intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Thiết kế và triển khai Website - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

343
lượt xem
20
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về world wide web, các giao thức, ngôn ngữ đánh dấu và một số ngôn ngữ khác dùng để tạo web Thông qua việc giới thiệu một số web công cụ thiết kế và trợ giúp việc xây dựng website, giúp học viên nắm được những yêu cầu, qui trình thiết kế và triển khai một website thực tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thiết kế và triển khai Website - ĐH Thương Mại

Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và<br /> TMĐT<br /> <br /> 8/9/2017<br /> <br /> THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI WEBSITE<br /> <br /> Trường Đại học Thương mại<br /> Khoa HTTT Kinh tế và THMĐT<br /> <br /> • Phân phối tiết học<br /> − Lý thuyết:  27 tiết<br /> − Thảo luận: 6 tiết<br /> − Thực hành: 12 tiết<br /> Thực hành: 12 tiết<br /> • Đánh giá kết quả<br /> <br /> Bộ môn Công nghệ thông tin<br /> Bài giảng học phần:<br /> Thiết kế và triển khai Website<br /> <br /> D<br /> <br /> 8/9/2017<br /> <br /> Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> • ‐ Điểm chuyên cần: 10%<br /> • ‐ K/Tra + T/Hành+T/luận: 30%<br /> • ‐ Thi cuối kỳ: 60% <br /> 1<br /> <br /> 8/9/2017<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC<br /> <br /> 8/9/2017<br /> <br /> Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2<br /> <br /> MỤC TIÊU CỤ THỂ<br /> • Cung cấp những kiến thức cơ bản về Internet, World<br /> wide web, giao thức HTTP, giao thức FTP, ngôn ngữ<br /> đánh dấu HTML,...<br /> • Một số ngôn ngữ và công cụ trợ giúp thiết kế và xây<br /> dựng website.<br /> • Qui trình triển khai, nâng cấp, bảo trì, Phương thức<br /> quảng bá trang web trên mạng.<br /> <br /> _T<br /> <br /> • Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về<br /> world wide web, các giao thức, ngôn ngữ<br /> đánh dấu và một số ngôn ngữ khác dùng để<br /> tạo web Thông qua việc giới thiệu một số<br /> web.<br /> công cụ thiết kế và trợ giúp việc xây dựng<br /> website, giúp học viên nắm được những yêu<br /> cầu, qui trình thiết kế và triển khai một<br /> website thực tế.<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> • Quy trình thiết kế và triển khai một website TMĐT<br /> <br /> 8/9/2017<br /> <br /> Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 4<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH<br /> <br /> • TLTK bắt buộc:<br /> • [1] Harvey & Paul, Internet & World Wide Web: How to Program<br /> (4th Edition), Deitel & Associates (Paperback), 2010<br /> • [2] Gerry McGovern, The Website Manager’s Handbook, ISBN: <br /> 978‐1‐4116‐8529‐1, <br /> • Shane Diffily, 2014<br /> • [3] N ễ T ờ Si h Thiết kế W b bằ hì h minh hoạ, NXB <br /> [3] Nguyễn Trường Sinh, Thiết Web bằng hình i h h NXB<br /> Minh Khai, 2007<br /> • [4] Phạm Hữu Khang, Xây dựng và triển khai ứng dụng TMĐT, <br /> NXB Thống kê, 2006<br /> • [5] Lê Tuấn Hùng, Huỳnh Quyết Thắng, Kỹ thuật đồ họa, NXB <br /> KH&KT, 2005<br /> • [6] Giáo trình tự học Photoshop CS6,  Internet<br /> <br /> 8/9/2017<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> Bài giảng Thiết kế và triển khai Website<br /> <br /> 5<br /> <br /> Chương 1. Tổng quan về thiết kế và triển khai<br /> website <br /> Chương 2. Thiết kế và xử lý đồ họa trên website<br /> Chương 3. Một số ngôn ngữ xây dưng Website<br /> Chương 4. Triển khai Website<br /> <br /> 8/9/2017<br /> <br /> Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 6<br /> <br /> 1<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và<br /> TMĐT<br /> <br /> 8/9/2017<br /> <br /> Nội dung<br /> Chương 1<br /> <br /> Tổng quan về thiết kế và<br /> triển khai website<br /> <br /> D<br /> <br /> 8/9/2017<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và<br /> TMĐT<br /> <br /> 7<br /> <br /> 1.1. Một số khái niệm cơ bản<br /> 1.2. Nguyên tắc và quy trình thiết kế Website<br /> 1.3 Nguyên tắc và quy trình triển khai Website<br /> <br /> 8/9/2017<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> 1.1. Một số khái niệm cơ bản<br /> 1.1.1. Cơ bản về Internet<br /> 1.1.2. World wide web ‐ Website<br /> 1.1.3. Giao thức truyền nhận Client/Server <br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 9<br /> <br /> 8<br /> <br /> 1.1.1. Cơ bản về Internet<br /> • Mạng máy tính – phân loại theo<br /> phạm vi địa lý<br /> • Hệ điều hành mạng<br /> • Mô hì h TCP/IP<br /> ô hình<br /> /<br /> • Dịch vụ tên miền<br /> <br /> _T<br /> <br /> 8/9/2017<br /> <br /> Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 8/9/2017<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 10<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> 4 lớp của mô hình TCP/IP <br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> 8/9/2017<br /> <br /> Chồng giao thức TCP/IP<br /> <br /> Layer 4: Application (ứng dụng)<br /> Layer 3: Transport (vận chuyển)<br /> Layer 2: Internet <br /> Layer 1: Network access (truy <br /> cập mạng)<br /> <br /> Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> Bài giảng Thiết kế và triển khai Website<br /> <br /> 11<br /> <br /> 8/9/2017<br /> <br /> Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 12<br /> <br /> 2<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và<br /> TMĐT<br /> <br /> 8/9/2017<br /> <br /> DNS: nhớ tên thay vì địa chỉ IP<br /> <br /> Hệ thống quản lý tên miền<br /> • DNS server là một máy trên mạng có nhiệm vụ<br /> quản lý tên miền và đáp ứng các yêu cầu của<br /> client<br /> • Có nhiều DNS server liên kết với nhau, chia sẻ<br /> và quản lý truy vấn đến CSDL tên miền<br /> • CSDL tên miền có cấu trúc phân cấp<br /> <br /> D<br /> <br /> 8/9/2017<br /> <br /> Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 13<br /> <br /> 8/9/2017<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> Cấu trúc CSDL tên miền<br /> <br /> Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> DNS: không gian tên miền<br /> <br /> • Kiến trúc tên miền không bắt buộc các tên miền phải<br /> tuân theo quy cách đặt tên, tuy nhiên, chúng được<br /> quản lý một cách tập trung<br /> • Cú pháp của tên không cho biết đối tượng được đặt<br /> tên là gì: ví dụ www ptithcm edu vn là một máy tính<br /> gì: ví<br /> www.ptithcm.edu.vn<br /> tính, <br /> trong khi ptithcm.edu.vn lại là tên miền<br /> <br /> .<br /> <br /> com<br /> <br /> edu<br /> <br /> gov<br /> <br /> _T<br /> <br /> vnn<br /> <br /> 8/9/2017<br /> <br /> Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 15<br /> <br /> 14<br /> <br /> 8/9/2017<br /> <br /> vn<br /> <br /> com<br /> <br /> fr<br /> <br /> edu<br /> <br /> uk<br /> <br /> gov<br /> <br /> Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 16<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> DSN<br /> • ví dụ:<br /> yêu cầu truy cập đến www.cs.purdue.edu.vn từ it‐<br /> lab.ptithcm.edu.vn sẽ theo tiến trình như sau:<br /> vn  edu  purdue  cs <br /> <br /> 8/9/2017<br /> <br /> Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> Bài giảng Thiết kế và triển khai Website<br /> <br /> 1.1.2. World wide web Website<br /> <br /> 17<br /> <br /> 8/9/2017<br /> <br /> Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 18<br /> <br /> 3<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và<br /> TMĐT<br /> <br /> 8/9/2017<br /> <br /> WWW<br /> • World Wide Web là một bước tiến lớn trong quá trình tìm<br /> kiếm thông tin nhanh, đa dạng và mạnh mẽ. Các server<br /> WWW khác nhau sẽ thực hiện các trình duyệt (browser)<br /> khác nhau.<br /> <br /> 1.1.3. Giao thức truyền nhận<br /> trong Client/Server<br /> <br /> • Các trình duyệt khác nhau sẽ có những giả định khác<br /> yệ<br /> gg<br /> ị<br /> nhau về kết xuất và máy tính của bạn, tuy nhiên tùy<br /> thuộc vào thói quen và sở thích bạn có thể dùng chương<br /> trình duyệt Web cho thích hợp. Hiện nay các chương<br /> trình duyệt Web rất nhiều và đa dạng chẳng hạn như :<br /> • Internet Explorer, Fire Fox, …<br /> <br /> D<br /> <br /> 8/9/2017<br /> <br /> Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 19<br /> <br /> 8/9/2017<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> Mô hình Client/Server<br /> <br /> • Trong mô hình này, chương trình ứng<br /> dụng được chia thành 2 thành phần:<br /> <br /> 8/9/2017<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 21<br /> <br /> 20<br /> <br /> Mô hình Client/Server<br /> • Việc giao tiếp giữa client và server được thực hiện<br /> dưới hình thức trao đổi các thông điệp (Message).<br /> • Để được phục vụ, client sẽ gửi một thông điệp yêu cầu<br /> (Request Message) mô tả về công việc muốn server<br /> thực hiện.<br /> • Khi nhận được thông điệp yêu cầu, server tiến hành<br /> phân tích để xác định công việc cần phải thực thi.<br /> thi<br /> • Nếu việc thực hiện yêu cầu này có sinh ra kết quả trả<br /> về, server sẽ gởi nó cho client trong một thông điệp trả<br /> lời (Reply Message).<br /> • Dạng thức (format) và ý nghĩa của các thông điệp trao<br /> đổi giữa client và server được qui định rõ bởi giao thức<br /> (protocol) của ứng dụng.<br /> <br /> _T<br /> <br /> – Quá trình chuyên cung cấp một số phục vụ<br /> nào đó, chẳng hạn: phục vụ tập tin, phục vụ<br /> máy in, phục vụ thư điện tử, phục vụ Web...<br /> Các quá trình này được gọi là các trình phục<br /> vụ hay Server.<br /> – Một số quá trình khác có yêu cầu sử dụng<br /> các dịch vụ do các server cung cấp được gọi<br /> là các quá trình khách hàng hay Client.<br /> <br /> Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 8/9/2017<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 22<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> Chế độ nghẽn<br /> <br /> • Trong chế độ này, khi<br /> quá trình client hay<br /> server phát ra lệnh<br /> gởi dữ liệu, (thông<br /> thường bằng lệnh<br /> g<br /> g ệ<br /> send) , sự thực thi<br /> của nó sẽ bị tạm dừng<br /> cho đến khi quá trình<br /> nhận phát ra lệnh<br /> nhận số dữ liệu đó<br /> (thường là lệnh<br /> receive).<br /> 8/9/2017<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và<br /> TMĐT<br /> <br /> Bài giảng Thiết kế và triển khai Website<br /> <br /> 23<br /> <br /> 8/9/2017<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 24<br /> <br /> 4<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và<br /> TMĐT<br /> <br /> 8/9/2017<br /> <br /> Chế độ không nghẽn<br /> 1.2. Nguyên tắc và quy trình thiết kế Website<br /> <br /> • Trong chế độ này,<br /> khi quá trình client<br /> hay server phát ra<br /> lệnh gởi dữ liệu, sự<br /> thực thi của nó vẫn<br /> ự<br /> được tiếp tục mà<br /> ế<br /> không quan tâm đến<br /> việc có quá trình<br /> nào phát ra lệnh<br /> nhận số dữ liệu đó<br /> hay không.<br /> <br /> 1.2.1. Các nguyên tắc trong thiết kế website<br /> 1.2.2. Quy trình chung thiết kế Website<br /> <br /> D<br /> <br /> 8/9/2017<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 25<br /> <br /> 8/9/2017<br /> <br /> Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 26<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.2.1. Các nguyên tắc trong thiết kế website<br /> <br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> 1. Khái quát<br /> 2. Các bước tổ chức thông tin<br /> 3. Các kiểu cấu trúc thiết kế<br /> <br /> TM<br /> <br /> 1.2.1. Các nguyên tắc trong thiết kế website<br /> Tổ chức website chặt chẽ và dễ sử dụng<br /> Sử dụng từ ngữ dễ hiểu. <br /> Dễ dàng khám phá các đường link. <br /> Thời gian tải về nhanh. <br /> Tương thích với đa số trình duyệt web.   <br /> <br /> Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> _T<br /> <br /> 8/9/2017<br /> <br /> 27<br /> <br /> 8/9/2017<br /> <br /> Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 28<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> 1. Khái quát<br /> <br /> 2. Các bước tổ chức thông tin <br /> <br /> • Cần phải chia nhỏ các khối thông tin lớn.<br /> • Các nhà tâm lý học nhận thức<br /> • Giúp ghi nhớ dễ hơn bằng việc sử dụng kết hợp giữa thiết kế<br /> đồ hoạ, qui ước lớp và biên tập thông tin thành các đơn vị<br /> riêng rẽ<br /> • Thực tế với độc giả các tin ngắn gọn, riêng biệt sẽ chức năng<br /> hoá hơn và dễ định vị hơn khối thông tin dài<br /> <br /> • Phân chia thông tin thành các đơn vị logic<br /> • Thiết lập hệ thống phân cấp thông tin<br /> • Tạo mối quan hệ giữa các hệ thống phân cấp<br /> thông tin<br /> g<br /> • Phân tích sự thành công về chức năng và thẩm<br /> mỹ của các hệ thống thông tin<br /> <br /> • Tổ chức các đoạn tin nhỏ thành các khối thông tin riêng để tạo<br /> nên hệ thống đồng nhất, hình thành nên cơ sở các liên kết<br /> hypertext.<br /> 8/9/2017<br /> <br /> Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> Bài giảng Thiết kế và triển khai Website<br /> <br /> 29<br /> <br /> 8/9/2017<br /> <br /> Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 30<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2