intTypePromotion=1
ADSENSE

Bảo vệ chính quyền

Xem 1-20 trên 3640 kết quả Bảo vệ chính quyền
 • Bài giảng "Lịch sử Đảng" của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng biên soạn có nội dung gồm 4 chương. Chương 1: Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp nghiên cứu, học tập lịch sử Đảng Việt Nam. Chương 2: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945). Chương 3: Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Chương 4: Tổng kết lịch sử đấu trang cách mạng của Đảng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf137p phuongnguyen1704 18-09-2022 6 1   Download

 • Mẫu "Thông báo tiếp tục phong tỏa/ngừng phong tỏa trái phiếu chính quyền địa phương" được lập ra để thông báo về việc tiếp tục hoặc ngừng phong tỏa trái phiếu có kỳ hạn từ một năm trở lên, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phát hành hoặc uỷ quyền phát hành nhằm huy động vốn cho công trình, dự án đầu tư của địa phương theo quy định của pháp luật. Hi vọng biểu mẫu dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn trong công việc của mình.

  doc2p phuongkim2005 05-09-2022 1 0   Download

 • Phần 1 của tài liệu "Sổ tay luật sư - Tập 2: Kỹ năng hành nghề luật sư trong tố tụng hình sự, hành chính, dân sự" có nội dung đề cập đến các vấn đề như: một số kỹ năng cơ bản của luật sư khi tham gia tố tụng hình sự; kỹ năng hành nghề luật sư trong vụ án ma túy; kỹ năng hành nghề luật sư trong vụ án tham nhũng; kỹ năng hành nghề luật sư trong việc bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho pháp nhân;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

  pdf230p tieuvulinhhoa 22-09-2022 2 1   Download

 • Bài viết "Đánh giá sự tác động của nghề lưới rê 3 lớp đến nguồn lợi thủy sản tại khu bảo tồn Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam" tập trung đánh giá sự tác động của nghề lưới rê 3 lớp hoạt động đánh bắt tại khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm đến nguồn lợi thủy sản nhằm cung cấp cơ sở khoa học để Ban quản lý khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác quản lý đối với nghề này trong thời gian đến.

  pdf10p tieuvulinhhoa 22-09-2022 57 1   Download

 • Tài liệu "Giải mã câu chuyện bí ẩn (Tập 2)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Một tòa án bí mật gây kinh hoàng khắp thiên hạ; Cuộc thiêu sống hàng loạt ở Montsegur; Lời nguyền của các chức sắc dòng Đền; Quyển sách mối lửa cho giàn thiêu;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf78p vihennessey 08-09-2022 17 1   Download

 • Bài viết Thực tiễn áp dụng một số quy định của Công ước La Haye năm 1996 tại Cộng hòa Pháp và một số lưu ý cho Việt Nam phân tích các quy định của Công ước La Haye năm 1996 về phạm vi điều chỉnh, về thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ trẻ em, về luật áp dụng, về trách nhiệm của cha mẹ, về hợp tác quốc tế... trong khuôn khổ Công ước.

  pdf10p vibentley 08-09-2022 4 1   Download

 • Giáo trình Dự báo thời tiết bằng phương pháp số trị gồm có 4 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 gồm 2 chương đầu, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các phương trình nhiệt động lực học khí quyển và các mô hình dự báo sử dụng gần đúng tựa địa chuyển và tựa Solenoit. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf136p runordie7 05-09-2022 8 3   Download

 • Bài viết Việc làm và ổn định đời sống của người lao động tại các khu công nghiệp – những vấn đề đặt ra cần giải quyết nêu ra những tồn tại, hạn chế trong tạo việc làm và ổn định đời sống của người lao động tại các KCN, bao gồm: Các doanh nghiệp phải xây dựng chính sách tiền lương hợp lý để làm căn cứ cho người người lao động đóng bảo hiểm; Mỗi doanh nghiệp đều có tổ chức công đoàn đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi người lao động và vận động tổ chức phong trào thi đua sản xuất trong doanh nghiệp;...

  pdf12p vibugatti 29-08-2022 13 1   Download

 • Đề tài khoa học cấp Bộ "Tìm hiểu nhà nước pháp quyền Hàn Quốc" được kết cấu gồm 3 chương, trình bày những nội dung về: nhà nước pháp quyền Hàn quốc - quá trình hình thành và phát triển; các bộ phận cấu thành nhà nước pháp quyền Hàn Quốc và phương thức hoạt động của nó; nhà nước pháp quyền Hàn Quốc với tư cách là một chỉnh thể thống nhất;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf180p phanlinhchi103 13-08-2022 6 4   Download

 • Tập 26 của bộ "Toàn tập C.Mác và Ph. Ăng-ghen" bao gồm tác phẩm "Các học thuyết về giá trị thặng dư" của C.Mác, viết trong thời gian từ tháng Giêng 1862 đến tháng Bảy 1863. Nó là một bộ phận cấu thành - và là bộ phận dài nhất - của bản thảo kinh tế lớn năm 1861 - 1863 của ông, nhan đề "Góp phần phê phán khoa kinh tế chính trị" tức là bộ "Tư bản". Tác phẩm này cũng thường được coi là tập IV, tập kết thúc của bộ "Tư bản". Vì tác phẩm quá dày nên tập 26 của bộ sách toàn tập sẽ gồm 3 phần, phần 2 này trình bày các chương VIII-XVIII của bộ "Tư bản" về Ri-các-đô.

  pdf472p vuhuyennhi 02-08-2022 3 1   Download

 • Giáo trình Quản lý và sử dụng con dấu (Nghề: Văn thư hành chính - Cao đẳng) kết cấu gồm 5 chương, cung cấp cho học viên những kiến thức về: vị trí, tầm quan trọng của con dấu; phân loại mẫu, các loại dấu; thẩm quyền quản lí con dấu trong cơ quan, tổ chức; sử dụng và bảo quản con dấu; thủ tục khắc dấu, đổi dấu, kiểm tra và xử phạt;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf43p hayatogokudera 18-07-2022 10 2   Download

 • Bài viết Pháp luật và cơ chế bảo vệ, thúc đẩy quyền con người ở Châu Mỹ La Tinh: Trường hợp nghiên cứu Brazil và Argentina nghiên cứu hệ thống pháp luật và cơ chế bảo vệ, thúc đẩy quyền con người ở châu Mỹ La tinh thông qua hai quốc gia đại diện: Brazil và Argentina.

  pdf7p vimelindagates 18-07-2022 7 1   Download

 • Các quan điểm trong sách "Nghiên cứu vấn đề bảo hiến ở Việt Nam" đã được sâu chuỗi, hệ thống hóa và bổ sung, phân tích cụ thể hơn với mong muốn có nhận thức chính xác về bảo hiến, về cơ sở pháp lý và thực tiễn bảo hiến ở Việt Nam, từ đó đưa ra phương hướng hoàn thiện chế độ bảo hiến ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết phần 2 ngay sau đây.

  pdf63p bakerboys07 05-07-2022 7 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Nhật Bản sử lược (Quyển I)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thời đại quyền chính trị và hành chính tối cao thuộc về Thiên Hoàng; Phật giáo truyền vào nước Nhật; Nhật Bản thời đại Nại Lương; Bình An thời đại hay là quý tộc chuyên quyền thời đại; Tiểu sử các vị Thiên Hoàng từ thời lập quốc;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf195p vichristinelagarde 04-07-2022 6 0   Download

 • Giáo trình "Quản trị thương hiệu" được biên soạn giúp cho người học có được hệ thống tài liệu chính thức trong quá trình học tập và nghiên cứu về những nội dung của quản trị thương hiệu. Giáo trình được kết cấu thành 6 chương và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: bảo vệ thương hiệu; truyền thông thương hiệu, phát triển thương hiệu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf134p ryomaechizen 01-07-2022 22 8   Download

 • Luận án Tiến sĩ Luật học "Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử ở Việt Nam" trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề lý luận về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử và pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử; Thực trạng pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử; Định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật tại Việt Nam.

  pdf198p vichristinelagarde 04-07-2022 27 9   Download

 • Luận án Tiến sĩ Luật học "Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng với thương nhân bằng tòa án theo pháp luật Việt Nam hiện nay" trình bày trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề lý luận về tranh chấp và giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng với thương nhân bằng Toà án; Thực trạng và thực tiễn pháp luật về giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng với thương nhân bằng Toá án ở Việt Nam; Hoàn thiện pháp luật giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng với thương nhân bằng toà án.

  pdf174p vichristinelagarde 04-07-2022 17 6   Download

 • Phần 1 của "Tài liệu dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (Trình độ: Cao đẳng)" có nội dung gồm 10 bài đầu, cung cấp cho học viên những kiến thức về: nhập môn giáo dục quốc phòng và an ninh; phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với việt nam; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia;...

  pdf99p ryomaechizen 01-07-2022 20 6   Download

 • Bài giảng Luật cạnh tranh và luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - Bài 2: Pháp luật về hành vi hạn chế cạnh tranh. Bài này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, đặc điểm, phân loại hành vi hạn chế cạnh tranh; nội dung pháp luật điều chỉnh hành vi hạn chế cạnh tranh; các trường hợp miễn trách nhiệm đối với hành vi hạn chế cạnh tranh bị cấm; thủ tục xin miễn trừ đối với các hành vi hạn chế cạnh tranh bị cấm;...

  pdf24p hidetoshidekisugi 15-06-2022 14 2   Download

 • Bài giảng Luật cạnh tranh và luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - Bài 8: Xử lý hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh. Bài này cung cấp cho học viên những kiến thức về: xử lý hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; phương thức giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p hidetoshidekisugi 15-06-2022 11 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bảo vệ chính quyền
p_strCode=baovechinhquyen

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2