intTypePromotion=1
ADSENSE

Bản vẽ xây dựng

Tham khảo và download 9 Bản vẽ xây dựng chọn lọc sau:
  • Để đọc được bản vẽ xây dựng, đầu tiên các bạn cần hiểu rõ thế nào là bản vẽ xây dựng cũng như các khái niệm về các loại bản vẽ xây dựng phối hợp với nhau như thế nào trong một công trình, từ đó có khái niệm tổng quát về bản vẽ xây dựng để có thể đọc được bản vẽ xây dựng.

    pdf8p butmauden 18-11-2013 1921 283   Download

  • Thông tư số 02/2006/TT-BXD do Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành nagfy 17 tháng 5 năm 2006 về việc hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng. Căn cứ vào Luật Xây dựng số 16/2003/QH11, Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia số 34/2001/PL-UBTVQH10, Nghị định số 36/2003/NĐ-CP, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP, Nghị định số 209/2004/NĐ-CP và Nghị định số 111/2004/NĐ-CP.

    doc13p magic2942003 18-09-2009 1005 182   Download

  • Trung tâm nghiên cứu đào tạo và phát triển kỹ năng Quản lý ----------------------------- Hồ sơ , tài liệu hoàn thành công trình xây dựng và bản vẽ hoàn công Người soạn : Lê Văn Thịnh Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Bộ Xây dựng I. Hồ sơ hoàn công 1. Hồ sơ hoàn công Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 21 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP thì Chủ đầu tư có trách nhiệm tập hợp, kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu công...

    pdf29p ctnhukieu10 27-04-2011 2134 690   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

strTagCode=ban-ve-xay-dung

nocache searchDocumentsPhinxByTagCode

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2