intTypePromotion=1
ADSENSE

Ảnh jpeg 2000

Xem 1-6 trên 6 kết quả Ảnh jpeg 2000
 • Thuyết minh dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam - Công nghệ thông tin – Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG 2000 chuẩn phần mềm quy định các kỹ thuật nén JPEG 2000 cơ bản. Nó đưa ra một loạt các phương pháp nén không tổn hao (giữ nguyên bít) và nén tổn hao để mã hóa ảnh nhị phân, ảnh màu sắc liên tục, ảnh đa mức xám, ảnh màu, hoặc ảnh màu tĩnh kỹ thuật số có sắc độ liên tục.

  pdf35p thangnamvoiva9 01-08-2016 46 8   Download

 • Thuyết minh dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam - Công nghệ thông tin – Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG 2000 - Các công cụ tương tác, các giao thức và API được xây dựng dựa theo phương pháp chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn quốc tế theo hình thức biên dịch có hiệu chỉnh, bổ sung cập nhật thêm các nội dung từ các bản sửa đổi, bổ sung và đính chính kỹ thuật.

  pdf42p thangnamvoiva9 01-08-2016 25 0   Download

 • Môi trƣờng mạng Internet phát triển rộng rãi cùng với sự hỗ trợ của các phƣơng tiện đa truyền thông đã đem lại nhiều thuận lợi và cơ hội cho con ngƣời trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong giao lƣu, hợp tác, kinh doanh, ... Nhƣng đồng thời, nó cũng đặt ra nhiều thách thức trong việc đảm bảo an toàn cho các thông tin đƣợc truyền giao qua các phƣơng tiện truyền thông nhƣ: nguy cơ sử dụng trái phép và xuyên tạc bất hợp pháp thông tin lƣu chuyển trên mạng....

  pdf46p chieuwindows23 01-06-2013 125 54   Download

 • Kỹ thuật giấu tin và phát hiện thông tin hiện này là một lĩnh vực rất mới được tập trung nghiên cứu 10 năm trở lại đây. Ở Việt Nam có rất nhiều các trung tâm nghiên cứu như Viện công nghệ thông tin – Viện khoa học Việt Nam, trường Đại học Công nghệ - Đại Học Quốc Gia, trường Đại học bách khoa thành phố Hồ Chí Minh, tổng cục I, tổng cục V, bộ công an… Các đơn vị này chủ yếu tập trung vào kỹ thuật giấu tin còn vấn đề phát hiện chưa có nhiều kết quả công bố....

  pdf37p chieuwindows23 01-06-2013 65 24   Download

 • Đề án nâng là một công cụ hiệu quả để xây dựng thế hệ thứ hai sóng. Nó đã được sử dụng để thực hiện Daubechies wavelet biến đổi trong hình ảnh tiêu chuẩn nén JPEG-2000. Daubechies sóng có thể cung cấp hiệu suất tốt hơn hình ảnh mã hóa hơn so với biến đổi cosin rời rạc (DCT) được sử dụng trong JPEG bởi vì các sóng có thể đưa ra tín hiệu hiệu quả hơn so với DCT.

  pdf10p phalinh19 22-08-2011 45 7   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN XXXX:2014 cung cấp hai phần mềm tham chiếu được thiết kế độc lập dành cho tiêu chuẩn ITU-T T.800|ISO/IEC 15444-1, để hỗ trợ các đối tượng triển khai thử nghiệm và làm rõ các nội dung trong tiêu chuẩn ITU-T T.800 | ISO/IEC 15444-1. Mời các bạn tham khảo

  pdf26p thangnamvoiva9 01-08-2016 22 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Ảnh jpeg 2000
p_strCode=anhjpeg2000

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản