Bài toán satisfiability modulo theories

Xem 1-1 trên 1 kết quả Bài toán satisfiability modulo theories
  • Vấn đề giải quyết các bài toán Satisfiability Modulo Theories (SMT) hiện nay đang được nghiên cứu và phát triển ở nhiều nơi trên thế giới. Cho đến ngày nay, nhiều trường đại học, tổ chức đã nghiên cứu và đưa ra những bộ giải giải quyết bài toán SMT (hay còn gọi là SMT solver). Ví dụ như Z3 của Mcrosoft, yices của SRI, CVC3 của một số trường đại học danh tiếng của Mỹ. hay boolector, openSMT của một số trường đại học danh tiếng khác…...

    pdf47p truongnghen 30-08-2012 81 26   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Bài toán satisfiability modulo theories
p_strCode=baitoansatisfiabilitymodulotheories

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản