intTypePromotion=1
ADSENSE

Biến thiên entropy từ

Xem 1-8 trên 8 kết quả Biến thiên entropy từ
 • Hạt nano từ tính Fe3O4 được chế tạo bằng phương pháp đồng kết tủa có kích thước từ 10 đến 30 nm, có tính siêu thuận từ với từ độ bão hòa cực đại đạt đến 74 emu/g. Biến thiên entropy từ cực đại đạt 0,825 J/kg.K ở vùng nhiệt độ phòng. Hạt nano từ tính được bọc bởi hai lớp chất hoạt hóa bề mặt là axít oleic và natri dodecyl sulfate. Thuốc kháng sinh Chloramphenicol (3 % khối lượng) được nhồi vào khoảng trống giữa hai lớp chất hoạt hóa bề mặt nói trên để tạo ra phức...

  pdf13p tuanlocmuido 13-12-2012 83 18   Download

 • Mục tiêu bài viết nhằm giới thiệu khái quát về phương pháp Entropi cực đại nghiên cứu biến thiên thế kỷ chu kỳ ngắn trường địa từ. Mời các bạn tham khảo!

  pdf8p mat_vang1 15-01-2019 11 0   Download

 • Bài viết trình bày việc ảnh hưởng của Sr lên tính chất từ và hiệu ứng từ nhiệt của vật liệu Pr0,7Ca0,3-xSrxMnO3, hiệu ứng từ nhiệt lớn của các mẫu vật liệu đã được nghiên cứu thông qua các số liệu từ nhiệt M(T,H).

  pdf8p vimessi2711 02-04-2019 24 0   Download

 • Pha Griffith và hiệu ứng từ nhiệt trong vật liệu nano La0.78Ca0.22MnO3 đã được nghiên cứu một cách chi tiết. Biến thiên entropy từ và biến thiên nhiệt dung riêng đã được tính toán bằng mô hình hiện tượng luận, dựa trên số liệu M(T) của mẫu.

  pdf8p viwashington2711 02-12-2019 6 0   Download

 • XÁC ĐỊNH BIẾN THIÊN NĂNG LƯỢNG, ENTALPI, ENTROPI CỦA QUÁ TRÌNH HÒA TAN BORAX TRONG NƯỚC 1. Nêu các khái niệm sau: Dung dịch bão hòa, và độ tan? 2. Về mặt nhiệt động học, hãy cho biết mối quan hệ giữa biến thiên năng lượng tự do chuẩn thức Go, biến thiên entalpi chuẩn thức Ho, biến thiên entropi chuẩn thức So và tích số hòa tan Ksp? 3. Từ mối hệ giữa các đại lượng trên, hãy thiết lập phương trình để xác định Go, Ho, So cũng như cách thực hiện?...

  pdf6p krac24 23-04-2013 214 26   Download

 • Hạt nano từ tính Fe3O4 được chế tạo bằng phương pháp đồng kết tủa có kích thước từ 10 đến 30 nm, có tính siêu thuận từ với từ độ bão hòa cực đại đạt đến 74 emu/g. Biến thiên entropy từ cực đại đạt 0,825 J/kg.K ở vùng nhiệt độ phòng. Hạt nano từ tính được bọc bởi hai lớp chất hoạt hóa bề mặt là axít oleic và natri dodecyl sulfate. Thuốc kháng sinh Chloramphenicol (3 % khối lượng) được nhồi vào khoảng trống giữa hai lớp chất hoạt hóa bề mặt nói trên để tạo ra phức hệ hạt-thuốc.

  pdf13p uocvong01 24-09-2015 62 7   Download

 • Trình bày khái niệm về nội năng, giải thích tại sao: a) Nội năng của hệ cô lập luôn được bảo toàn? b) Nội năng của khí lý tưởng chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ? 2. Phát biểu định luật Hess, lấy ví dụ minh họa? Phát biểu và chứng minh các hệ quả 2 và 3 của định luật Hess? 3. Phát biểu và viết biểu thức toán học của nguyên lý II. Áp dụng đối với hệ cô lập? 4. Thiết lập công thức tính biến thiên Entropi của quá trình giãn nở đẳng nhiệt khí lý tưởng? Từ đó, chứng minh rằng, khí tự...

  pdf0p danuct 08-08-2012 258 45   Download

 • Bài viết này tập trung nghiên cứu tính toán trọng số kết hợp giữa trọng số chủ quan (phương pháp AHP và phương pháp so sánh nhị phân) và trọng số khách quan (phương pháp Entropy và phương pháp biến mờ) dựa trên nguyên tắc thông tin nhận dạng tối thiểu. Từ đó áp dụng tính trọng số tính dễ bị tổn thương xâm nhập mặn tại một số xã vùng ven biển sông Mã. Kết quả tính toán tại các xã vùng ven biển sông Mã phản ánh rõ mức độ tổn thương trước thiên tai xâm nhập mặn, phù hợp với tình hình thực tế.

  pdf11p vimississippi2711 04-12-2020 10 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Biến thiên entropy từ
p_strCode=bienthienentropytu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2