intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng phần mềm

Xem 1-20 trên 3049 kết quả Bài giảng phần mềm
 • Bài giảng Phần mềm Toán học động GeoGebra giới thiệu về phần mềm Toán học động GeoGebra bao gồm Cửa sổ đại số, cửa sổ hình học, bảng tính, khung nhập lệnh, GeoGebra Wiki, diễn đàn người sử dụng, GeoGebra Upload Manager, hỗ trợ Java, sử dụng miễn phí, giao diện Tiếng Việt. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf20p hoa_loaken91 02-06-2014 340 70   Download

 • Bài giảng Phần mềm kế toán Mỹ (Peachtree) gồm 7 chương và phần bài tập thực hành. Nội dung của các chương trong bài giảng trình bày về các thao tác xử lý cơ bản, sổ cái, hàng tồn kho, các khoản phải trả, các khoản phải thu, lương nhân viên, một số báo cáo kế toán.

  pdf27p minhminhquangtri32 07-07-2014 282 40   Download

 • Bài giảng "Phần mềm xử lý số liệu SPSS" cung cấp cho các bạn những kiến thức về phân loại dữ liệu, các loại thang đo, cách mã hóa, nhập liệu, kiểm tra dữ liệu, xử lý dữ liệu, đọc dữ liệu,... Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf10p ntabk001 04-01-2016 251 38   Download

 • Bài giảng Phần mềm xây dựng bộ sưu tập cho thư viện số: Greenstone có nội dung giới thiệu về phần mềm Greenstone và cách cài đặt, quy trình xây dựng bộ sưu tập số nằm trong phần mềm Greenstone, trình bày và xuất bản bộ sưu tập, thực hành và hỏi đáp.

  pdf22p hoa_lan91 17-06-2014 129 22   Download

 • Bài giảng Phần mềm kế toán - Chương 11 trình bày về kế toán giá thành. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Nguyên tắc hạch toán, mô hình hóa hoạt động kế toán giá thành, các phương pháp tính giá thành, phân biệt chi phí và giá thành, thực hành trên phần mềm kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf52p kiepnaybinhyen_03 14-12-2015 111 15   Download

 • Chương 1 của bài giảng Phần mềm kế toán trình bày một số nội dung tổng quan sau đây: Mục đích môn học kế toán máy, khái niệm phần mềm kế toán, mô hình hoạt động phần mềm kế toán, tính ưu việt của phần mềm kế toán so với kế toán thủ công,...và nhiều nội dung liên quan khác.

  pdf33p kiepnaybinhyen_03 14-12-2015 158 11   Download

 • Bài giảng Phần mềm kế toán - Chương 8 trình bày kế toán công cụ dụng cụ. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu một số nội dung sau: Nguyên tắc hạch toán, mô hình hóa hoạt động quản lý công cụ dụng cụ (CCDC), thực hành kế toán công cụ dụng cụ trên phần mềm kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf32p kiepnaybinhyen_03 14-12-2015 90 10   Download

 • Bài giảng "Phần mềm mã nguồn mở và Linux" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Phần mềm mã nguồn mở, giới thiệu Linux, các phần mềm mã nguồn mở khác, cách thức trao đổi phần mềm mã nguồn mở. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf51p doinhugiobay_04 27-11-2015 112 9   Download

 • Chương 5 của bài giảng Phần mềm kế toán trình bày về kế toán mua hàng và công nợ phải trả. Các nội dung cụ thể của chương này gồm: Nguyên tắc hạch toán, mô hình hóa hoạt động mua hàng và công nợ phải trả, thực hành trên phần mềm kế toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf34p kiepnaybinhyen_03 14-12-2015 80 7   Download

 • Bài giảng Phần mềm kế toán - Chương 6 gồm có những nội dung chính sau: Nguyên tắc hạch toán, mô hình hóa hoạt động bán hàng, thực hành kế toán bán hàng và công nợ phải thu trên phần mềm kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf43p kiepnaybinhyen_03 14-12-2015 73 7   Download

 • Bài giảng Phần mềm nguồn mở được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về nguyên tắc luật bản quyền, phân loại phần mềm, phần mềm tự do nguồn mở. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những ngành có liên quan.

  pdf25p maiyeumaiyeu27 10-01-2017 41 7   Download

 • Bài giảng Phần mềm nguồn mở: Chương 2 "Phát triển phần mềm nguồn mở". Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Cộng đồng phát triển PM nguồn mở, tiến trình phát triển phần mềm nguồn mở, hệ thống quản lý phiên bản mã nguồn, CVS (Concurrent Versions System), Subversion (SVN), Github,...

  pdf20p saobien_09 06-02-2018 47 4   Download

 • Bài giảng Phần mềm học Toán với Tookit Math được soạn với các nội dung sau: Giới thiệu phần mềm, khởi động thoát phần mềm, màn hình làm việc của phàn mềm, các lệnh tính toán đơn giản. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  ppt12p builan123 24-08-2016 49 3   Download

 • Bài giảng Phần mềm nguồn mở: Chương 3.1 giúp người học hiểu về "Một số công cụ PM nguồn mở". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Phần mềm VirtualBox, hệ điều hành Linux, WebServer cho PHP&MySQL, hệ quản trị CSDL MySQL, ngôn ngữ lập trình Web PHP,...

  pdf20p saobien_09 06-02-2018 58 2   Download

 • Bài giảng Phần mềm nguồn mở: Chương 3.4 cung cấp cho người học các kiến thức: Thao tác với MySQL, bảng và thuộc tính, quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu, các kiểu dữ liệu trong MySQL, từ khóa khai báo cho dữ liệu,...

  pdf37p saobien_09 06-02-2018 33 2   Download

 • Bài giảng Phần mềm nguồn mở: Chương 3.5, trình bày các nội dung sau: Giới thiệu về PHP, biến, kiểu dữ liệu, phép toán, lệnh điều khiển, hàm, PHP kết hợp với forms, Server Side, PHP-MySQL,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf60p saobien_09 06-02-2018 29 2   Download

 • Bài giảng Phần mềm nguồn mở (Open-Source Software) - Chương 1: Phần mềm nguồn mở. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm phần mềm nguồn mở; lợi ích, nhược điểm của mã nguồn mở; các loại giấy phép (open source license); phân loại nhóm phần mềm mã nguồn mở.

  pdf32p larachdumlanat122 28-11-2020 19 0   Download

 • Bài giảng Phần mềm nguồn mở (Open-Source Software) - Chương 2: Phát triển phần mềm nguồn mở. Nội dung chính trong chương này gồm có: Cộng đồng phát triển phần mềm nguồn mở, tiến trình phát triển phần mềm nguồn mở, hệ thống quản lý phiên bản mã nguồn.

  pdf20p larachdumlanat122 28-11-2020 18 0   Download

 • Bài giảng Phần mềm nguồn mở (Open-Source Software) - Chương 3: Một số phần mềm nguồn mở. Nội dung chính trong chương này gồm có: Phần mềm VirtualBox, hệ điều hành Linux, WebServer cho PHP&MySQL, hệ quản trị CSDL MySQL, ngôn ngữ lập trình Web PHP.

  pdf20p larachdumlanat122 28-11-2020 11 0   Download

 • Bài giảng Phần mềm nguồn mở (Open-Source Software) - Chương 3 (tt): WebServer cho PHP & MySQL. Nội dung trình bày trong chương này gồm: Kiến trúc ứng dụng web, HTTP, URL, HTTP Request, HTTP Response, request methods.

  pdf29p larachdumlanat122 28-11-2020 10 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng phần mềm
p_strCode=baigiangphanmem

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2