Beginning sharepoint 2010 development

Xem 1-12 trên 12 kết quả Beginning sharepoint 2010 development
 • SharePoint 2010 is a significant leap forward from the 2007 release, and 'you will find that there are a ton of features built into the platform for you to leverage in your solution development. Because SharePoint is a broad platform that covers a lot, this book also covers quite a bit of ground. As a Wrox Beginning book, the goal of Beginning SharePoint 2010 Development is to get you started with many of the fundamentals so that you can continue on to advanced programming beyond this book.

  pdf794p titatu_123 09-03-2013 109 13   Download

 • Ở giai đoạn này trong cuốn sách, bạn đã được giới thiệu những gì SharePoint. Bạn đã học được làm thế nào để thiết lập một môi trường phát triển (hoặc ảo hóa hoặc kim loại), và bạn đã đọc về một số các tính năng phát triển trong SharePoint 2010. Từ đây trên ra ngoài, bạn sẽ trở nên thực tế hơn trong tương tác của bạn với cuốn sách này, và bạn sẽ bắt đầu viết các ứng dụng cho SharePoint 2010. ...

  pdf50p myngoc3 16-09-2011 31 10   Download

 • Tìm hiểu về những cách khác nhau để phát triển cho SharePoint Tìm hiểu các công cụ phát triển tiểu học và môi trường SharePoint 2010 Sử dụng Visual Studio 2010, SharePoint Designer 2010 và Expression Blend, khi phát triển cho SharePoint

  pdf50p myngoc3 16-09-2011 39 7   Download

 • Tạo một Web Phần Visio Sơ đồ đơn giản Visio có một số lớn "mash-up khả năng, cho phép nó dễ dàng được tích hợp vào SharePoint 2010. Để tạo ra một phần sơ đồ Visio Web đơn giản, hãy làm theo các bước sau:

  pdf50p myngoc3 16-09-2011 29 4   Download

 • Chú ý Nếu bạn sử dụng Visual Studio 2010 để tạo ra một phần Web tùy chỉnh, nó sẽ tự động triển khai các Web Part Gallery. Bạn có thể sử dụng một "hướng dẫn sử dụng" lệnh để triển khai một lắp ráp một phần Web, trong đó bạn trường hợp, bạn sẽ cần phải tự thêm nó vào Thư viện ảnh Web Part.

  pdf50p myngoc3 16-09-2011 35 8   Download

 • Một xem cho phép bạn xem tất cả trong những phần Web trong bộ sưu tập trang web. Quan điểm khác cung cấp cho bạn một cái nhìn chi tiết hơn về phần Web (và siêu dữ liệu của nó). Quan điểm cấp cao nhất của Thư viện Phần Web được thể hiện trong Hình 6-1, và trong nó, bạn có thể thấy một điều tra của các bộ phận web có sẵn trong SharePoint, cùng với tài sản cho các bộ phận web.

  pdf50p myngoc3 16-09-2011 27 5   Download

 • Chúng tôi luôn luôn thích để có được thông tin phản hồi từ độc giả của chúng tôi. Có một ý tưởng cuốn sách? Cần hỗ trợ cộng đồng? Cho chúng tôi biết bằng cách gửi thư điện tử wrox-partnerwithus@wrox.com

  pdf50p myngoc3 16-09-2011 34 8   Download

 • Duyệt Sẵn sàng cho Wrox hơn? Chúng tôi có cuốn sách và sách điện tử có sẵn trên NET, SQL Server, Java, XML, Visual Basic, C # / C + +, và nhiều hơn nữa! Thư viện Wrox trực tuyến Hàng trăm cuốn sách của chúng tôi có sẵn trực tuyến thông qua Books24x7.com

  pdf50p myngoc3 16-09-2011 33 7   Download

 • Trong chương này, bạn tìm hiểu về các công cụ khác nhau mà bạn sẽ muốn có trong bộ công cụ phát triển của bạn. Bạn có thể có nhiều hơn hoặc ít hơn những gì được mô tả trong chương này, nhưng cuối cùng chương này là về cốt lõi công cụ phát triển

  pdf50p myngoc3 16-09-2011 29 6   Download

 • Các kinh nghiệm trong bối cảnh ribbon là một cải tiến năng suất rất lớn trên kinh nghiệm năm 2007 (là một bộ sưu tập mà bạn gọi là một cửa sổ riêng biệt, và cuộn để tìm một phần web của bạn) và làm cho nó dễ dàng hơn để tương tác với các bộ phận Web. Khi bạn điều hướng đến Thư viện ảnh Web Part, bạn được trình bày với hai quan điểm:

  pdf50p myngoc3 16-09-2011 42 6   Download

 • Khi bạn hoàn thành xây dựng các sơ đồ, nhấp vào tab Backstage (tab trên phần phía trên bên trái của tài liệu Visio) và sau đó nhấn Share. Ở dưới cùng của chế độ xem Backstage, chọn Sơ đồ Web. Lưu ý rằng, sau khi bạn đã hoàn thành, khi bạn click vào Save As, có một nút Options bạn có thể click để xem những gì các trang (nếu bạn có nhiều trang trong biểu đồ Visio của bạn) sẽ được công bố Visio

  pdf50p myngoc3 16-09-2011 36 4   Download

 • As a compact, highly efficient, scalable operating system, Windows Embedded Compact 7 (WEC7) is one of the best options for developing a new generation of network-enabled, media-rich, and service-oriented devices. This in-depth resource takes you through the benefits and capabilities of WEC7 so that you can start using this performance development platform today. Divided into several major sections, the book begins with an introduction and then moves on to coverage of OS design, application development, advanced application development, how to deploy WEC7 devices, and more....

  pdf279p ringphone 02-05-2013 26 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản