Accelerated vb 2005

Xem 1-12 trên 12 kết quả Accelerated vb 2005
 • AcceleratedVB 2005 The fastest path to VB 2005 mastery. Guy Fouché and Trey Nash Accelerated VB 2005 Guy Fouché and Trey Nash.This updated edition features all new HTML tutorials and revised information on using graphics

  pdf439p trasua_123 04-01-2013 11 1   Download

 • Visual Basic 2005 (VB 2005) is relatively easy to learn for anyone familiar with another object-oriented language. Even someone familiar with Visual Basic 6.0, who is looking for an object-oriented language, will find VB 2005 easy to pick up. However, though VB 2005, coupled with .NET, provides a quick path for creating simple applications, you still must know a wealth of information and understand how to use it correctly in order to produce sophisticated, robust, fault-tolerant applications.

  pdf388p tailieuvip13 19-07-2012 38 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'accelerated vb 2005 phần 1', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf44p kimku16 16-10-2011 41 2   Download

 • Bạn trình bày một ví dụ DateTime, sau đó thực hiện DateTime IFormattable.ToString () sẽ sử dụng một thể hiện của Lưu ý để xây dựng các ví dụ trước, bạn sẽ cần phải thêm một tham chiếu đến System.Windows.Forms.dll lắp ráp, nằm ​​trong thư mục Microsoft.NET \ Framework \ v2.0.xxxxx.

  pdf43p kimku16 16-10-2011 33 5   Download

 • • Một phần tên là: lắp ráp có chứa chỉ có tên lắp ráp ngắn và một số phiên bản. Chia sẻ hội đồng phải được đặt tên là mạnh mẽ, và chỉ mạnh mẽ tên là hội đồng Ví dụ này hiển thị các chuỗi bằng cách sử dụng các loại MessageBox quy định tại Windows.Forms, kể từ khi giao diện điều khiển không phải là hiển thị các ký tự Unicode.

  pdf43p kimku16 16-10-2011 30 4   Download

 • Hình 2-2. Hội đồng chia sẻ được đặt trong GAC. Nếu mục Văn hóa là trống để lắp ráp, nó có nghĩa là nền văn hóa trung tính, mà là phổ biến cho các hội đồng có chứa mã duy nhất. Nếu bạn phát triển ứng dụng yêu cầu nội địa hoá

  pdf43p kimku16 16-10-2011 28 3   Download

 • đó là khuyến cáo rằng bạn cô lập tất cả các nguồn lực của bạn trong một hội đồng riêng biệt để họ có thể được trao đổi một cách dễ dàng với một nền văn hóa khác nhau mà không ảnh hưởng đến mã của bạn. Hội đồng chia sẻ đưa chúng ta đến khái niệm về đặt tên lắp ráp.

  pdf43p kimku16 16-10-2011 30 3   Download

 • Hội có thể được đặt tên theo hai cách: • mạnh (hoặc đầy đủ) có tên là: Một hội đồng có một cái tên bao gồm bốn phần của tên lắp ráp ngắn, một số phiên bản, nhận dạng văn hóa trong định dạng ISO, và một mã thông báo băm. Nếu lắp ráp được đặt tên với tất cả bốn phần, nó được coi là mạnh mẽ được đặt tên.

  pdf43p kimku16 16-10-2011 31 2   Download

 • Sự xác định định dạng mà chúng tôi đã chọn là "C" để hiển thị các số trong một định dạng tiền tệ. Đối với màn hình hiển thị đầu tiên, bạn sử dụng các ví dụ CultureInfo thuộc các chủ đề hiện tại. Đối với hai sau đây, bạn tạo một CultureInfo cho cả Đức và Nga.

  pdf43p kimku16 16-10-2011 30 2   Download

 • Lưu ý rằng trong việc hình thành chuỗi, các loại System.Double đã sử dụng CurrencyDecimalSeparator, CurrencyDecimalDigits, và tính chất CurrencySymbol của thể hiện NumberFormatInfo trở về từ phương pháp CultureInfo.GetFormat.

  pdf43p kimku16 16-10-2011 24 2   Download

 • Ngay sau khi tất cả các độc giả phát hành khóa của họ thông qua một cuộc gọi đến ReleaseReaderLock (), nhà văn trong trường hợp này, chủ đề B-được cho phép để nhập khóa Chủ sở hữu khu vực.

  pdf43p kimku16 16-10-2011 35 2   Download

 • Nhưng, những gì sẽ xảy ra nếu đề tài phát hành khóa đầu đọc và sau đó cố gắng để reacquire khóa đọc trước khi nhà văn đã có một cơ hội để có được các khóa? Nếu đề tài được phép reacquire khóa, sau đó bất kỳ chủ đề chờ đợi trong hàng đợi nhà văn có khả năng có thể thiếu bất cứ lúc nào với khóa.

  pdf51p kimku16 16-10-2011 17 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản