intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tổ chức hệ thống tập tin FAT

Xem 1-2 trên 2 kết quả Bài giảng Tổ chức hệ thống tập tin FAT
  • Bài giảng Tổ chức hệ thống tập tin FAT trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu hệ thống tập tin FAT, vùng Boot Sector, bảng thư mục gốc (RDET), bảng FAT, vùng dữ liệu, bảng thư mục con. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

    pdf29p vimariana2711 21-12-2020 23 2   Download

  • Bài giảng môn học "Hệ điều hành: Tổ chức hệ thống tập tin FAT" trình bày các nội dung: Giới thiệu hệ thống tập tin FAT, vùng Boot Sector, bảng thư mục gốc, bảng FAT, vùng dữ liệu, bảng thư mục con. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

    pdf29p tamtranduongtam 13-03-2016 209 24   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Tổ chức hệ thống tập tin FAT
p_strCode=baigiangtochuchethongtaptinfat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2