Abstract Windowing Toolkit

Xem 1-13 trên 13 kết quả Abstract Windowing Toolkit
 • Bài giảng "Lập trình mạng - Chapter 5: Abstract Window Toolkit Swing" trình bày các nội dung: Explain Abstract Window Toolkit (AWT), Explain various Containers and Components, Identify events generated by components, Create a standalone AWT application. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf112p nhasinhaoanh_06 16-09-2015 13 2   Download

 • AWT là viết tắt của Abstract Windowing Toolkit - AWT cho phép tạo các thành phần đồ họa - AWT cho phép nhận dữ liệu từ chuột, bàn phím - Các thành phần đồ họa cơ bản của AWT - Vật chứa (Container) - Thành phần (Component) - Trình quản lý trình bày (Layout Manager) - Đồ họa (Graphics), phông chữ (Font), sự kiện (Event)

  pdf0p camlaichanh 13-11-2011 120 50   Download

 • Nội dung chính Giải thích về AWT Giái thích về các Containers và Components Frame Panel Label TextFields and TextAreas Checkboxes and RadioButtons Choice Xác định các sự kiện của các component trên Tạo một ứng dụng AWT độc lập

  ppt36p ptitd04_vt 09-04-2011 55 7   Download

 • Các thành phần AWT Component (thành phần) Là một đối tượng đồ họa có thể hiển thị được trên màn hình và có thể tương tác với người dùng Là một abstract superclass cho hầu hết các component của AWT Ví dụ về Component: button, checkbox, scrollbar…

  pdf0p camlaichanh 13-11-2011 81 25   Download

 • Vẽ ảnh Nạp ảnh Image image = Toolkit.getDefaultToolkit(). getImage(fileName); import java.awt.*; public class ImageTest extends Canvas { public ImageTest(){ super(); setSize(300,200); setBackground(Color.white); } public void paint(Graphics g){ Image image = Toolkit.getDefaultToolkit().getImage("image.jpg");

  pdf0p camlaichanh 13-11-2011 43 9   Download

 • Frame dùng để test các thành phần khác import java.awt.*; import java.awt.event.*; public class ComponentTestFrame extends Frame implements WindowListener { public ComponentTestFrame(String title){ super(title); setBackground(SystemColor.control); setSize(400,300); setLocation(200,150); setLayout(new FlowLayout()); addWindowListener(this); }

  pdf0p camlaichanh 13-11-2011 91 27   Download

 • LẬP TRÌNH ĐỒ HOẠ Một khả năng của Java là cho phép ta xây dựng các ứng dụng có giao diện đồ hoạ hay còn gọi là GUI (Grapthical User Interface). Khi Java được phát hành, các thành phần đồ hoạ được tập trung vào thư viện mang tên Abstract Window Toolkit (AWT).

  pdf14p vitconsieuquay 17-08-2011 63 25   Download

 • Sự kiện là gì Khi người dùng thực hiện một hành động trên GUI, một sự kiện sẽ được sinh ra. Các sự kiện là các đối tượng mô tả những gì đã xảy ra Mỗi tác động của người dùng sẽ tạo ra những loại sự kiện khác nhau

  pdf0p camlaichanh 13-11-2011 68 24   Download

 • Xử lý các sự kiện WindowEvent Cài đặt giao tiếp WindowListener Xem ví dụ về Frame Cài đặt giao tiếp WindowListener Xem ví dụ về Frame

  pdf0p camlaichanh 13-11-2011 66 22   Download

 • Quản lý trình bày Layout manager: quản lý cách trình bày của các GUI components trong một Container Các layout manager FlowLayout BorderLayout CardLayout GridLayout GridBagLayout Sử dụng phương thức setLayout() của một Container để thay đổi layout

  pdf0p camlaichanh 13-11-2011 81 21   Download

 • Tạo chương trình (Frame) có chứa một Canvas, kích thước 200, 200 màu đỏ. Khi đưa chuột vào Canvas chương trình hiện dòng chữ “In canvas”, khi đưa chuột ra ngoài sẽ hiện dòng chữ “Not in canvas” Viết chương trình cho phép vẽ đường tròn tại một vị trí bất kỳ mà người dùng nhấn chuột trên màn hình Viết một chương trình với menu “Draw” có 3 menu item: line, circle, square: khi người dùng kích vào từng menu item, 50 line hoặc circle hoặc square sẽ được vẽ ra...

  pdf0p camlaichanh 13-11-2011 36 10   Download

 • I Giới thiệu: • Các ngôn ngữ lập trình hiện nay cung cấp các đối tượng đồ họa, chúng có thể được điều khiển bởi người lập trình, hay bởi người sử dụng. Một trong số những kết quả quan trọng nhất chính là các ngôn ngữ hiện nay được dựa trên Giao diện người dùng đồ họa (Graphical User Interface - GUI). • GUI = Graphic User Interface- mô hình giao tiếp kiểu tương tác giữa ứng dụng và user dạng đồ họa.

  doc30p fantasia9 23-03-2013 31 8   Download

 • Trong nhiều năm, các lập trình đã đi qua những phức tạp của phần mềm porting từ BSD dựa trên UNIX cho Hệ thống V Release 4 dựa trên UNIX, từ OpenWindows để Motif, từ máy tính đến UNIX cho Macintosh (hoặc kết hợp một số tài khoản đó), và giữa các lựa chọn thay thế khác nhau, quá nhiều để đề cập đến.

  pdf19p kaka 28-07-2010 53 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản