Xử trí bé 2 tuổi thích “gây hấn

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
85
lượt xem
17
download

Xử trí bé 2 tuổi thích “gây hấn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lúc bạn đang dõi theo thiên thần nhỏ của bạn chơi trên sân thì bất ngờ, bé giơ tay đập mạnh vào mũi bạn bên cạnh. Dù rất shock nhưng bạn cần biết rằng, ‘gây gổ’ là một phần bình thường trong sự phát triển của bé. Nguyên nhân nằm ở kỹ năng ngôn ngữ còn yếu, bốc đồng và bé quyết liệt mong muốn được thể hiện bản thân. Đánh và cắn bạn khá phổ biến vì bé 2 tuổi đang khao khát muốn độc lập. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xử trí bé 2 tuổi thích “gây hấn

  1. X trí bé 2 tu i thích “gây h n”
  2. Lúc b n ang dõi theo thiên th n nh c a b n chơi trên sân thì b t ng , bé giơ tay p m nh vào mũi b n bên c nh. Dù r t shock nhưng b n c n bi t r ng, ‘gây g ’ là m t ph n bình thư ng trong s phát tri n c a bé. Nguyên nhân n m k năng ngôn ng còn y u, b c ng và bé quy t li t mong mu n ư c th hi n b n thân. ánh và c n b n khá ph bi n vì bé 2 tu i ang khao khát mu n c l p. Tuy nhiên, c n nhanh chóng bé hi u r ng, hung hăng là sai trái và ch cho bé cách khác bi u l c m xúc c a mình. B n có th giúp bé ki m soát b n thân và h c cách ôn hòa v i ngư i khác. Dư i ây là nh ng i u b n c n làm v i ‘k b t n t’, t Babycentre: Ph n ng nhanh chóng B n c g ng can thi p ngay l p t c khi th y con c a b n ang hung hãn. Hãy nhanh chóng ưa bé ra kh i sân chơi trong th i gian ng n, th m chí là vài giây. i u quan tr ng là bé hi u m i liên h gi a hành vi và h u qu c a mình. Vì v y, bé bi t r ng, n u còn c n hay ánh ngư i khác, bé s b cách ly v i cu c vui.
  3. Theo dõi N u bé ư c vào trong b bóng nh a khu vui chơi, ngay l p t c b n th y bé b t u ném bóng vào ngư i các bé khác, b n hãy ưa bé ra ngoài ngay. Th ng i xu ng v i bé và cùng xem các bé khác ang vui chơi. B n có th gi i thích r ng, bé có th quay l i ch cũ n u không ném bóng, làm au các b n chơi khác. C g ng ng nóng gi n v i con, không kêu la, ánh p hay b o bé hư n. cho bé th y b n ki m soát ư c cơn nóng n y c a mình là bư c u tiên trong vi c giúp bé t ki m ch . Hãy nh t quán Càng thư ng xuyên càng t t, b n hãy ph n ng v i hành vi t n công c a bé theo cùng m t cách. B n có th c nh báo con: “N u con còn ánh b n Jin n a, m s ưa con v ngay”, b n s thi t l p ư c m t nguyên t c mà bé bu c ph i tuân th . Gi i thích Sau khi b n ã ưa con mình sang m t bên, b n nên ch i cho n khi bé l ng xu ng m t chút; sau ó, bình tĩnh xem xét nh ng gì ã x y ra. Gi i thích cho bé r ng, ó là c m xúc t nhiên khi gi n d , nhưng không bao gi ư c ch n cách ánh, á ho c c n. Khuy n khích bé hai tu i c a b n tìm
  4. m t cách t t hơn di n t n i t c gi n c a bé. Bé có th g i ngư i l n ư c giúp ho c nói v i b n chơi là: “T không thích th ”. B n cũng có th giúp bé hi u ư c c m xúc c a mình b ng cách c m t cu n sách v ch này. D y bé xin l i Ch c ch n r ng con b n hi u, bé c n ph i nói xin l i b t c khi nào bé có hành vi hung hăng. L i xin l i s là bài h c giúp bé nh lâu. Khen thư ng hành vi t t Thay vì ch chú ý n l i c a bé, b n th tìm ki m hành vi t t c a con. N u bé ch p nh n chia s chơi mà không ph i giành gi t nó, b n hãy khen ng i con th t hào phóng: “Con th t ngoan khi ch n lư t mình”, bé s s m nh n ra r ng, cư x l ch s là ư c ch p nh n. B n c n c g ng c th l i khen: “Hôm nay, con ã r t ngoan khi chia s m u x p hình v i b n Sam” thay vì ch nói: “Con r t ngoan” vì bé bi t chính xác nh ng gì bé làm là úng. B n cũng có th t ng bé m t mi ng dán bé ngoan khi bé gi bình tĩnh trong lúc ch khám b nh.
  5. H n ch th i gian xem tivi Nhi u o n phim ho t hình y r y nh ng c nh la hét, e d a, xô y và ánh p. Vì th , hãy ki m soát n i dung chương trình b ng cách xem cùng bé, c bi t v i bé hay gây g . N u có o n trên m t chương trình mà b n không ch p nh n ư c, b n c n nói chuy n v i con v i u ó: “Con có th y b n g u kia y nh ng b n khác có ư c ăn? ó là không ngoan”. N u bé có anh ch l n tu i chơi game máy tính, b n hãy giúp bé tránh xa vì nh ng trò ó không phù h p v i bé lên 2. Hành vi b t n t c a bé còn do không có i u ki n v n ng th ch t. Do ó, b n c n c g ng t o cho bé nhi u cơ h i “x hơi” ngoài tr i. ng s tìm giúp ôi khi s hung hãn c a bé òi h i s can thi p c a các chuyên gia. N u bé 2 tu i nhà b n thư ng xuyên dùng b o l c; n l c c a b n h n ch hành vi c a con không hi u qu thì b n hãy trao i v i bác sĩ chuyên môn. B n cũng có th tìm nguyên nhân chính gây hung hăng bé, cùng bé gi i quy t và quy t nh g p nhà tâm lý h c, n u c n thi t. Hãy nh r ng, bé v n còn r t nh , b n c n d y con th t c n th n và kiên nh n.
Đồng bộ tài khoản