intTypePromotion=1

Bài giảng Thiết kế và triển khai website: Chương 2 - GV. Bùi Quang Trường

Chia sẻ: Kha Nguyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:88

0
121
lượt xem
19
download

Bài giảng Thiết kế và triển khai website: Chương 2 - GV. Bùi Quang Trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2 Tổng quan về thiết kế Website thuộc bài giảng thiết kế và triển khai website, cùng tìm hiểu chương học này thông qua các nội dung sau: các bước xây dựng Website, các nguyên tắc thiết kế Website.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thiết kế và triển khai website: Chương 2 - GV. Bùi Quang Trường

 1. Thiết kế và triển khai website Chương 2. Tổng quan về thiết kế Website 2.1. Các bước xây dựng Website 2.1.1. Khái quát chung 2.1.2. Thiết kế giao diện 2.1.3. Thiết kế nội dung 2.2. Các nguyên tắc thiết kế website 2.2.1. Các nguyên tắc chung 2.2.2. Nguyên tắc phân bố thông tin 2.2.3. Nguyên tắc sử dụng các hiệu ứng 1 11/18/2013 Thiết kế và triển khai website
 2. 2.1. Các bước xây dựng Website 2.1.1. Khái quát chung - Mục đích của Web site cần thiết kế - Chiến lược thiết kế - Các ứng dụng của công nghệ Web 2 11/18/2013 Thiết kế và triển khai website
 3. 2.1.1. Khái quát chung Mục đích của Web site cần thiết kế:  Xác định đối tượng độc giả của web site.  Web site có mục đích rõ ràng.  Thiết lập các chủ đề chính của web site.  Thiết kế các khối thông tin chủ yếu mà web site sẽ cung cấp 3 11/18/2013 Thiết kế và triển khai website
 4. 2.1.1. Khái quát chung Chiến lược thiết kế: - Bạn muốn nói gì? - Tại sao thông tin của bạn là cần thiết? - Bạn muốn mọi người thực hiện điều gì? 4 11/18/2013 Thiết kế và triển khai website
 5. 2.1.1. Khái quát chung Các ứng dụng của công nghệ Web:  Đào tạo  Dạy học  Giáo dục  Tham khao 5 11/18/2013 Thiết kế và triển khai website
 6. Các ứng dụng của công nghệ Web Dạo chơi trên Web: VD forum 6 11/18/2013 Thiết kế và triển khai website
 7. Các ứng dụng của công nghệ Web Dạo chơi trên Web: VD Blog 7 11/18/2013 Thiết kế và triển khai website
 8. Các ứng dụng của công nghệ Web Đào tạo 8 11/18/2013 Thiết kế và triển khai website
 9. Các ứng dụng của công nghệ Web Dạy học 9 11/18/2013 Thiết kế và triển khai website
 10. Các ứng dụng của công nghệ Web Giáo dục 10 11/18/2013 Thiết kế và triển khai website
 11. Các ứng dụng của công nghệ Web Tham khao 11 11/18/2013 Thiết kế và triển khai website
 12. 2.1. Các bước xây dựng Website 2.1.2. Thiết kế giao diện - Khái quát - Thiết kế giao diện cơ bản 12 11/18/2013 Thiết kế và triển khai website
 13. 2.1.2. Thiết kế giao diện Khái quát : - Giao diện người dùng đồ hoạ (GUI) - Trang Web đối lập với thiết kế tài liệu thông thường - Các tiền lệ trong in ấn - Một số câu hỏi đặt ra: + Ai? + Cái gì? + Khi nào? + Nơi nào? 13 11/18/2013 Thiết kế và triển khai website
 14. Khái quát Giao diện người dùng đồ hoạ (GUI): 14 11/18/2013 Thiết kế và triển khai website
 15. Khái quát  Trang Web đối lập với thiết kế tài liệu thông thường  Các tiền lệ trong in ấn  Một số câu hỏi đặt ra: + Ai? + Cái gì? + Khi nào? + Nơi nào? 15 11/18/2013 Thiết kế và triển khai website
 16. 2.1.2. Thiết kế giao diện Thiết kế giao diện cơ bản: - Thiết kế hướng tới người sử dụng - Các giúp đỡ định hướng rõ ràng - Không có trang cuối cùng (dead-end) - Cho phép truy nhập trực tiếp - Dải thông và ảnh hưởng - Đơn giản và nhất quán - Tính ổn định thiết kế - Phản hồi và đối thoại - Thiết kế cho các trình duyệt khác - Điều khiển đồ hoạ - Tạo ngữ cảnh - Liên kết và điều khiển 16 11/18/2013 Thiết kế và triển khai website
 17. Thiết kế giao diện cơ bản Thiết kế hướng tới người sử dụng: - Giao diện đồ hoạ cho người sử dụng - Tìm hiểu nhu cầu và tâm lý độc giả 17 11/18/2013 Thiết kế và triển khai website
 18. Thiết kế giao diện cơ bản Các giúp đỡ định hướng rõ ràng: 18 11/18/2013 Thiết kế và triển khai website
 19. Thiết kế giao diện cơ bản Các giúp đỡ định hướng rõ ràng (tiếp): 19 11/18/2013 Thiết kế và triển khai website
 20. Thiết kế giao diện cơ bản Không có trang cuối cùng (dead-end): 20 11/18/2013 Thiết kế và triển khai website
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2