Bài giảng ngiệp vụ th

Xem 1-7 trên 7 kết quả Bài giảng ngiệp vụ th
 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình nghiệp vụ thuế_1', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf32p thanhthao100 08-11-2011 141 56   Download

 • Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong mỗi thời kỳ nói chung và trong năm dự toán nói riêng là tiền đề, là mục tiêu để xây dựng các bộ phận kế hoạch kinh tế - xã hội trong đó có dự toán thu thuế. Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vừa đặt ra yêu cầu, vừa xác định khả năng tổng thể về nguồn thu thuế.

  pdf32p thanhthao100 08-11-2011 81 36   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình nghiệp vụ thuế_2', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf32p thanhthao100 08-11-2011 81 29   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình nghiệp vụ thuế_3', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf32p thanhthao100 08-11-2011 89 27   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình nghiệp vụ thuế_7', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf32p thanhthao100 08-11-2011 71 26   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình nghiệp vụ thuế_4', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf32p thanhthao100 08-11-2011 64 25   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình nghiệp vụ thuế_8', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p thanhthao100 08-11-2011 76 22   Download

Đồng bộ tài khoản