intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài toán người chơi gôn

Xem 1-3 trên 3 kết quả Bài toán người chơi gôn
  • Từ những năm 1950, Nikaido và Isoda đã đưa ra khái niệm cân bằng trong toán học, sau đó năm 1958 John Nash đưa ra khái niệm cân bằng trong trò chơi không hợp tác, năm 1972 Ky Fan đã chứng minh sự tồn tại nghiệm của một bất đẳng thức, người ta gọi là bài toán cân bằng kiểu Ky Fan. Từ năm 1994 Blum và Oettli đã phát biểu bài toán cân bằng một cách ngắn gọn như sau: Cho C là tập hợp cân bằng trong H, f : C × C → H, f(u, u) = 0.

    pdf46p capheviahe26 02-02-2021 58 1   Download

  • Qua việc sưu tầm, bé cũng học được các kỹ năng tìm kiếm, kỹ năng xã hội, làm việc nhóm... và những thói quen tích cực như ngăn nắp, gọn gàng, biết chăm sóc những thứ của mình ngay từ khi còn bé. Trẻ có thể bắt đầu sưu tầm từ khi hai hay ba tuổi, tùy theo những thứ bé thích, tùy theo quỹ thời gian và sự trợ giúp của cha mẹ. Sưu tầm các khuy áo với dạng hình học khác nhau giúp bé học toán sau này. Sưu tầm cát từ những bãi biển đã đến,...

    pdf3p bibocumi31 07-03-2013 55 3   Download

  • Lập trình ràng buộc là một trong những phát triển thú vị và mạnh mẽ nhất của ngôn ngữ lập trình trong thập kỷ gần đây .Được xây dựng trên cơ sở lý thuyết toán học vững chắc , nó đang phát triển và đặc biệt là nó cũng đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ trong việc áp dụng vào lĩnh vực thương mại , nó trở thành phương pháp mô hình hóa cho nhiều loại bài toán tối ưu , cụ thể là trong các ràng buộc có sự hỗn tạp và các bài toán tìm kiếm...

    pdf120p cancer23 24-08-2012 89 18   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài toán người chơi gôn
p_strCode=baitoannguoichoigon

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2