẩm s ẽ không l ấy được. Và vì lí do tham chiếu nên nếu ta đặt các rằng buộc thì ngay c ả vi ệc xóa một sản phẩm sẽ phải xóa toàn bộ các đơn hàng chi ti ết có mã s ản ph ẩm đó rồi mới xóa được sản phẩm này khỏi cơ sở dữ liệu. Điều này s ẽ không thể nào giúp ta quản lý tốt việc xử lý đơn hàng vì sau này n ếu c ần đ ối chi ếu lại các đơn hàng xưa cũ sẽ không có gì để tìm kiếm lại cả. - Bảng Mua Bán: 3.2.1.2. Cơ sở dữ liệu cho cấu hình trang web
 9. 9 - Bảng Cấu Hình Banner: - Bảng Cấu Hình Hỗ Trợ Trực Tuyến: - Bảng Cấu Hình Menu Top:
 10. 10 - Bảng Cấu Hình Quảng Cáo Hai Bên: - Bảng Cấu Hình Slide Show Quảng Cáo:
 11. 11 3.2.2. Thiết Kế Giao Diện Hệ Thống:
 12. 12 Bao gồm: -1 Banner: hiển thị nội dung của công ty sở hữu trang web. Baner này được làm bằng Flash với định dạng Swf với hiệu ứng động: - Ngay Bên dưới Banner ở trên cùng là một Menu đa c ấp: Khi ta di chuột đến menu con nào của nó thì nó sẽ tự động thêm m ột mũ tên ch ỉ lên mầu xanh và có mầu đậm hơn các menu khác. Với thanh menu này thì menu nào có menu con thì nó sẽ tự động xổ ra ngay khi ta di chuột vào menu đó. Với sự thể hiện đa cấp này ta có th ể phân thành bao nhiêu cấp độ cũng được Và nó hoàn toàn tự động thay đổi khi ta thêm vào bảng cấu hình menu trong cơ sở dữ liệu:
 13. 13 Điều này rất quan trọng khi ta đưa website lên mạng( Publish ) .V ới những người sử dụng không biết về lập trình họ chỉ cần sửa trong cơ sở dữ liệu là được chứ không phải sửa lại code trong trang. Tính chất này được áp dụng cho tất cả phần thể hiện nội dung ở trang Layout của các trang dành cho người dùng. - Ngay dưới Menu là một khung quảng cáo sản phẩm hoặc thông báo tin tức nổi bật: Sử Dụng Jquery để hiển thị 5 hình ảnh một cách ngẫu nhiên lấy từ cơ sở dữ liệu. 5 hình ảnh này với 5 liên kết để xem chi ti ết n ội dung n ổi b ật khi khách hàng Click vào, Điều này rất tiện cho việc giới thi ệu và qu ảng cáo. C ứ sau 10 giây thì một hình ảnh sẽ đổi sang hình ảnh khác. Người dùng có th ể chuyển ảnh khi di chuột vào hình bên dưới. - 2 bên tận cùng trái và phải của trang : là 2 Quảng cáo bao gồm 2 hình ảnh và 2 liên kết. Chúng sẽ tự động điều chỉnh kích thước khi ta cu ộn trang web lên xuống mà không có hiệu ứng nào gây nhức mắt cả:
 14. 14 Và chúng cũng được lấy ra từ cơ sở dữ liệu: - Phần các box bên trái của trang là bên chứa các dòng sản phẩm, các nhà cung cấp có trong cơ sở dữ liêu:
 15. 15 Chúng được lấy ra trừ trong cơ sở dữ liệu dựa vào 2 bảng Dòng s ản phẩm và bảng nhà cung cấp, và đó cũng là 1 trong số các mà chúng ta cần 2 bảng này để tham chiếu cho bảng sản phẩm chứ không gộp lại làm 1 bảng: Và ở bên trái sẽ có 2 box nữa là box sản phẩm ngẫu nhiên, sản phẩm bán chạy nhất: Với ý tưởng là sản phẩm ngẫu nhiên sử dụng hàm Guid.NewGuid()) của Visual Studio 2010 để sinh một cách ngẫu nhiên từ tất cả các sản phẩm có trong bảng sản phẩm. Cũng tương tự như hàm sinh ngẫu nhiên trong Sql Server là ORDER BY NEWID():
 16. 16 Còn những sản phẩm bán chạy là những sản phẩm được lấy ra từ bảng mua bán. Những sản phẩm có số lượng bán ra nhiều nhất dựa trên bảng MuaBan với trường Muaban=True. - Phần nội dung bên phải của trang: là các chức năng của thành viên, tìm kiếm sản phẩm, tìm kiếm tin tức, hiển thị nh ững tin t ức m ới nh ất, h ỗ tr ợ trực tuyến:  Box thành viên: Nếu chưa đăng nhập thì mặc định sẽ là . Sau khi đăng nhập thành công và chọn mua sản phẩm thì giá trị c ủa box này sẽ thay đổi tùy theo mỗi phiên làm việc:  Box Tìm kiếm sản phẩm: Chức năng này là tìm kiếm sản phẩm theo những tiêu chí như tên sản phẩm, dòng sản phẩm, nhà cung c ấp, giá tiền trong khoảng nào đó. Đối với việc tìm kiếm thì mọi thứ chỉ nên là Tương Đối tức là tìm ki ếm theo gần đúng với thông số nhập vào, người dùng chỉ cần nhập một ít thông tin thì đã có thể tìm được những kết quả gần t ương t ự. Đ ối với LINQ thì phương thức .Contains đã giúp chúng ta tìm kiếm gần đúng như Like của Sql:
 17. 17 Và ta cũng sẽ sử dụng một tính năng hỗ trợ rất tốt cho công việc tìm kiếm gần đúng là tính năng tự động hoàn thiện (Auto Complete). V ới ý t ưởng là khi tìm kiếm tên sản phẩm ta sẽ tự động li ệt kê nh ững tên t ương t ự ở bên dưới những từ khóa mà người dùng vừa gõ vào để người dùng không cần nhớ nhiều mà vẫn tìm chính xác được: Sử dụng JavaScript kết hợp với liệt kê dữ liệu kiểu Json được cung cấp bởi MicroSoft: Với dòng sản phẩm, nhà cung cấp, giá tiền ta chỉ việc ch ọn trong thẻ Select Option là được mà không cần nhập vào.
 18. 18  Chức năng tìm kiếm Tin Tức: Ta cũng sẽ xử lý tương tự như trên với Auto Complete cho tiêu đề của tin tức:  Những tin tức mới nhất: Ý tưởng là dựa vào thuộc tính ngày đăng tin của mỗi tin tức ta sẽ sắp xếp theo trường này và hiển thị ra là được:  Chức năng hỗ trợ trực tuyến: Chức năng này thực chất chỉ là liệt kê từ bảng hỗ trợ trực tuyến ra một số tài khoản Yahoo và trạng thái của tài khoản Yahoo này:
 19. 19 - Phần Nội dung chân trang: Đây là phần cuối của trang web để hiện thị bản quyền website và một số tính năng giới thiệu cho người dùng - Thanh Tab sản phẩm theo một số tiêu chí: Ngay bên trên phần chân trang là một phần nội dung ở giữa trang web để thống kê một số sản phẩm theo một số tiêu chí như là: S ản ph ẩm m ới nhất, bán chạy nhất, khuyến mại nhiều nhất, ngẫu nhiên: Việc sử dụng tính năng Tabed thông qua thanh Tab sẽ tiết kiệm rất nhiều không gian hiển thị cho trang web, khi load trang lên ta sẽ li ệt kê h ết nhưng không hiển thị hết mà chỉ khi nào người dung bấm vào thanh tab thì nó mới thay đổi hiển thị. Nói cách khác là 1 khu vực dùng chung cho nhi ều ch ức năng:
 20. 20 Khi ta chọn thẻ tab nào thì nó sẽ được đổi mầu đỏ và hiển th ị n ội dung mà không cần tải lại trang nữa: 3.2.3. Thiết Kế Chức Năng: Trang web được thiết kế theo hướng đối tượng và ở đây ta sẽ chia làm 2 đối tượng chủ yếu là người dùng (User) và người qu ản tr ị (Admin). Chúng ta sẽ phân chia trang web ra thành 2 thành ph ần ch ức

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản