Ado.net

Xem 1-20 trên 452 kết quả Ado.net
 • Bài này giới thiệu cách xây dựng ứng dụng Dynamic Data với ADO.NET Entity Framework.: Để bắt đầu, File→New Web Site và chọn “Dynamic Data Entities Web Site” hay “Dynamic Data Web Site”. Ở đây chúng ta dùng Dynamic Data với ADO.NET Entity Framwork nên chọn “Dynamic Data Entities Web Site” (Hình 1).

  pdf15p peter_hi 12-05-2010 445 140   Download

 • Tài liệu tham khảo lập trình & thiết kế web về Thao tác cơ sở dữ liệu với ADO.net

  pdf0p luonghoangvinh 20-10-2010 259 129   Download

 • Không bàn về lịch sử và sự xuất hiện của ADO.NET nhưng bạn phải chú ý : ADO.NET không phải là version mới của ADO (ActiveX Data Object) và ADO.NET cũng không phải là ‘ActiveX Data Object .NET’.

  doc7p quy_sau000 16-11-2009 249 114   Download

 • -ADO.NET là một phần của .NET Framework -Thư viện lớp có chức năng xử lý dữ liệu trong ngôn ngữ MS.NET -ADO.NET là dạng “Disconnected” Cho phép lấy cả một cấu trúc phức tạp của DL từ CSDL, sau đó ngắt kết nối rồi mới thực hiện thao tác xử lý

  ppt58p vienduong14 18-06-2011 226 102   Download

 • Ebook Professional ADO .NET lập trình và ứng dụng (Lập trình chuyên nghiệp cùng các chuyên gia) do NXB Thống kê ấn hành hướng dẫn toàn diện về cách dùng ADO .NET với nhiều ví dụ mã thực hiện, thông tin kỹ thuật phổ quát với nhiều ví dụ thực tiễn, thông tin kỹ thuật phổ quát và một điển cứu chi tiết.

  pdf689p muaxuan102 26-02-2013 118 75   Download

 • ADO.NET là công nghệ truy nhập dữ liệu có cấu trúc Cung cấp giao diện hướng đối tượng hợp nhất (Uniform object oriented) cho các dữ liệu khác nhau Cơ sở dữ liệu quan hệ XML Các dữ liệu khác Được thiết kế cho các ứng dụng phân tán và Web

  ppt62p chip3007 11-01-2011 122 68   Download

 • Sử dụng ADO.NET Cơ sở dữ liệu Với sự ra đời của NET Framework., Microsoft đã quyết định cập nhật mô hình của nó để truy cập cơ sở dữ liệu, ActiveX Data Objects (ADO), và tạo ra ADO.NET

  pdf11p golly_tit 11-08-2010 114 44   Download

 • [ Team LiB ] Recip 6.4 Using ADO.NET and SQL Server DBMS Transactions Together Problem You need to use a DBMS transaction within a SQL Server stored procedure from an ADO.NET transaction with the SQL Server .NET data provider.

  pdf5p luvpro 04-08-2010 126 40   Download

 • Tham khảo sách 'professionnal ado.net 3.5 with linq and the entity framework', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf676p huongdanhoctot 08-10-2011 139 40   Download

 • TÀI LIỆU THAM KHẢO - LẬP TRÌNH TRÊN MÔI TRƯỜNG WINDOWS ADO.NET

  ppt23p tiendien0990 09-08-2011 120 38   Download

 • ADO.NET ADO.NET là một trong các lớp nằm trong bộ thư viện lớp cơ sở của NET Framework để cho phép các ứng dụng Windows(như c#, VB.net) hay các ứng dụng Web(như ASP.Net) thao tác dễ dàng với các nguồn dữ liệu. Tài liệu này sẽ cung cấp những hiểu biết cơ bản về cơ sở dữ liệu ADO.NET và các vấn đề liên quan.

  pdf11p ngocluu84 27-03-2014 118 35   Download

 • Using ADO.NET Databases With the advent of the .NET Framework, Microsoft decided to update its model for accessing databases, ActiveX Data Objects (ADO)

  pdf7p linhcuuhoa 10-09-2010 84 29   Download

 • Bài giảng Lập trình ADO.NET sử dụng các Wizard trong thiết kế có nội dung trình bày các thành phần của ADO.NET, sử dụng DataReader, sử dụng DataAdapter và một số nội dung liên quan.

  ppt52p mynhanvole91 05-07-2014 94 28   Download

 • 4,2 Thêm và dòng Delete trong một Dataset với ADO.NET Một lần nữa bằng cách sử dụng OleDbDataAdapter và OleDbCommandBuilder đối tượng, điều này thế nào-Để cho bạn thấy làm thế nào để sử dụng điều khiển cởi ra với các tập dữ liệu để thêm và xóa các hàng từ SQL Server.

  pdf6p luvpro 06-08-2010 91 15   Download

 • ADO.NET cung cấp khả năng truy cập các nguồn dữ liệu một cách nhất quán như SQL Server, dữ liệu quản lý thông qua OLE DB và XML ADO.NET bao gồm các trình cung cấp dữ liệu .NET (.NET data provider) cho việc kết nối đến cơ sở dữ liệu, thực thi một câu lệnh và truy xuất kết quả.

  ppt51p tulip_12 14-01-2013 44 15   Download

 • Developing Your First ADO.NET Program In this section you'll plunge into ADO.NET programming and see a C# program that performs the following tasks: 1. 2. 3. 4.

  pdf4p daisuphu 29-07-2010 70 14   Download

 • Sử dụng ADO.NET lập trình Trong tập tiếp theo của bài tập, bạn sẽ viết mã của riêng bạn để truy cập cơ sở dữ liệu hơn là kéo bảng từ cửa sổ các nguồn dữ liệu.

  pdf8p golly_tit 11-08-2010 80 14   Download

 • Tham khảo sách 'professional ado.net 2 programming with sql server 2005, oracle, and mysql', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p tailieuvip14 26-07-2012 58 14   Download

 • A Programmer's Guide to ADO.NET in C# begins by taking readers through a fast-paced overview of C# and then delves into ADO.NET. Why should C# programmers use it instead of the existing technologies? What new functionality does it offer? The chapters that follow go through the details on each of the major Data Providers of the .NET platform (OleDb, SQL Server, and ODBC) that enable you to read and write data to the targeted database.

  pdf105p bookstore_1 10-01-2013 66 12   Download

 • Truy cập cơ sở dữ liệu qua C# ADO.NET .Trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách truy cập cơ sở dữ liệu qua C# ADO.NET. Cơ sở dữ liệu và ngôn ngữ hướng đối tượng Trước khi các máy tính mini và các PC xuất hiện, thế giới CNTT đơn giản hơn rất nhiều.

  pdf20p badaovl 18-05-2013 40 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản